Home

IJsberg drijfveren

Motieven en drijfveren Het diepst onder de waterlijn liggen de motieven en drijfveren. Dit is het gebied van je levensdoel, spiritualiteit, zingeving en jouw missie als mens. Vanuit welke sterke innerlijke bron handel je? Termen als emotie, drijfveer, motief, beweegreden, zetten ons in beweging Drijfveren staan aan de basis van ons zijn. Ze vertellen ons wat we het liefste willen, waar we gelukkig van worden en waar we behoefte aan hebben. In het ijsbergmodel van psycholoog David McClelland zitten de drijfveren helemaal onderin de ijsberg. Drijfveren bepalen ook wat hoger in de ijsberg zit Het grootste gedeelte van de ijsberg bevindt zich onder de waterlijn. Hier bevinden zich de onbewuste en onzichtbare overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en motieven van mensen. De componenten onder de waterlijn van het ijsbergmodel van McClelland, zoals overtuigingen, hebben invloed op het zichtbare gedrag en kennis

Gedragsverandering aan de hand van het ijsbergmodel Mens

Het ijsberg model hanteert men om gedragsverandering tot stand te brengen. Het kijkt naar het zichtbare gedrag, kennis en vaardigheden van mensen en naar de onderliggende, onbewuste diepere lagen. De ijsberg wordt gehanteerd als metafoor voor de gelaagdheid van competenties van een individu IJsberg model. Gekoppeld aan de McClelland motivatie theorie, ontwikkelde David McClelland het ijsberg model. Cultuur wordt vaak vergeleken met een ijsberg die zowel zichtbare (aan het oppervlak) als onzichtbare (onder het oppervlak) delen heeft Als je denkt aan een ijsberg dan ligt onder water hetgeen waar we geen zicht op hebben, oftewel het niet zichtbare natuurlijk gedrag: onze drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten. Die bepalen welk voorkeursgedrag we het liefst vertonen en daardoor het langst volhouden omdat dit het dichtst bij onszelf ligt Meer doen in Minder tijd. Meer doen in Minder tijd; Coaching op maat; Trainingen Meer doen in Minder tijd; Mediation; Persoonlijke drijfveren; Managemen

Drijfverenscan - Nu korting op een drijfverenscan bij Meet

24 Drijfveren voor gedragsverandering - BUTTON

Reflecteren met het IJsbergmodel: In een eerder bericht stond ik stil bij de samenhang van denken, voelen, handelen en willen binnen het professionele handelen. Reflectie geeft zicht op welke van deze aspecten dominant aanwezig is of onderbelicht blijft. In dit bericht vertel ik over een reflectiemodel dat tot verrassende inzichten kan leiden behoefte => drijfveer => talent => competentie => skill Om de samenhang tussen talenten en competenties in de organisatie op elkaar af te stemmen is het cruciaal dat zowel de medewerker, het team en het management de strategische vertaalslag kunnen maken van talenten naar gewenste competenties en de stappen identificeren die daarvoor nodig zijn Drijfveren. Drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Je drijfveren kunnen als gevolg van tijd, ervaring of anderszins veranderen. Hoe meer je drijfveren terug te vinden zijn in je studie of werk, hoe beter je je op je plek zult voelen. Bij drijfveren gaat het er om wat mensen werkelijk beweegt De mens als ijsberg. De ijsberg is een veelgebruikte metafoor voor de mens. De top van de ijsberg is zichtbaar boven de waterlijn. De top staat voor jouw gedrag, Het maakt duidelijk wat jouw waarden en drijfveren zijn. Hier gaat het over wat belangrijk voor je is en wat je wilt

