Home

Steelbladdiagram Excel

Koppelingen transponeren | Excellenter

Steelbladdiagram - Theorie wiskund

 1. Hoe maak je een steelbladdiagram? Uit een reeks gegevens is vrij makkelijk een steelbladdiagram te maken. Kijk eerst naar de kleinste en grootste waarde in je gegevens. Besluit aan de hand van die twee wat je als steel neemt en hoe lang je die maakt. Daarna ga je systematisch alle waarden langs en zet je ze in het 'blad'-gedeelte. Voorbeel
 2. In deze video leer je wat een steelbladdiagram is en hoe je deze kunt gebruiken
 3. Step 1, Open een Microsoft Excel spreadsheet. Voer je gegevens in die je wilt gebruiken voor het maken van het cirkeldiagram.Step 2, Creëer een eenvoudige reeks gegevens. Een cirkeldiagram wordt alleen gebruikt bij eenvoudige reeksen van gegevens over een bepaald onderwerp. Je kunt bijvoorbeeld een cirkeldiagram gebruiken voor het bijhouden van de tijd die je hebt besteed aan je dagelijkse activiteiten. De reeks met gegevens komt dan in een kolom met de lijst van activiteiten, en in de.
 4. Step 1, Open Microsoft Excel.Step 2, Kies een bestaande spreadsheet via File > Open in het hoofdmenu. Maak een nieuw spreadsheet door te klikken op New (Nieuw) in de document-wizard of het bestandsmenu.Step 3, Maak een reeks gegevens aan met een enkele, onafhankelijke variabele. Staafdiagrammen zijn horizontale grafieken die getallen of gegevens tonen van 1 variabele. Voeg de labels toe van de variabele en de gegevens, boven de kolommen. Bijvoorbeeld, als het gaat om het aantal tickets.
 5. Hoe maak je een steelbladdiagram? Stel je hebt de volgende getallen: 11, 14, 21, 5, 14, 18, 20, 8 en 4. Stap 1: Zet de getallen in volgorde van laag naar hoog. 4, 5, 8, 11, 14, 14, 18, 20 en 21. Stap 2: Maak het geraamte van het steelbladdiagram. een grote T met daarboven Steel en Bla
 6. Het arrangement Opgaven: Steelbladdiagram is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur Marieke Spijkstra Laatst gewijzigd 2016-02-04 14:58:55 Licentie. Dit lesmateriaal is gepubliceerd.
 7. Wat is een steelbladdiagram? Een steelbladdiagram is een schematische weergave van een reeks gegevens. Je gebruikt een steelbladdiagram om de gegevens, die zo verschillen van elkaar, via een soort steel en blad weer te geven. Vaak gaan de 10-tallen in de steel en de eenheden aan de bladeren

Wat is een steelbladdiagram? - YouTub

Microsoft Excel is een van de meest veelzijdige en nuttige programma's in de Office-suite. Of u Excel-sjablonen nu nodig hebt voor het budgetteren van het volgende boekjaar, het bijhouden van uw bedrijfsvoorraad, het plannen van maaltijden, of het maken van een Fantasy Sports-opstelling, er staan heel veel Microsoft Excel-sjablonen tot uw beschikking Steel-blad-diagram (=stengel-blad-diagram) Een manier om gegevens op een overzichtelijke manier weer te geven. In onderstaand voorbeeld zijn van een momentopname de gemeten snelheden binnen de bebouwde kom verwerkt. De tientallen staan vooraan (in de steel) en de rest staat achter de verticale lijn (op het blad) In Excel is dit geen grafiektype. Je kunt natuurlijk wel een beelddiagram maken door een tabe l te combineren met afbeeldingen Staafdiagram Met een staafdiagram kun je onderzoeksresultaten onderling snel vergelijken. De staven staan los van elkaar. Kolomdiagram In Excel vind je dit diagram onder het kopje 'kolomdiagram'. Kies daaruit he

Video: Een cirkeldiagram maken in Excel: 11 stappen (met

Laat zien hoe je van een tabel tot een steelbladdiagram komt. Tevens uitleg over hoe je dat steelbladdiagram moet lezen Stroomdiagrammen in Excel vereisen nogal wat opmaak voordat u er vormen aan kunt toevoegen. Ook moet u extra stappen nemen om bestaande, in Excel gemaakte diagrammen verder uit te werken of te updaten. Wanneer u een stroomdiagram aan Excel wilt toevoegen, is Lucidchart de moderne en meest logische oplossing. 1

