Home

Facelia groenbemester

Phacelia - Groenbemester De Bolster biologische zade

Groenbemester zaden bestellen | De Bolster Biologische ZadenSeminte si plante de gradina hobby: Facelia

Buzzy Bijenplant Phacelia - Groenbemester - 100 gram. Voeg review toe. Volledige productbeschrijving . 3. 75. Levering. Thuisbezorgen is mogelijk; Lees mee Groenbemester Phacelia 100 g - 100 m². Groenbemesters worden op een bepaald moment van het jaar (naargelang de soort) ondergespit om het percentage organische stof in de bodem te verhogen (veelal stikstof). Ze worden omgezet in humus, zijn vanggewassen voor bepaalde meststoffen en organismen en verbeteren de bodemstructuur Phacelia tanacetifolia, ook wel facelia. Deze plant is afkomstig uit Californië en werd in oorsprong als sier- of bijenplant gebruikt. De bloemen zijn blauw, soms ook roze of wit. Phacelia behoort tot de kleine bosliefjesfamilie. Ze is met geen enkel cultuurgewas verwant en bijgevolg ideaal als teeltwisselaar Groenbemesters bedekken de bodem, voorkomen uitspoeling van voedingsstoffen, 20% Ethiopische mosterd en 20% facelia. Tijdstip inzaaien. Verlies zo min mogelijk tijd met inzaaien. Bestel zaaizaad op tijd. Bij (wortel)onkruidendruk is een stoppelperiode zinvol

Phoma is een andere groenbemester aan te raden. Facelia is een matige waardplant voor de bodemschimmel Rhizoctonia solani AG 2-2. Facelia is zelf ook heel schadegevoelig voor deze schimmel, die daarnaast veel schade kan veroorzaken in o.a. suikerbiet, peen, schorseneer, lelie en gladiool. Breedbladigen zijn doorgaans vatbaar voor Verticilliu Facelia is een groenbemester die supersnel groeit. De snelle groei zorgt voor een goede bodembedekking waardoor onkruid geen kans krijgt. Je zaait facelia het best in juli en augustus. Zaai circa 125 gram per 100 m², met een rijafstand van 15-25 centimeter en tot 1 à 2 cm diep Groenbemester Phacelia/Bijenvoer EKO zaden kopen bij ZadenKopenOnline.nl betekent gegarandeerd topkwaliteit Groenbemester voor uw tuin. Online Groenbemester Phacelia/Bijenvoer EKO bestellen doet u snel en eenvoudig tegen groothandelprijzen. Hier plukt u de vruchten van!!! Bestel uw Groenbemester voor € 4.99 per zakje zaden

T1 - Teelthandleiding groenbemesters : Facelia (Phacelia tanacetifolia) AU - Timmer, R.D. AU - Korthals, G.W. AU - Molendijk, L.P.G. PY - 2011. Y1 - 2011. N2 - Het gewas verdraagt enige schaduw (daardoor ook geschikt in ijvoorbeeld boomgaarden) maar het is niet geschikt om onder dekvrucht gezaaid te worden Kennisakker.nl verschaft informatie over praktijkonderzoek dat door Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) is gefinancierd, evenals de resultaten van dat onderzoek.De site biedt informatie, kennis en applicaties over duurzame productiemethoden

Phacelia (soort) - Wikipedi

De facelia in deze groenbemester groeit snel en zorgt voor intensieve doorworteling van de bovenste grondlaag. Het bloemrijke mengsel levert ook veel nectar en stuifmeel voor bijen, hommels en vlinders. Met PIRO is het feest voor bijen en hommels De biologische groenbemester mengsels voor 2017 Snelle start: 11% Alexandrijnse klaver, 89% haver Compleet: 32% Wikke, 56% Haver, 8% Bladrammenas, 4% Facelia MS-F006-0617NL4-BIOLOGISCH Kernassortiment biologische groenbemesters Vorstgevoeligheid Zaaitijdstip Zaaizaadhoeveelheid Groenbemester mengsels* Snelle start +++ tot 31 aug 90 kg/h Facelia is vorstgevoelig en zal in de winter afsterven. De totale wortelmassa is gering, waardoor deze plant geen grote bijdrage levert aan de organische-stofvoorziening van de bodem. Bladrijke groenbemesters verteren zeer snel nadat ze ondergewerkt zijn, waardoor ze snel nutriënten zullen vrijstellen in de bodem Een groenbemester kan uw bodemstructuur verbeteren en zorgen voor een betere bodemvruchtbaarheid door de aanvoer van organi- Alexandrijnse klaver 36%, Facelia 53% Universal - - +++ 40-60 01/06 - 10/09 20-30 Japanse haver Pratex 16%, Alexandrijnse klaver 37%, Facelia 47% Grassen, granen en vlinderbloemige