IJsbergmodel van McClelland - PAK organisatieontwikkelin

 1. Een drijfveer kan zijn invloed of macht. Vaak zijn dat mensen die opteren voor leidinggevende functies omdat ze dan meer invloed hebben op het reilen en zeilen binnen een organisatie. Ze ambiëren een managementfunctie omdat ze daardoor in aanraking komen met mensen die een bepaalde positie vervullen
 2. Hoe dieper je in de IJsberg afzakt hoe authentieker het wordt en hoe meer energie je voelt als je in contact daarmee je werk doet. Deze lagen gaan over waarden, identiteit, kwaliteiten, talenten, drijfveren en zingeving. Helemaal onderin de IJsberg ben je bij je innerlijke bron gekomen. In die laag kun je niet veranderen
 3. De ijsberg staat voor doen-denken-drijfveren, voor wat we zien van mensen en van wat verborgen is. Gedrag is wat we van mensen kunnen waarnemen. Dan hebben we het over houding, interactie, toepassing van kennis. Gedrag bevindt zich boven de waterlijn van de ijsberg en is dus maar een heel klein gedeelte ervan
 4. De drijfveren van mensen verschillen. Dat maakt ook dat de perceptie die mensen van allerlei zaken hebben verschillend kan zijn. Mc Clelland zegt dat onzichtbare drijfveren de basis vormen van onze normen en waarden en tot uiting komen in zichtbaar gedrag. Drijfveren zeggen dus iets over je motivatie, houding, waarden en voorkeur
 5. De ijsberg theorie van McClelland. Professor in de psychologie Clare .W. Graves (1914 -1986) heeft een waardesysteem ontwikkeld dat inzicht geeft in de menselijke drijfveren. Onze drijfveren bepalen voor een groot deel de wijze waarop én waarom wij handelen
 6. Een ijsberg is een drijvende ijsmassa afkomstig van een gletsjer of een ijskap.. Binnen de poolcirkels is, door het poolklimaat, een groot aantal gletsjers te vinden die tot aan de zee reiken.Zo'n gletsjer schuift heel langzaam op naar beneden. Wanneer een gletsjer de zee bereikt, breken er grote brokken ijs af die vervolgens wegdrijven
 7. Nog dieper in de ijsberg gaat het over wie we werkelijk zijn, onze identiteit en onze drijfveren. Het onzichtbare gedeelte in ons bepaalt dus in grote mate het zichtbare gedeelte. Op basis van bijvoorbeeld onze overtuigingen, onze normen, waarden en onze drijfveren zullen wij ons op een bepaalde manier gedragen. De ijsberg in de ontmoetin

Om dit uit te leggen helpt het ijsbergmodel van McCleland. Het is een metafoor voor de gelaagdheid van personen: van zichtbaar gedrag (datgene wat boven de waterspiegel zit) tot hetgeen wat niet direct zichtbaar is zoals drijfveren, persoonlijkheid, intelligentie en talenten (datgene wat onder de waterspiegel zit) De David McClelland motivatie theorie bestaat uit vier soorten behoeftes van motivatie, te weten: prestatie, macht, aansluiting en vermijding Echter: het is de 10% oftewel het topje van de ijsberg dat boven water ligt. Die andere 90% oftewel de onderstroom zit juist onder water. Wat opvalt is dat dit onderdeel de minste aandacht krijgt in veel organisaties, terwijl dat nu net het verschil maakt

Interview Pieter Meekels; DISC Denkstijlen en Drijfveren; Boekbespreking: 'Onze ijsberg smelt' Quote van de maand Oktober; Wie ben ik? Interview Pieter Meekels, Voorzitter pijler werk & economie G40 over onderkoepelend leiderschap en gemeenschapszi Het grootste gedeelte van de ijsberg bevindt zich onder de waterlijn !!! Hier bevinden zich de onbewuste en onzichtbare overtuigingen, normen en waarden, eigenschappen en Motieven: dit zijn de drijfveren waarom iemand iets wil doen. Motieven bepalen de richting van je gedrag. Het is de basis om iets wel of niet te doen Drijfveren: Wat zijn jouw verborgen motivatoren. Drijfveren geven aan wat je idealen en verborgen motivatoren zijn. Ze beïnvloeden gedrag en denken. Waar je persoonlijkheidsstijl (DISC) zichtbaar is en waar botsingen op dit gebied kunnen worden opgelost met enige inspanning, zijn Drijfveren niet zichtbaar en maken conflicten lastiger Motieven en drijfveren Wat wil je echt? Waar geniet je van? Wat wil je het liefst doen? Wat drijft jou? Haal je er energie uit? Wat motiveert je? Waar ga je voor? Wat vind je belangrijk in je werk en in je leven? Waar zie je jezelf over vijf of tien jaar? Wat geeft je plezier en voldoening in het werk Drijfveren certificeringstraining. De DISC gedragsanalyse vertelt ons veel over ons voorkeursgedrag, dus hoe we de dingen doen. Gedrag is waarneembaar en bevindt zich aan de bovenkant van onze ijsberg. Drijfveren vertellen ons WAAROM we de dingen doen die we doen