Steelbladdiagram uitwerking. De uitspraak van Achmed was fout, omdat hij zei dat het gemiddelde hetzelfde is als de mediaan. Dit is niet correct. De mediaan is het middelste getal. Er zijn in totaal 26 mensen, dat betekent dat daar geen getal in het midden zit Deze site helpt Pabo-studenten op het voorbereiden van de Kennisbasistoets Rekenen.Op deze site vind je oefeningen om je voor te bereiden op de toets van de landelijke kennisbasis Rekenen-wiskunde. Deze zijn ingedeeld zoals je ze krijgt op de toets: Gehele getallen, Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen, Meten, Meetkunde en Verbanden Grafieken en diagrammen zijn een handig hulpmiddel om bepaalde informatie te visualiseren. Op grafiektool.nl kun je online diverse grafieken en diagrammen maken, delen en bewerken. Onder andere staafdiagrammen, lijn grafieken, taart diagrammen, XY grafieken en Bubble diagrammen zijn mogelijk Steelbladdiagram In een steelbladdiagram staan alle leerlingen genoemd. Je kunt precies zien waar Wouter staat. Statistiek met Excel Schoolexamen en Uitbreidingsopdrachten 2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie... 4 Schoolexamen Wiskunde VWO: Statistiek met grote datasets. Zoals je in het tweede en derde figuurtje hierboven kunt zien, is ook het histogram in dit steel- en bladdiagram terug te vinden. Een dubbel steel- en bladdiagram.: Als je aan beide kanten van de steel bladeren gaat tekenen kun je zo'n diagram mooi gebruiken om de verschillen tussen twee groepen weer te geven

Bento Presentaties De meeste mensen hebben moeite om overtuigend te presenteren, dus trainen we sprekers en ontwikkelen we hun presentaties. Met onze presentatie-technieken zul je met zelfvertrouwen presenteren en zullen jouw ideeën eenvoudig anderen inspireren en overtuigen Wat is een steelbladdiagram? Wat is een steelbladdiagram en wat wordt er precies duidelijk gemaakt? Kim Leerling bovenbouw vmbo - zondag 11 april 2004 Antwoord Laten we maar eens naar een voorbeeld kijken: Hierboven zie je proefwerkcijfers van een klas. In de stam staan de cijfers en in de bladeren de decimalen Een steel-bladdiagram is een schematische weergave van uiteenlopende gegevens die je niet goed op elkaar kunt stapelen. Je maakt een steel-bladdiagram als we dus te maken hebben met veel gegevens die zo veel verschillen van elkaar dat we een heel lange frequentietabel zouden krijgen

Een staafdiagram maken in Excel: 14 stappen (met

Dit is een tutorial voor het maken van een staafdiagram in excel. Helaas is in deze video het geluid weg omdat mijn mic het niet deed. Je ziet wel de handelingen die je moet doen. Denk wel zelf na over de goede x-as, y- Gegevens kunnen we onderbrengen in een steel-bladdiagram. Hoe doen we dat? Wat zijn de voor- en nadelen

Slimleren - Steelbladdiagram

In de eerste helft van maart was aantal armbreuken in Groningen per dag: 1, 2, 1, 4, 6, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 1. Maak een frequentietabel en een histogram bij. In parragraaf 6.3 staat de histogram en steelbladdiagram centraal. In de instructie laat ik zien wat deze zijn en hoe je ze moet tekenen. Al deze informatie staat ook in je boek op blz 70 t/m 72 . Aan het einde van deze les moet je weten/kunnen: Je weet wat de termen; turven, waarnemingsgetallen en frequentie betekenen; Wat een frequentietabel i Het steelbladdiagram is een variant op de frequentietabel. Eigenlijk is het een frequentietabel en een histogram tegelijk, waarbij ook nog de afzonderlijke waarnemingen zichtbaar blijven. ‡ Voorbeeld 1. De bovenste figuur is een staafdiagram. Je kunt de steden (met de bijbehorende drie staven) onderling rustig verwisselen Steelbladdiagram In een steelbladdiagram staan alle leerlingen genoemd. I Tijdens dit examen werk je in Excel. Door in het openingsscherm op Excel werkbladen te klikken start Excel automatisch op. Je komt dan meteen in het eerste werkblad . Nadere informatie . Examen VWO