Vergroeningseisen Als u groenbemesters als vanggewas inzet om te voldoen aan de vergroeningseisen in het GLB, houd dan rekening met de volgende afwegingen: Om te bepalen hoe u de 5% vergroening voor het GLB-beleid met vanggewassen kunt realiseren, vermenigvuldigt u uw totale bedrijfsoppervlakte akkerbouw (minus oppervlakte blijvend grasland en minus oppervlakte blijvende teelten) met de factor. Zoals voor alle groenbemesters die na een cultuurgewas worden gezaaid geldt ook bij Facelia hoe vroeger hoe beter. Bij uitzaai in juli of augustus komt het zaad heel snel op, ook onder vrij droge.

Facelia - Joordens Zade

 1. Facelia is een interessante plant. Het is een snelgroeiende plant die 60 tot 80 cm hoog wordt en veel bijen aantrekt want de blauwpaarse bloemen bevatten veel nectar. Facelia groeit in de zon of op een meer beschaduwd plekje, maar liefst niet onder een boom. Hoe zaaien? Zaai royaal en dek de zaden af met een laagje grond (1-2 cm)
 2. Groenbemesters zijn gewassen die gedurende of na de groeiperiode van het hoofdgewas worden gezaaid en voor het zaaien van het volgende hoofdgewas worden ondergewerkt. Ze worden traditioneel gezaaid om hun gunstige bijdrage aan de organische stofvoorziening in de bodem en om erosie en stikstofuitspoeling in de winter te voorkomen
 3. Tijdens de bloei herken je Phacelia, Phacelia tanacetifolia, aan de rijkbloemige schichten, waarin de blauwe klokvormige bloemen naar één kant gericht staan. De 2-3 maal geveerde bladeren lijken wat op die van Boerenwormkruid, wat in de wetenschappelijke naam is verwoord. Maar de bladrand is meer gelobd dan gezaagd. De rechtopstaande planten zijn zeer sterk behaard en trekken erg veel bijen.
 4. Facelia (Phacelia tanacetifolia L.) is zeer populair als groenbemester en uitermate geschikt als teelt voor inzaai van nieuw grasland.U kunt het gewas uitzaaien vanaf april tot eind augustus. Een zaaidichtheid van 8 tot 12 kg per hectare wordt aangeraden. Belangrijk is dat het zaad niet te diep ligt, maar wel voldoende bedekt wordt
 5. Groenbemesters zijn planten die gezaaid worden, niet voor consumptie maar voor hun bodemverbeterende en voeding toevoegende eigenschappen. Lees meer. Soorten groenbemesters. Lege plekjes in de tuin of in de moestuin kan je in het najaar inzaaien met een groenbemester
 6. Groenbemesters: maak de juiste keuze Groenbemesters zijn op veel bedrijven nuttig en noodzakelijk. Er is een ruime keuze voorhanden. Houd bij het kiezen van de juiste groenbemester niet alleen rekening met het zaaitijdstip, de winterhardheid en de organische-stofproductie, maar ook met mogelij

Phacelia zaden kopen? Bestel uw Phacelia zaad online

Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen of te mulchen.Dit wordt gedaan om het percentage organische stof en het stikstofgehalte in de bodem te verhogen. Een deel van die organische stof wordt in de bodem omgezet in humus.Andere redenen zijn dat groenbemesters kunnen optreden als vanggewassen voor de opvang van meststoffen, dat ze kunnen. Facelia heeft een hoog eiwitgehalte en een goede verteerbaarheid. Andere gewassen hebben een beduidend hogere opbrengst nadat facelia als groenbemester is gebruikt. Het gewas stelt lage eisen aan de bodem en verdraagt droge periodes goed. In enkele gevallen wordt facelia ook gebruikt als bijenplant Groenbemesters en drachtplanten. Groenbemesting is het telen van een gewas ten behoeve van de organische stofvoorziening van de grond. Het gewas wordt niet geoogst maar in zijn geheel ondergewerkt of gecomposteerd Grondbedekking: Facelia is een snelgroeiende groenbemester die zorgt voor een snelle bodembedekking. Wintervastheid: Zeer vorstgevoelig. Lengte van het gewas: Het gewas wordt niet heel lang (ca. 60-80 cm)