IJsberg De psycholoog David McClelland vergelijkt de mens met een ijsberg. Ons menselijk gedrag is dan het zichtbare deel van de ijsberg, datgene dat boven de waterlijn uitsteekt. Onze drijfveren vormen echter het niet-zichtbare deel van de ijsberg. Deze bevinden zich onder de waterlijn en dat stuk van de ijsberg is vele malen groter Het deel van onszelf dat we kennen is maar de top van de ijsberg. Het meeste ligt verborgen onder het wateroppervlak. Dat is het onbewuste deel van onze geest. Sigmund Freud was de eerste die deze metafoor gebruikte. Het onbewuste wordt gestuurd door de levens- en de doodsdrift Onze drijfveren vormen het niet-zichtbare deel van de ijsberg, dat zich onder de waterlijn bevindt en dat vele malen groter is. Onze drijfveren, dat wat we vinden en willen, geven richting aan ons gedrag en aan de keuzes die we maken 15 5 Veel en weinig drijfveren in een team, afdeling of organisatie Het gedrag wat hoort bij een drijfveer in een (werk)omgeving is sterk afhankelijk van het soort drijfveer. Het gedrag van de ene drijfveer valt nu eenmaal meer op dan de ander. Je kunt een drijfveer signaleren door te kijken welk gedrag overheerst en welk gedrag ontbreekt

Het ijsberg model van McClelland voor gedragsverandering

 1. ijsberg gebruikte om meer duidelijkheid te geven over hoe het zichtbare gedrag van mensen, het topje van de ijsberg, aangestuurd wordt door een veel groter deel van de ijsberg onder water. In dit gedeelte zitten onze drijfveren dat wat we vinden en willen, onze waarden en normen
 2. Het topje van de ijsberg. In dat deel vind je informatie over je patronen, je overtuigingen, je opvattingen, je structuren, je drijfveren, je weerstand, je oorsprong, je kwetsbaarheden, je krachten, je angsten, etc
 3. De IJsberg van McLelland Dit is een theorie die stelt dat al het gedrag veroorzaakt wordt door onderliggende gedachtes et cetera, ingegeven door bijvoorbeeld je opvoeding. Soms is men zich hiervan bewust, maar in de meeste gevallen niet. Het ijsbergmodel van McLelland vergelijkt een persoon met een ijsberg. Boven de waterlijn bevindt zich het.
 4. Je drijfveren bepalen waarom je 's ochtends energiek je bed uitspringt, waar jij je bijdrage aan wilt geven, wat voor jou dus inderdaad het leven zinvol maakt. Ze zitten immers, volgens het ijsberg model van McClelland, onder de waterlijn, in tegenstelling tot waarneembaar gedrag
 5. Inzicht: Inzicht in de 22 verschillende persoonlijke drijfveren en 44 persoonlijke talenten. Dit inzicht helpt enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten. Herkenbaarheid: De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar. Positief: Elke uitkomst is goed
 6. Grondlegger van de dieptepsychologie is de Weense arts en psychiater Sigmund Freud (1856-1939). Het uitgangspunt van de dieptepsychologie is dat de menselijke geest te vergelijken is met een ijsberg: 1/10 deel ligt boven water (is bewust), en 9/10 deel ligt onder water, is onbewust
 7. De Amerikaanse psycholoog McClelland was een van de eersten die het beeld van de ijsberg gebruikte om meer duidelijkheid te geven over hoe het zichtbare gedrag van mensen, het topje van de ijsberg, aangestuurd wordt door een veel groter deel van de ijsberg onder water

Bovenstaande ijsberg komt uit een presentatie van prof. Jaap Schaveling. Hij is de schrijver van het boek Systeemdenken. Schaveling gebruikt bij het uitleggen van systeemdenken een ijsberg. Het grootste deel van een ijsberg ligt onderwater. Daar bevinden zich de patronen, structuren en drijfveren de ijsberg staat in dit model symbool voor gedrag en kennis, samengevat onder het kopje Doen. Onder de wateroppervlakte bevinden zich vervolgens opvattingen en normen (Denken) en helemaal aan de onderkant zitten motieven en drijfveren (Willen). Het idee is dat je op het topje begint met het in kaart brengen van je gedrag en kennis. Wat doe je? Ho

Deze drijfveren verklaren waarom je denkt zoals je denkt en doet zoals je doet. Je kan het zien als een persoonlijke handleiding. Voor 1-op-1 coaching én teamcoaching maakt Simelius vaak gebruik van de, objectieve en wetenschappelijk onderbouwde, Persoonlijke drijfveren analyse van Profile Dynamics Dominante drijfveren matchen wel met werk/ cultuur Dominante drijfveren matchen niet met werk/ cultuur Individueel gerichte drijfveren rood, geel, oranje Alert zijn op: gevoelens van falen, overbelasting door met teveel tegelijk bezig te zijn, lat hoog leggen, openlijk conflict a. Andere baan zoeken b. Bewust worden van het 'anders-zijn' en di Deze drijfveren zijn niet zichtbaar voor de buitenwereld, het gedrag dat hieruit voortvloeit wel. De ijsberg van McClelland is een duidelijke metafoor om dit uit te beelden. Met deze assessment haal ik deze boven water met als doel mijn gedrag in de praktijk te verklaren en hierdoor verder te kunnen groeien in persoonlijk leiderschap Triple-C Behandelhuis. We hebben het gedachtegoed van Triple-C verbeeld in het Triple-C Behandelhuis. Het belangrijkste uitgangspunt van Triple-C is dat cliënten met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis mensen zijn en dus ook menselijke behoeften hebben