Neem aan: je hebt 25 gegevens, #1 t / m #25 Neem (1+25)/2=13 het 13 de getal is de mediaan. B. Neem aan: je het 26 gegevens, #1 t / m #26 Neem (1+26)/2=13,5 neem het gemiddelde van het 13 de en het 14 de gegeven. In het geval B neem je als eerste kwartiel de 'mediaan' van de onderste helft Dubbelklik op het en selecteer Count. Sleep hetzelfde veld van extreem-rechts in de linker kolom waar de rijlabels gaan. Klik op OK en klik vervolgens op Finish. U zal worden teruggestuurd naar het Excel-werkblad, die nu een draaitabel, beginnend in de cel waar u verzocht het worden gemaakt Welkom bij Wiskundeleraar. Met deze website ondersteun ik, Willem van Ravenstein, mijn lessen. Simpel, goedkoop en doeltreffend! SmartDraw is the easiest and most powerful diagram maker on the market. To start, choose from one of the many included diagram templates (there are literally thousands) and SmartDraw will walk you through the rest with intuitive tools and lots of included symbols at your fingertips Make box plots online with Excel, CSV, or SQL data. Make bar charts, histograms, box plots, scatter plots, line graphs, dot plots, and more. Free to get started

Opgaven: Steelbladdiagram - Lesmateriaal - Wikiwij

Maak een steelbladdiagram van de cijfers voor wiskunde in één decimaal nauwkeurig. b. Hoeveel cijfers vanaf 6,0 en hoger waren er? c. Pas het diagram zo aan, dat de cijfers die naar beneden worden afgerond links van. Conic Sections: Parabola and Focus. example. Conic Sections: Ellipse with Foc Lineaire formules, functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden. Kwadratische vergelijkingen met haakjes; Vergelijkingen oplossen met buiten haakjes hale De modus is voor een frequentieverdeling de waarde of (waarnemings)klasse met de grootste frequentie, of anders gezegd, de waarde of klasse die het vaakst voorkomt. De twee andere meest gebruikte centrale waardes (centrummaten) zijn de mediaan en het rekenkundig gemiddelde.Ook voor een kansverdeling en een kansdichtheid is de modus gedefinieerd en wel als de waarde met de grootste kans of.

Steelbladdiagram mediaan. Mediaan De middelste waarneming als alle waarnemingen op volgorde staan. voorbeeld 1: De waarnemingen zijn 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 en 9. Note: After clicking Draw here, you can click the Copy to Clipboard button (in Internet Explorer), or right-click on the graph and choose Copy Zelf maken in Word en Excel Normaal gesproken is het vrij makkelijk om in Word of Excel een diagram of grafiek te maken. Als je je afvraagt hoe dit moet kan je het beste even kijken naar ons artikel over diagrammen.Het nadeel van een beelddiagram is alleen dat je zelf kiest welke figuren je gebruikt om je gegevens mee aan te geven Diagram maken in Excel (2016) Als je een diagram wil maken in excel moet je eerst een tabel maken met je waardes. Selecteer daarna de tabel. Ga naar de tab 'Invoegen', daar kan je zelf een diagram kiezen. Weet je niet welk diagram je moet gebruiken, dan kun je klikken op 'Aanbevolen grafieken'