Phacelia is een uitstekende groenbemester. Daarnaast produceert ze veel nectar en is daardoor aantrekkelijk voor bijen. Ze wordt daarom ook bijenvoer of bijenvriend genoemd. Algemeen - ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) - eenjarig - vrij algemeen - volledig ingeburgerd - 20 tot 80 (120) c Het plantengeslacht Phacelia is thuis in Noord-Amerika. Bij ons worden twee eenjarige soorten geteeld, vooral als voedingsplanten voor bijen. Phacelia campanularia wordt slechts 20-25 cm hoog. De hartvormige, matgroene, behaarde bladeren hebben gezaagde randen, veelal met een rode waas. Deze soort bloeit van juli tot september met talloze diepblauwe, klokjesvormige bloemen met vijf. Ik heb vorig jaar facelia gezaaid, steeds als er een bedje vrijkwam (en zolang als het seizoen het toeliet natuurlijk, want ook groenbemesters hebben warmte nodig). Sommige bedjes hebben aardig staan bloeien - tot grote vreugde van de bijen. Andere bedjes - die ik later gezaaid heb - leverden wel plantmateriaal maar zonder knop DCM Groenbemester Mix is een kant-en-klaar groenbemester mengsel voor het verbeteren van de bodemstructuur in je moestuin. Dit mengsel bevat 6 verschillende groenbemesters (Phacelia, Alexandrijnse klaver, lupine, gele mosterd, Japanse haver en wikke) die niet alleen de bodem van je moestuin gaan verbeteren, maar ook onkruidgroei gaan voorkomen

Phacelia zaaien in oktober

Zaaien is een kunst. Het is iets moois en de start van een nieuw maar kwetsbaar en onzeker begin. Verse kiemen moeten tegenwoordig tegen heel wat kunnen om te overleven, denk maar aan schimmels, ziektes en parasieten ondergronds) behalen vergeleken met enkelvoudige groenbemesters. De exacte hoeveelheid (effectieve) organische stof die met een groenbemester kan worden toegevoerd zal per jaar verschillen, afhankelijk van het soort groenbemester en het seizoen. Gemiddeld ligt het tussen de 400 en 1.100 kg/ha effectieve organische stof Groenbemesters worden gebruikt om de grond te verbeteren. Iedere soort heeft zijn eigen toegevoegde waarde voor een gezondere grond en/of planten. Phacelia tanacetifolia is een bodembedekkende soort die zo'n 70 cm hoog wordt. Bijen zijn dol op deze plant. De planten geven veel organische stof wat wordt omgezet in voedingsrijke humus

Handboek groenbemesters. In 2003 verscheen de brochure 'Groenbemesters: van teelttechniek tot ziekten en plagen'. Tot op de dag van vandaag wordt deze veel gedownload en geraadpleegd. Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Daarom de hoogste tijd voor dit nieuwe handboek door tijdig groenbemesters in te zaaien en deze onder te werken, kan de groenbemester dus veel geld opleveren t.o.v. weinig of geen os aanvoer. afhankelijk van de keuze van de groenbemester varieert dit tussen de € 650,- tot € 1.100, - per ha. Het inzaaien van een groenbemester, investeren in os, loont altijd