Motivatie & Waarden - IJsbergmodel - David McClelland

8.4 Interne gelaagdheid van doen, denken en drijfveren: de IJsberg. Artikel; Bijlagen (0) Lezersrecensies (0) De interne gelaagdheid van het competentiebegrip (KSF-4) wordt vaak aangeduid met de term 'doen, denken en drijfveren' en staat bekend als de ijsbergmetafoor Maar die drijfveren zitten dus diep en onbewust in dat onzichtbare deel van ieders ijsberg. Teamanalyse. Er is een heel laagdrempelige manier om deze onzichtbare en onbewuste drijfveren te achterhalen. Om te weten te komen wat er diep in die ijsbergen om gaat. Tastbaar te maken waarop u voortaan mag aansluiten Veelal gebeurt zoiets onbewust, maar sommigen vinden het ronduit prettig om 'de schuld bij een ander te leggen'. Zij zijn niet aanspreekbaar (accountable) op hun eigen doen, denken en drijfveren. 3. IJsberg (IJB) McClelland's ijsberg-metafoor is heel bruikbaar gebleken als werkmodel voor leerprocessen

We haalden werkelijk een waaiert van verschillende drijfveren op om te participeren in deze beweging: voor de een was dat de kwaliteit van de dienstverlening ('die is nu onder de maat - dat moet beter'), de ander had alleen oog voor de portemonnee ('als het maar budgetneutraal is'), de volgende was duidelijk recht in de leer ('rechtmatigheid, dat is echt het enige dat telt') en. De titel 'Onder ijsbergen' heeft twee betekenissen. Ten eerste bevindt Jakob Olsen zich temidden van ijsbergen. Ten tweede is het zo dat je alleen het topje van een ijsberg ziet en niet wat er onder zit. Dit slaat op het feit dat de motieven en drijfveren van de mensen verborgen blijven. Je ziet alleen het topje ervan en de rest niet Als mensen in hun natuurlijke element zijn, vertonen ze gedrag dat overeenkomt met hun drijfveren. Als het gedeelte onder de ijsberg aansluit op het gedeelte boven water levert dit per saldo een positief gevoel op. Is dit niet het geval, dan is stress een logisch gevolg

Talentontwikkeling: het belang van de drijfveren die zich

Schaveling hanteert bij het systeemdenken vaak de analogie van een ijsberg. Het grootste deel van de ijsberg ligt onderwater. Daar bevinden zich de patronen, structuren en drijfveren. We kunnen wel schaven aan de top, maar dan zal het gedeelte onderwater steeds weer ijs naar boven drukken De onderkant van de ijsberg staat voor wie je bent: je ervaringen, je waarden, je identiteit en je zingeving. Hierin zitten je drijfveren, motivatie, identiteit, (zelf)vertrouwen, cultuur verbinding en machtsverhouding verborgen De IJsberg Mensen hebben verschillende drijfveren en soms is het belangrijk tijdens een coachingsproces te achterhalen wat mensen drijft om bepaald gedrag te laten zien, zodat je hier op in kunt spelen. McClelland heeft onderzoek gedaan naar deze drijfveren en heeft hierbij een model ontwikkeld, de IJsberg

