Home

Bijbelteksten over de grootheid van God

8 Bijbelteksten over 'Grootheid' - NBV & BB - DailyVerses

21 Bijbelteksten over de Almachtige - DailyVerses

Getagd met Frans van Herwijnen, Schepping, David, Eerste liefde, verwondering, Psalm 19:1-15, Jesaja 40:12 Johannes 15:9, 1 Johannes 2:4, Filipensen 2:14, de grootheid van god, grootheid van God Schepper, de eerste liefde, sterren, getuige zijn, Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht. Zie Gods grootheid! Hoor dit aan, Job, blijf staan en let op de wonderen van God! (Job 37:14) Hier is iemand aan het woord die zegt: Neem even de tijd om te kijken, te kijken om je heen naar wat er gebeurt in de schepping, het mooie weer, de zon die zijn stralen uitzendt en voor warmte op aarde zorgt, de wolken die zich vormen in de lucht. De ene keer gaan ze snel voortgedreven door de wind.

De preek begint vanaf: 15:57 min. Bijbelteksten in deze preek. Mattheüs 6:24-34. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. - Mattheüs 6:24 (HSV Gods Grootheid. Hoe kan ik ooit beseffen hoe groot God is. Hoe kan ik ooit bedenken hoe wijs God is. Hoe kan ik ooit voelen hoe dichtbij God is. Hoe kan ik ooit begrijpen waarom God iets toelaat. Hoe kan ik ooit beschrijven hoe lief God jou en mij heeft. Hoe kan ik ooit Gods Grootheid benoemen. Altijd zal ik te klein spreken over mijn God Bijbelteksten over God - De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgeha Bijbelteksten over de Schepping - In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de De meest gebruikte en bekendste bemoedigende Bijbelteksten overzichtelijk gerangschikt. Vind een bemoedigende Bijbeltekst voor elke situatie

Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen. Mattheus 6:34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Romeinen 16:20 De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen In de Psalmen lees je over de rauwe worsteling met lijden, die misschien herkenbaar voor je is. Toch weten de psalmisten dat God erbij is, midden in hun pijn en duisternis. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed, schrijft de psalmist in Psalm 23:4 31 krachtige Bijbelteksten over liefde. We kunnen zoveel leren over het karakter en de aard van God, door Bijbelteksten over liefde te lezen. Uiteindelijjk is God liefde (1 Johannes 4:8). We worden opgeroepen om elkaar lief te hebben door een liefdevolle God, die ons heeft bevrijd door zijn liefde

Jezus is de Koning van Gods Koninkrijk. Lukas 1:31-33: 'Je moet hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal voor eeuwig als Koning over het huis van Jakob regeren en aan zijn Koninkrijk zal geen eind komen. De hele schepping berust op Gods fantastische natuur- en levenswetten. Wij mensen echter zorgen voor verstoring van prachtige natuurlijke processen. Zijn wij eigenlijk niet nietig en klein bij de grootheid van God? Maar ondanks dat God geweldig is, acht Hij niets gering De hemel is dus door God gemaakt, het is een realiteit die we dagelijks zien door naar boven te kijken. Waar God woont. De hemel is ook de plek waar God woont (Psalm 2:4, Psalm 11:4, Psalm 115:3). Jezus spreekt over de hemel als de troon van God en 'Onze Vader in de hemel' (Matteüs 5:34 en Matteüs 6:9) Gods grootheid Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Joh. 11:21 (NBV) Jezus spreekt over de opstanding van Lazarus, maar Martha betrekt dit op de opstanding van de doden op de laatste dag. En als Jezus naar het graf van Lazarus gaat, en vraagt de steen voor het graf weg te halen,. Naast de bemoedigende bijbelteksten ontvang je nog veel meer, zoals de allermooiste natuurfoto's die je de wonderbare grootheid van God laten zien, getuigenissen van geweldige wonderen die God wereldwijd doet, praktisch bijbels onderwijs dat je sleutels aanreikt om Gods rijke zegen te ontvangen in je leven en veel meer