Als groenbemester worden gewassen geteeld als grassen, granen, gele mosterd, bladrammenas, facelia en vlinderbloemigen. Dit zijn gewassen die geteeld worden voor het in stand houden of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en/of voor het tegengaan van uitspoeling. Zij leveren meestal geen oogstbaar product groenbemesters staan te boek als echte bouwvoorbeluchters met een opvallend goed effect op de bodemstructuur. De bladrijke groenbemesters bladrammenas en bladkool vormen een diepe penwortel waarmee de structuur in diepere lagen kan worden verbeterd. Wanneer u met een groenbemester de bodemstructuur wenst te verbeteren, doet u er verstandi Zoals voor alle groenbemesters die na een cultuurgewas worden gezaaid geldt ook bij Facelia hoe vroeger hoe beter. Bij uitzaai in juli of augustus komt het zaad heel snel op, ook onder vrij droge omstandigheden: Comments: There are no comments yet. You can post the first one baarheid zorgt een groenbemester ook voor een betere bodemstructuur. Dit zien wij terug door betere waterinfiltratie bij hevige neerslag, maar ook een groter waterleverend vermogen van de bodem tijdens droge periodes. De keuze van uw mengsel tot en met het onderwerken ervan zijn stuk voor stuk belangrijke stappen in de teelt van een groenbemester

Buzzy Bijenplant Phacelia - Groenbemester - Welkoo

De bodem wordt steeds meer gezien als de basis voor een duurzame landbouw. Groenbemesting heeft alles te maken met het verbeteren of in goede conditie houden van deze bodem. Door de juiste toepassing van bepaalde soorten, rassen en/of mengsels kunnen vooraf gestelde doelstellingen worden behaald Phacelia, snelle groenbemester. 30/07/2005 om 00:00 - Print - Corrigeer. Delen. Tweet. Mail. Nog een niet gebruikt perceeltje waar u niet meteen een invulling voor hebt Biologisch geteelde groenbemesters. Groenbemesters hebben een aantal belangrijke functies: - Het voorkomen van verliezen aan mineralen door uitspoeling. - Het op peil houden van het organische stofgehalte, resp. bevorderen van het bodemleven en structuur van de bodem. - Het toevoegen van extra stikstof aan de bodem. - Als stoppelgewas

Groenbemesters bedekken de bodem, voorkomen uitspoeling van voedingsstoffen, leveren voedsel voor het bodemleven, houden de ondergrond los en dragen bij aan opbouw van organische stof. Geen enkele groenbemster doet dit allemaal Facelia is zowel een groenbemester als een voedingsgewas www.tenhaveseeds.nl. Facelia is toepasbaar als groenbemester, voedingsgewas en bijenplant. Het gewas groeit snel, heeft een goede opbrengst en hoog eiwitgehalte. Buzzy Bijenplant Phacelia - Groenbemester - Welkoop www.welkoop.nl. De phacelia of bijenplant is geschikt voor alle grondsoorten Daarmee zijn groenbemesters een essentiele teelt binnen het bouwplan en de basis voor volgend seizoen. Met het zaaien van een groenbemester geeft u daarnaast invulling aan de vergroeningseisen vanuit het GLB. De keuze voor een groenbemester hangt sterk af van het perceel, uw teeltdoel en in welke periode u gaat zaaien (zaaitijdstip) groenbemester te laten slagen moet het hoofdgewas geruimd zijn voor half september. In de regionale voorbeelden is per hoofdgewas aangegeven of een groenbemester mogelijk is en welke groenbemesters mogelijk zijn. Voorbeeld 2013 Erwt 3 Na de erwt staat een hokje met een nummer. Dat betekent dat hier een groenbemester geteeld kan worden DCM Groenbemester Mix productinformatie Kant-en-klaar mengsel van organische bodemverbeteraar en 6 verschillende groenbemesters (facelia, Alexandrijnse klaver, lupine, gele mosterd, Japanse haver en wikke) voor het beschermen en verbeteren van de bodemstructuur

Over de keuze van groenbemesters praat Theo voor het graan geoogst wordt met Sander Bernaerts van zaadleverancier Neutkens. Ik laat alles op maat samenstellen. In het mengsel zonder vlinderbloemigen kozen we voor haver, facelia, niger, olievlas en zonnebloem Groenbemesters zorgen voor organische stof in de grond en kunnen afhankelijk van het soort groenbemester stikstof vastleggen in de bodem. Daarnaast zijn er soorten die schadelijke aaltjes in de bodem op biologische wijze bestrijden. Kortom, voor het in optimale conditie houden van uw tuingrond is het zaaien van een groenbemester een must Groenbemesters zijn gewassen die tijdens of na de groeiperiode van het hoofdgewas worden gezaaid en voor het zaaien van het volgende hoofdgewas worden ondergewerkt. In de landbouw worden groenbemesters ingezet omdat zij bijdragen aan de organische stofvoorziening in de bodem en omdat ze erosie en stikstofuitspoeling in de winter helpen voorkomen