Rob Segers: McClelland - iceberg model

Je bewustzijn is te vergelijken met een ijsberg; net als de top die je boven water ziet, Als hypnotherapeut en LifeCoach heb ik technieken in huis om samen met jou te onderzoeken wat jouw diepere lagen en drijfveren zijn. Wat jouw angsten of blokkerende gedachten zijn, wat jouw patroon is die je in een bepaald gedrag of keuze houdt Wat ik wel weet is wat bij mij heeft gewerkt. Dat is namelijk de confrontatie met mijn eigen drijfveren en blokkades. Als metafoor gebruik ik vaak de ijsberg. Wat je ziet is houding en gedrag. Het bovenste deel van de ijsberg. Waar het vandaan komt, zit als het ware onder water. Dat zijn je drijfveren en je overtuigingen Een van de uitgangspunten van de training is het ijsbergmodel van McLelland. Boven de waterlijn zie je een ijsberg: je zichtbare gedrag. Maar onder water blijkt de ijsberg nog veel groter. Daar zitten je overtuigingen, drijfveren, motieven, normen en waarden. Je gaat reflecteren: wie ben jij, hoe kijk je ertegenaan? Welke vooroordelen heb je Onderstaande grafiek heeft de vorm van een ijsberg. In het gedeelte onder water zijn je verborgen drijfveren zichtbaar. Hoe beter een drijfveer bij je past, hoe groter de bijbehorende bol. De grootste bollen staan bovenaan De persoonlijke drijfveren onder water sturen het gewoontegedrag boven water. Positief gevoel. Als mensen in hun natuurlijke element zijn, vertonen ze gedrag dat overeenkomt met hun drijfveren. Als het gedeelte onder de ijsberg aansluit op het gedeelte boven water levert dit per saldo een positief gevoel op

Ontdek je Drijfveren voor een zinvol leven . Drijfveren als gezond makende kracht. Iedere dag begin ik graag met de Volkskrant die ik nog ouderwets op papier lees, wellicht niet meer van deze tijd, maar ik vind dat nu eenmaal prettig. Het is een soort ritueel, kopje thee erbij, een heerlijk rustige start van de dag Bijlage 4 - werkmodellen voor competentiegerichte coaching - KSF-4: de IJsberg 567 Bijlage 5 - werkmodellen voor coaching gericht op ervaringsleren - KSF-5: Hier & Nu 588 Bijlage 6 - Relatie tussen competentieprofielen en de vijf kritieke succesfactoren 616 Bijlage 7 - Werkmodellen bij de 5 KSF's, codering en nummering 62 Coachmodel: de IJsberg van McClelland. Bij het (veelal onbewuste), niet zichtbare deel horen bijvoorbeeld je overtuigingen, waarden en normen, eigenschappen en drijfveren. Coaching speelt zich met name af op dit (onbewuste) niveau - we coachen onder de waterlijn

De 'bescheiden baksteen'. Zo noemen de medewerkers van uitgeverij Boom liefkozend het nieuwe standaardwerk De vijf kritieke succesfactoren voor coaching van de coachingexperts Ger van Doorn (universitair docent Leiderschap, Ethiek en HRM aan de Nederlandse Defensie Academie en coach bij het Expertise Centrum Leidinggeven) en Marijke Lingsma (directeur van haar eigen bedrijf Coachboulevard) Ons gedrag kun je vergelijken met het topje van de ijsberg. Onder de waterlijn vind je je overtuigingen en drijfveren en daar zitten de echte antwoorden. Ken je dus je eigen drijfveren, dan word je gedrag effectiever. Zo leren teamleden zichzelf beter kennen en verbetert de communicatie en de samenwerking in een team Vergelijken met een ijsberg. Ons totale zijn kunnen we vergelijken met een ijsberg. We hebben een deel wat boven water zichtbaar is en een deel, een veel groter en bepalender deel, onder water. Wat onder water zit, bepaalt ons doen en laten. Daar zit onze drijfveer voor ons gedrag Onbewust had ik met vier oren geluisterd en werd samenvatten en doorvragen effectiever. Ik stelde onbewust hoogrendementsvragen en was reflectief aan het luisteren, waardoor de hele ijsberg voor mij zichtbaar werd. En belangrijker: de auditee (raar woord eigenlijk), mijn gesprekspartner leek toen ook voor het eerst de hele ijsberg echt te zien Competentiemanagement blijft vaak steken in het (half) jaarlijkse afvinken van competentielijstjes en het maken van een ontwikkelplan waarin alle tekortkomingen als 'verbeterpunten' worden gepresenteerd. Volgens gastblogger Nico Mookhoek kan het ook anders. Door aandacht te besteden aan d

ijsberg

tuigingen en drijfveren. Deze laatste aspecten zijn in sterke mate bepalend voor wat mensen doen. De kerngedachte is dat hoe dieper men in de ijsberg komt, des te groter de invloed is op het gedrag en des te moeilijker het te veranderen is. De metafoor van de ijsberg komt nog vaker aan bod in dit artikel. Datgene onder de waterlijn duid ik. Drijfveren. Drijfveren komen voort uit houdingen die iemand aanneemt ten opzichte van de wereld. Gedragsstijlen zijn als het puntje van een ijsberg. Je ziet iemands gedragsstijl, maar wat zich onder water bevindt is verborgen en voorzichtigheid is gewenst