Uitwerkingen VMBO 4 H4

Voor veel kinderen geeft het berekenen van een gemiddelde problemen. Dat hoeft niets te maken te hebben met rekenen op zich. Maar 'het gemiddelde' is een abstract begrip en als het een poosje niet langs is gekomen in de rekenmethode, vergeten kinderen vaak wat het ook alweer is en hoe je het uitrekent Wat valt er nu af te lezen uit deze boxplot? De hele groep van 12 scores is in 'vieren' gedeeld.. Het eerste kwartiel Q 1 (een kwart van de waarnemingen ligt hieronder) is bij benadering het 25-percentiel.. De mediaan (helaas wordt hij niet het tweede kwartiel genoemd) is bij benadering het 50-percentiel. En het derde kwartiel Q 3 (driekwart van de waarnemingen ligt hieronder) is bij. De mediaan is het middelste getal in een (oplopende) getallenreeks. De Mediaan is een redelijk goede indicator voor de centraliteit. Het gemiddelde is bete Arial Times New Roman Calibri Geneva Arial Unicode MS Wingdings Comic Sans MS G&R model 2eF havo titel G&R model 2eF havo opgave G&R model 2eF havo afbeelding Microsoft Graph-grafiek Microsoft Office Excel-grafiek Staaf- en cirkeldiagram Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 opgave 3 opgave 3 opgave 8a opgave 8b opgave 8c opgave 9 Dia 12 opgave 12a opgave 12b Diagrammen opgave 20 Misleiding bij grafische. Daar staat tegenover dat het maken van een beelddiagram wel veel tijd kost, o.m. omdat het niet standaard voorzien is in Excel. Je moet dus op een creatieve wijze werken met dit of een ander programma. In Word kan je een beelddiagram maken door een tabel! in te voeren met twee kolommen

Excel-sjablone

4.3 Turftabel, steelbladdiagram. Met turven wordt een turftabel gemaakt, dit als voorbereiding op de frequentietabel uit de volgende paragraaf. Verder worden gegevens geordend in een steelbladdiagram. 4.4 Gemiddelde en modus. Leerlingen begrijpen heel goed hoe je het gemiddelde van een aantal behaalde cijfers moet berekenen In de volgende figuur zie je een dubbel steelbladdiagram van de scores op cijfgem in de wiskunde-A- en de wiskunde-B-groep van het Amalia College. a. Bereken de effectgrootte E van de groep op de variabele cijfgem. In de volgende figuur zijn hokken om de bladeren van het steelbladdiagram getekend Werk met het bestand in Excel en je krijgt dit staafdiagram. Bij een tabel staan de exacte aantallen waar je mee kunt gaan rekenen. Je kunt de gegevens van de monsters ook in een steelbladdiagram weergeven. Je ziet dat hiernaast. d. Hoe vaak is er mg/L gemeten? e De blauwe raster in het Excel bestand staat voor de grootte van de tabel. Verplaats deze naar de hoeveelheid kolommen en regels naar keuze. Stap 4: Grafiek naar wens aanpassen Vervolgens kan je de grafiek qua lay-out aanpassen. Met een klik op de grafiek wordt er bovenaan in Word diverse mogelijkheden getoond

Statistiek - hoezowisknudde

steelbladdiagram. kaartdiagram. De meetresultaten kun je vervolgens in een diagram grafisch weergeven. Er zijn veel verschillende diagrammen, zoals: een beelddiagram; of om te zien hoe dit met Excel gaat. Inleiding. Verkennen. Uitleg 1. Uitleg 2. Theorie. Voorbeeld 1. Voorbeeld 2. Verwerken Toepassen Om dat snel voor iedereen te kunnen aflezen maakt ze de nieuwe tabel hiernaast. Daarin staat dus bij elk cijfer niet hoeveel kinderen het haalden, maar hoeveel kinderen dat cijfer of een lager cijfer haalden.Zo ziet Joke in één oogopslag dat maar liefst 27 kinderen uit haar klas een 8 of lager hadden Spreidingsbreedte De spreidingsbreedte (zie statistiek) is de afstand tussen de hoogste en laagste meting uit een gegevensset. Als de standaardafwijking en variantie niet voldoen, kan de spreidingsbreedte gebruikt worden als maatstaf voor de spreiding Eerder publiceerde ik een serie over de 7 basiskwaliteitsinstrumenten. Alle zeer visuele hulpmiddelen om een kwaliteitsprobleem te onderzoeken en op te lossen. In deze rij wordt de 'boxplot' (ook wel snorredoos genoemd) niet behandeld. Dat doe ik nu alsnog. Wat Een Boxplot is een grafische weergave van de zogenaamde '5-getallensamenvatting' van een reeks getallen