Phacelia als groenbemester kopen - phacelia zaaien

Daarom heb ik de facelia ertussen geplant. Die dient als groenbemester én bodembedekker. En ik heb er nu ook klaver gezaaid. De facelia sterft maar de klaver overwintert en bloeit ieder jaar opnieuw. Klaver en facelia zijn er ook voor de bijen, die mijn aardbeien weer kunnen bestuiven. Zo sla ik drie vliegen in één klap 1 Groenbemesters Groenbemester: noodzakelijk voor een goede conditie van je grond Om je grond in goede conditie te houden is de teelt van een groenbemester noodzakelijk. Het zaaien van een groenbemester moet gezien worden als een investering in de vruchtbaarheid en structuur van de bodem. De belangrijkste functie van een groenbemester is het op peil houden van het humusgehalte Vergelijkbare zoekopdrachten voor groenbemester kopen. groenbemester; groenbemester zaaien; groenbemester moestuin; phacelia groenbemester; groenbemester winter; rogge groenbemester; groenbemester zaden; beste groenbemester; groenbemester zaaimachine; facelia groenbemester; bladrammenas groenbemester; groenbemester winterrogge; Info over groenbemester kopen.Resultaten van 8 zoekmachines van facelia brozer. Van de vlinderbloemige groenbedekkers zijn alexandrijnse klaver en voederwikken het meest groeikrachtig in het najaar en laten zich zowel met haver als facelia combineren. eide zijn vorstgevoelig. Groenbemester Zaaidichtheid Vorstgevoeligheid kg/ha Japanse haver (JH) 80 vorstgevoelig Phacelia 10 vorstgevoeli NITRA COVER: Stikstofproducerende groenbemester. KOOL COVER: Knolvoetresistent. CHOE COVER: De ideale groenbemester voor de groenteteler. ROGRAS COVER: Voor de late zaai en/of bij ruwvoedertekort. FEED COVER: Uitstekende voederwaarde. NIEUW ! FIELD COVER: De ideale groenbedekker voor de akkerbouwer. AZO COVER: Humus en stikstofleverancie

Als het even kan, moeten akkerbouwers een mengsel van verschillende soorten groenbemesters zaaien, luidt het advies van teeltadviseur Theo Wijbenga van Hoogland. Vooral qua doorworteling van de bodem doen mengsels meer dan enkelvoudige groenbemesters. Bij aaltjes in de grond is een enkelvoudige groenbemester veiliger In een proef met LUMA groenbemester (groenrogge, gingellikruid, facelia, malva, lupine) werd een deel van het perceel gewoon anorganisch (kaliumnitraat) bemest, terwijl het andere deel met FLAVONA plus EIFELGOLD bemest werd. De toegepaste charge Flavona bevatte in totaal iets minder stikstof dan de anorganische bemesting. Desondanks was de groei van de groenbemester opvallend beter met de. Groenbemesters spelen een belangrijke rol in de bodemweerbaarheid en het evenwicht in de bodem. Een groenbemester stimuleert het bodemleven, maar kan ook schadelijke aaltjes vermeerderen. De verkeerde groenbemesterkeuze, ook als component in soortenrijke groenbemestermengsels, kan zo onbedoeld voor problemen zorgen

Keuze groenbemesters. GLB ready mengsels voor structuur en biodiversiteit: Terralife BetaMaxx 35 kg/ha; bevat diep wortelende Rammenas, vlinderbloemigen, Facelia, Niger, Japanse haver en mosterd. Groenbemester vooraf aan bietenteelt.. Terralife Solarigol 40 kg/ha Dag iedereen Sinds enkele jaren een serre in de tuin (tomaat, paprika,). Dit jaar voor het eerst een voorseizoen (met wisselend succes) en een naseizoen. Op ongeveer 1/3 vd de oppervlakte nu ook een groenbemester (facelia + beperkt tagetes) breed gezaaid. Sinds deze week merk ik wel rot (?) o..