Het ijsbergmodel in de afbeelding hiernaast laat zien hoe onzichtbare drijfveren de basis vormen van onze normen en waarden en tot uiting komen in gedrag. De drijfverenanalyse van Profile Dynamics richt zich vooral op dat deel van de ijsberg dat zich onder de oppervlakte bevindt: de drijfveren die ten grondslag liggen aan ons gedrag Psycholoog David McClelland (1917-1998) beschreef dit in het ijsbergmodel. Onder de waterlijn zien we onder andere onze overtuigingen, onze waarden en normen en onze drijfveren en verlangens. Dat wat wij het belangrijkste vinden, wat onze verlangens zijn dat vertelt ons veel over wie wij zijn. Iedereen is uniek en heeft andere drijfveren waarneembaar. Maar wie de top van de ijsberg ziet, weet nog niet wat eronder zit. Wat voor het oog onzichtbaar is, zijn de onderliggende drijfveren van gedrag: de groepsdynamiek en gedragspatronen, en de mindset. Om invloed uit te oefenen op gedrag is inzicht in en begrip van de onderliggende fundamenten noodzakelijk

De relatie tussen drijfveren en gedrag Onder in de ijsberg geven je persoonlijke drijfveren ofwel je intrinsieke motivatie antwoord op de vraag: wat wil ik? Deze onderliggende drijfveren sturen. Marijke Lingsma geeft op de Coachingwaaier voor managers de volgende uitleg van het IJsberg-model van David McClelland:. In de vergelijking met een ijsberg is het topje, zichtbaar boven de waterlijn, het gedrag: 'Wat doe je?' Direct onder de waterlijn, onzichtbaar, bevinden zich de opvattingen: 'Wat denk je?' en daaronder, soms niet eens zo bewust en onzichtbaar, motieven, drijfveren en keuzen. De ijsberg van wat onder water (onzichtbaar) zit tot wat boven water (zichtbaar) is. Ga jij voor de diepgang waarbij je inzicht krijgt in jouw Why, What en How? Wat ga je ervaren: Inzicht in je eigen communicatie- en gedragsstijlen, je denkstijlen en drijfveren; Begrijpen waarom je de dingen doet zoals je ze doet (denkstijlen De IJsberg van Maslow?! Vinden we deze drijfveren terug in de motivatie waarom we een bepaalde baan kiezen? Abraham Maslow (1908-1970) was een Amerikaanse professor in de psychologie, die de mens ook vanuit positieve aspecten wilde belichten in plaats van zich te beperken tot ziektebeelden en symptomen

Dit model bestaat uit van 6 niveaus van leren, communiceren en veranderen. Deze lopen van concreet (tastbare omgeving) naar abstract (missie en drijfveren). De bovenste drie lagen zijn niet zichtbaar voor anderen. Daarmee lijkt dit model op een omgekeerde ijsberg: alleen wat je laat zien in gedrag is zichtbaar voor je omgeving ijsberg waar iemands overtuigingen besloten liggen. Overtuigingen zijn opvattingen over jezelf, situaties en andere mensen. Dit zijn jouw drijfveren. Ze bepalen de richting van je gedrag en waarom je iets wel of niet wilt doen. 13 De persoonlijkheid van leiderscha Keuzes worden veelal onbewust gemaakt. Het bewustzijn wordt niet voor niets vaak vergeleken met een ijsberg. Enkel het topje is zichtbaar, omdat 95% van de ijsberg zich onder water bevindt. Ditzelfde geldt voor de drijfveren van je kind. Die drijfveren bepalen dat je kind doet wat 'ie doet, denkt wat 'ie denkt en zegt wat 'ie zegt Het deel van de ijsberg dat zich onder de waterspiegel bevindt is onzichtbaar en vaak vele malen groter dan het topje van de ijsberg. Dit is te vergelijken met het deel van het gedrag dat onzichtbaar is, denk aan jouw identiteit, drijfveren, waarden, overtuigingen en kennis en vaardigheden Jouw drijfveren vormen het niet-zichtbare deel van de ijsberg, dat zich onder de waterlijn bevindt en dat vele malen groter is. Je drijfveren, dat wat je vindt en wilt, geven richting aan jouw gedrag en aan de keuzes die je maakt

De mens als ijsberg. Ieder mens heeft zijn eigen ijsberg en elke ijsberg is anders. Het topje van de ijsberg is zichtbaar. Om te weten wat iemand denkt en voelt moet je onder de waterlijn duiken. Wij helpen je bewust worden van wie je bent, wat je drijft en welke overtuigingen jou helpen of belemmeren. Zodat jij kunt doen wat je wilt. Onze psyche is daarin te vergelijken met een ijsberg, slechts het topje, ons bewustzijn, is toegankelijk. drijfveren naar de oppervlakte. Je maakt als het ware bewust wat net op het randje onder je bewustzijn om aandacht vraagt 24-jun-2017 - Bekijk het bord Drijfveren / passie van Liesbeth Versluis op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Leiderschap, Sociale vaardigheden, Loopbaanbegeleiding