Tabel 1) Bladwijzer 2) Geordende lijst 3) Geordende lijst van namen 4) Invullingsstaat 5) Invulstaat 6) Lijst 7) Lijst met cijfers 8) Lijst met namen 9) Lijst van namen 10) Naamlijst 11) Overzicht 12) Overzichtelijke lijst 13) Overzichtlijst 14) Overzichtstafel 15) Register 16) Rol 17) Roomvat 18) Rooste Haalbaarheid wiskunde eindtermen vmbo TL voor een brailleleerling. Bij onderstaande eindtermen wordt in vet aangegeven, waar zich problemen voor brailleleerlingen kunnen voordoen en wat beslist niet mogelijk is.. A. Eindtermen voor het basisgedeelte: WI/K/4Algebraïsche verbande StatCrunch (of eventueel Excel) en TI84. Toetsing en evaluatie. Eerste gelegenheid. Gedurende de onderwijsperiode worden 3 tussentoetsen afgenomen. Indien een student voor. iedere tussentoets een score van minstens 70% behaalt, heeft de student hiermee 1 punt van het. eindcijfer behaald. De overige 9 punten (op een totaal van 10) kunnen met het.

Referentieniveaus in taal- en rekenmethodes versie 1.3 - december 2009. 2 Gebruiksaanwijzing. De inventarisatie van lesmethodes is gebaseerd op de referentieniveaus van de Expertgroep. Doorlopende Leerlijnen.Ook is gebruikgemaakt van de indelingen in domeinen bij taal en rekenen.Per. niveau en per domein is beschreven welke leerstof de methode aanbiedt. Zo kunt u snel zien op welk Rechthoekige driehoek oplossen: Vul voor de RECHTE HOEK 90 graden in. Gelijkbenige driehoek. Hoeken berekenen. De hoeken van een driehoek worden berekend met behulp van de sinus Samenvatting blok 2.2: Moore, McCabe & Craig en andere samenvattingen voor Statistiek, Psychologie. Samenvatting van het boek Moore, McCabe & Craig met een korte recap op blok 1.3 (statistiek eerstejaars) en de hoofdstukken voor blok 2.2 (statistiek.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Samenvatten. Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan aan die opleiding aangepaste toepassingen. In dit onderwerp is het werken met statistische variabelen, diagrammen en verdelingen voorbij gekomen Een kwantitatieve variabele kun je grafisch weergeven in een steelbladdiagram (stemplot) of een histogram. Een steelbladdiagram maak je op de volgende manier: 1. Verdeel iedere observatie in een stam (alle cijfers behalve de laatste) en een blad (het laatste cijfer). 2. Zet de stammen in een verticale kolom van klein naar groot. 3

Steelbladdiagram. Oefening - GeoGebr

 • Skate game PS4.
 • Jesaja 11 1 10.
 • Peuter sport Hoogeveen.
 • Picnic aanmelden.
 • Btd 5.
 • Dobbelsteen 6.
 • Stroopnagel wat te doen.
 • Travel Clinic Schiphol Corona.
 • Egyptische farao's.
 • Kunsthuis Utrecht.
 • Beste all inclusive resorts Turkije.
 • Auto tekenen Audi.
 • Gasketel zelf plaatsen.
 • Travel allowance.
 • BePureHome Statement cognac.
 • Fotowedstrijd Kamera Express.
 • Betadine Scrub kopen.
 • Heimwee synoniem.
 • Malbork Castle.
 • Bange kwezel.
 • Fosfaatrechten leasen prijs.
 • FP2000 Winterberg.
 • Buikwandcorrectie foto's.
 • Gpa to n/m2.
 • Erima Pure Grip No 4.
 • Kudaka Island.
 • SunnyTent Rond maat M.
 • Phil Collins Do You Remember.
 • Hotel Toscane kindvriendelijk.
 • Gorinchem to do.
 • Sony RX100 Accu.
 • Oude balken Marktplaats.
 • Inheemse bevolking betekenis.
 • Aanbieding houten keuken.
 • Huttentocht Graubünden.
 • Vbs Heilige Familie.
 • Amerikaans Leger Uniform.
 • Conservatisme kenmerken.
 • Eurocamp Parco delle Piscine.
 • Netelroos gevaarlijk.
 • Harry Potter books in order.