Phacelia field stock image

Facelia. Afrikaantjes. Raketblad. Spurrie. Inmiddels is het gewas als aardappelcysteaaltjes bestrijdende groenbemester, voornamelijk bij pootgoedtelers op AM-besmette percelen,. Groenbemester dient te worden ingezaaid na 15 juli en uiterlijk 15 oktober. Groenbemester als onderzaai gaat in op het moment van oogst van de hoofdteelt; Voor zowel vanggewas als onderzaai, of als nateelt geldt een minimale termijn van 8 weken. Beweiden, maaien en/of klepelen is in deze periode niet toegestaan Deze percelen worden normaal gesproken in het voorjaar pas geploegd. Om diverse problemen voor te zijn is het belangrijk dat de groenbemester tijdig is kortgezet. Voor het kortzetten is maaien een van de betere opties, zeker voor de sterke bladrammenas. Bij gele mosterd en facelia kun je eventueel wachten op vorst 3 MAIS COVER Direct een groenbemester na de maïsoogst (voorkomt uitspoeling nutriënten) Samen te zaaien met de maïs indien uitgerust met de juiste zaai-elementen of eerst het gras zaaien gevolgd door het inzaaien van de maïs Betere draagkracht en bodemvruchtbaarheid Hoge productie van organische stof door een goede beworteling Op te letten bij de onkruidbestrijding, maar huidige.

Tuinclub Velt Jabbeke

Video: In de groentetuin: groenbemesters in de biologische

Groenbemester mengsels – ServaplantGründünger Phacelia 1KG kaufen? Online bestellen: € 29IRS op Open dag CZAV/Rusthoeve: aandacht voorGroenbemesters - Agricamp

Het zaaien van groenbemesters biedt veel voordelen. Groenbemesters kunnen onder andere worden ingezet als bestrijding tegen bepaalde soorten aaltjes. Houd bij de keuze voor een mengsel van groenbemesters rekening met het feit dat sommige gewassen een waardplant kunnen zijn voor schadelijke aaltjes. Groenbemesters bieden veel voordelen De groenbemester mag niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruikt worden! Om als EAG te kunnen meetellen mag het perceel geen gras als hoofdteelt hebben, met uitzondering van graszaadteelt (verspoeling van dit jaar !) Facelia Wikken Groenbedekker EAG 65 Vital Earth groenbemesters leveren een extra bijdrage aan de bodem daar zij zodanig zijn samengesteld dat ze de bodem vruchtbaarder en gezonder achterlaten. Vital Earth groenbemesters onderscheiden zich op: Levering extra organische stof: een geslaagde groenbemester levert al snel 900 kg effectieve organische stof per ha op. Sommige zelfs mee

 • Katniss Everdeen birthday.
 • Schijnzwanger hond jeuk.
 • Bouwval te koop Mallorca.
 • MAKE UP studio ICI PARIS.
 • Reuzengarnalen BBQ.
 • MacBook Pro release dates.
 • Wat kost een recreatiewoning.
 • Jamie's christmas with bells on waffles.
 • Make picture black and white.
 • Renault sloperij Eindhoven.
 • Trovador da Raposa.
 • Eettafel rond glas chroom.
 • WhatsApp bericht doorsturen naar email.
 • Homoniemen woordenboek.
 • Gymfed kalender.
 • Beschermde dieren in Suriname.
 • Ubisoft weggeefactie.
 • Wat is fotolyse.
 • Ocean City Brugge menu.
 • Schnauzer kleuren.
 • Constructietekening dakkapel.
 • MVV München Tickets.
 • Goodies Ciara.
 • Pret echo Corona.
 • Vrouwelijke moordenaars.
 • Duitse staander draadhaar.
 • Verschil drukregelaar propaan butaan.
 • Hoe lang duurt het voordat een Kwartelei uitkomt.
 • Witte sokkel.
 • Politie neder.
 • Grootste partij België.
 • Techno klassiekers.
 • Frilled shark.
 • Gezichtsveld dieren.
 • Online prepaid creditcard.
 • Poortweg 9 UMCG.
 • Star Wars Battlefront 2 all Heroes abilities.
 • Droedel muzieknoot.
 • Wat posten op Instagram.
 • Jeffree Star net worth Forbes.
 • Kleurplaat Terug naar school.