Reflecteren met het IJsbergmodel - Karin de Kneg

11-feb-2014 - Cultuur als ijsberg: 10% is zichtbaar, 90% ligt onder water. De onzichtbare elementen zijn de drijfveer voor het zichtbare gedrag Het IJsbergmodel illustreert personen als ijsbergen, waar een klein deel zich boven het wateroppervlak bevindt en het grootste gedeelte, onzichtbaar, onder water. Boven het water zie je het gedrag, de kennis en de vaardigheden. Onder de waterlijn zit wat vaak niet uitgesproken wordt (meestal onbewust) Drijfveren? Wellicht ken je de afbeelding van de ijsberg wel? Dat hele grote stuk onder water (drijfveren) bepaalt wat er boven water gebeurt. Drijfveren bepalen waar je goed in bent en - nog belangrijker - waar je energie van krijgt Juist datgene dat verborgen is, de zogenaamde 'onderkant van de ijsberg' speelt vaak een grotere rol dan wordt aangenomen. Ik leg bij groepen hier de nadruk op. Marten heeft een scherp oog voor onderhuids spelende emoties, belangen en drijfveren

Het verschil tussen skills, drijfveren, talenten en

Dat je dat werk wilt blijven doen, lijkt een vanzelfsprekendheid. Dan is het belangrijk om eens te kijken naar welke drijfveren je eigenlijk echt sturen. IJsbergmetafoor Loopbaancoaches lichten dit vaak toe a.d.h.v. de ijsbergmetafoor. In de onderste laag van de ijsberg, ver onder water, liggen onze drijfveren en waarden Deze drijfveren zijn niet zichtbaar voor de buitenwereld, het gedrag dat hieruit voortvloeit wel. De ijsberg van McClelland is een duidelijke metafoor om dit uit te beelden. Met een assessment halen we deze dus boven water en kunnen we gedrag in de praktijk verklaren en hierdoor kun je groeien in persoonlijk leiderschap Bepaalde drijfveren, emoties en beelden van mensen hier en nu, blijken voor te komen in alle culturen en alle tijden. Jung vond verbanden tussen de psychische ontwikkeling van de huidige mens en de mythen, rituelen en symbolen van verschillende religies, natuurgodsdiensten en mysteriescholen

Ongemotiveerde medewerker of demotivatie personeel?

Drijfveren, wat vind ik belangrijk - 123test

Drijfveren in beeld. Carl Jung ging ervan uit dat de menselijke psyche bestaat uit een bewuste en een onbewuste laag. Jung vergelijkt de persoonlijkheid met een ijsberg waarvan een deel boven water ligt en het grootste gedeelte onder water ligt. Het gedeelte 'boven water' is bewust, het persoonlijk bewustzijn De ijsberg. MyDrives gaat uit van het basisprincipe van de ijsberg. De bovenkant van de ijsberg laat het gewoontegedrag van mensen zien. Onder water bevinden zich de drijfveren die dat gewoontegedrag veroorzaken. Als iemand goed in zijn vel en op de juiste plek zit, zorgen de drijfveren voor een positief gevoel en effectief gedrag. Dat geeft. Ik heb het over aangeleerd versus natuurlijk gedrag. Om het even visueel te maken: stel je een ijsberg voor. Onder water ligt hetgeen waar we geen zicht op hebben (je kan immers niet onder een ijsberg kijken). Dit betreft ons niet zichtbare natuurlijk gedrag; onze drijfveren en talenten De ijsberg heeft deze vorm gekregen door een zevental aannames. Deze vinden hun oorsprong in verschillende psychologische stromingen waardoor ik de afgelopen jaren heen geïnspireerd ben geraakt en waarmee ik de afgelopen jaren geoefend, geworsteld en geëxperimenteerd heb en welke ik uiteindelijk op passende manier geïntegreerd heb in mijn persoonlijke en professionele leven

De mens als ijsberg: hoe ziet jouw ijsberg eruit? Kerngroe

IJsberg (coaching) De ijsberg staat voor doen-denken-drijfveren, voor wat we zien van mensen en van wat verborgen is. Gedrag is wat we van mensen kunnen waarnemen. Dan hebben we het over houding,. Veel mensen kennen wel het plaatje van de ijsberg van McClelland, waarin het gedrag en de acties van mensen slechts het zichtbare topje vormen. Onder de oppervlakte bevindt zich het wat minder zichtbare deel van de ijsberg: het deel waar zich onze emoties, normen en waarden, veronderstellingen, drijfveren en verwachtingen bevinden • Drijfveren en persoonsspecifieke valkuilen (OPD) • Effectieve acties psychologische valkuilen & risico-& zelfmanagement -jvg/obnov 2012. Even voorstellen John van Giels NKBV HI 1988 psychologische valkuilen in lawineterrein -jvg/bvg dec 2006 De menselijke ''ijsberg. IJsberg? Gifpijlen? Drijfveren? We gebruiken nu deze woorden in onze gesprekken met elkaar: het geeft diepgang in gesprekken, we begrijpen elkaar beter en werken leuker met elkaar!!GO. Jacqueline van Dongen Ik voelde al een hele tijd dat de sfeer die in de groep hing heel beladen was en doorspekt van negativiteit

Ambtenaar 2Achtergrond | Hans PielageLeiderschap en verzuim; deel 1 - W2 InsightIntodrives drijfverenscan maakt drijfveren inzichtelijk

Berichten over ijsberg geschreven door impec. Drijfveren.daar wil ik het vandaag eens over hebben. Het is namelijk vaak wel zo dat we zien WAT de ander doet, maar we zien niet WAAROM hij dat doet Drijfveren | Creatiespiraal | Feedback training | Kernkwaliteiten 4 manieren om blokkades te onderzoeken, of om te leren oogsten van wat ís. Ken je eigen kwaliteiten en geniet van je potentieel. Van links naar rechts Enneagram, De creatiespiraal, De ijsberg van McLeland (feedback) en het Kernkwadrant met kernkwaliteiten en uitdagingen Gedrag is zichtbaar boven water en vormt de top van de ijsberg. Gedrag komt voort uit dat wat onder water zit: drijfveren, overtuigingen en je persoonlijkheid. Meestal gevormd door het (familie) systeem waar je uitkomt. De overtuigingen zijn niet zichtbaar voor anderen. Vaak heb je zelf ook beperkt zicht hierop De ijsbergen lokken een reeks aan kettingreacties uit die de aarde in een langdurige periode van koude temperaturen dompelt. Het smelten van ijsbergen is een trigger die de circulatie aan het begin van een ijstijd in een bepaalde modus zette, waardoor de diepzee meer koolstof kon opslaan dan tijdens het interglaciaal, vat Ziegler samen Zie jezelf als een ijsberg. Een ijsberg bevindt zich deels boven en deels onder water. In het deel dat onder water zit bevinden zich jouw verborgen drijfveren. MyDrives maakt deze zichtbaar en haalt deze naar de oppervlakte. In het bovenste, zichtbare gedeelte, van de ijsberg is jouw gewoontegedrag zichtbaar

 • Schrijven groep 2.
 • DJ cursus Amsterdam.
 • Belgische frank inwisselen in Nederland.
 • Camera Pier Hoek van Holland.
 • Apollo sokken groothandel.
 • Voorbeeld contract lening vrienden.
 • Huisdier kind autisme.
 • Jachtkleding Deerhunter.
 • Ground glass opacities Nederlands.
 • Lisa Loeb Gossip Girl.
 • Europe group songs.
 • Las Vegas serie Netflix.
 • Kudaka Island.
 • Douchebak 90x120 GAMMA.
 • Let's Talk About you and me.
 • Gratis bezienswaardigheden Rotterdam.
 • Witte lavendel Edelweiss kopen.
 • Acrobat DC.
 • John West NL.
 • Wat te doen bij slecht weer volwassenen.
 • Limbisch systeem en basale ganglia.
 • Wortelblokkade nek.
 • Acacia vrucht.
 • Duidelijkheid scheppen vervoegen.
 • Duitse kerstwensen 2021.
 • Roofing merken.
 • Peuter woedeaanval 's nachts.
 • Abraham 50 jaar pop.
 • CONINGS gevelrenovatie.
 • Chrysler Crossfire Cabrio te koop.
 • Verschil Muay Thai en kickboksen.
 • Vetorecht VN.
 • Gedragsproblemen kind 7 jaar.
 • NHL IJshockey.
 • Postcodeloterij opzeggen.
 • Rucola sla.
 • Paardrijkleding bedrukken.
 • Mantelzorgcompliment gemeente Rheden.
 • Rolluiken herstellen.
 • Ariana Grande Parfum nieuw.
 • Spookzwemmen ede 2019.