De goedheid van God is een van de eigenschappen van God, maar ook een beschrijving van Zijn hele wezen. Gods natuur is van Zichzelf goed, zoals we lezen in Psalm 34:9: Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. 2 Korinthiërs 13:13 HTB Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht, door in vrede met elkaar te leven In de Bijbel wordt Jezus vaak 'de Zoon van God' genoemd (Johannes 1:49).De term Zoon van God geeft te kennen dat God de Schepper of Bron is van het leven, ook van Jezus' leven (Psalm 36:9; Openbaring 4:11).De Bijbel leert niet dat God letterlijk een kind verwekte op de manier waarop mensen kinderen voortbrengen

Populaire Bijbelteksten over Gods liefde. God is liefde. Hieronder staan enkele verzen over liefde die ons de weg zullen wijzen om Gods liefde en de manier om van God te houden te leren kennen. Lees ze alstublieft Bijbeltekst van de dag - God is licht. 26/04/2019. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. - 1 Johannes 1:5. Gedachten over het vers van vandaag. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christuszijn kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in [ Memory Vers Over grootheid van God Bookmarks (30-Pack) - Handy Christian Dagelijkse Herinnering over de grootheid van God: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven

Titel 374 De grootheid van Gods - Mensbootj

De veertiende van februari: Valentijnsdag. Eén dag per jaar waarop de liefde extra centraal staat. (en natuuurlijk doen we niet mee aan dat commerciële gedoe) In de Bijbel lezen we veel over Gods liefde voor Zijn volk Israël. Die liefde is onvoorwaardelijk en gaat veel dieper dan zomaar een anonieme liefdesverklaring, maar speciaal voor Wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, zullen alleen degenen die Gods stem herkennen en de voetstappen van het Lam van dichtbij volgen, meer van Gods zegeningen ontvangen. Lees onderstaande Bijbelteksten en je zult de manier vinden hoe je Gods zegeningen kunt ontvangen 14-jul-2020 - Bekijk het bord bijbelteksten van Ilse op Pinterest. Bekijk meer ideeën over bijbel, geloof, teksten En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Efeziërs 5:2; Bron: Alle Bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 24 februari 2020 23 februari 2020 leni.Aan God de eer. Gods Grootheid.. Gods grootheid blijft me verbazen.. Over Gods grootheid blijf ik me verwonderen.. God is zo groot in het kleine.. Zo groot in het grote.. God zo Aanwezig in ALLES!! Berichtnavigatie. Titel 93 Zien wat anderen niet zien.. Tekst bij 224 Psalm 67:2+3

Video: Frans van Herwijnen - De grootheid van God

Zie Gods grootheid! - MJSchuurma

De hele Bijbel getuigt van Gods grootheid, die zich openbaart in uitzichtloze situaties en natuurlijke onmogelijkheden. De grootheid van God geopenbaard in de schepping. De grootheid van God openbaarde zich bij de schepping van de hemel en de aarde en al wat daarin is. De aarde was woest en ledig en de duisternis heerste De grootheid van Gods doel 4 overeenstemming met deze belofte (2Tim. 1:1; Titus 1:2). Want Paulus' evangelie is er in essentie een van leven, met alles wat nodig is voor het volledig genieten er van, namelijk rechtvaardiging, vrede tot God en levendmaking voor allen! Zoveel was er betrokken bij de schepping van de Zoon van Gods Liefde. Hij is he Onze bediening ontvangt brieven van Christenen over de hele wereld. Op dit moment schrijven gelovigen uit alle naties over hetzelfde: Angst grijpt om zich heen. Zoals in de Schrift staat geprofeteerd is God alles aan het schudden wat geschud kan worden. Het is moeilijk om alle onrust die op dit moment in de wereld heerst te bevatten. Aan vele kanten zijn complete landen in rep en roer Met passie vertelt ze over de Bijbel en wil ze moeder van haar drie kinderen zijn, maar met evenveel hartstocht woont ze vergaderingen bij van de synode van de Protestantse Kerk en staat ze op de kansel. Ik raak steeds meer onder de indruk van de grootheid van God 29 van de meeste krachtige Bijbelteksten over geloof . Lees hier de meest krachtige Bijbelteksten over geloof, die je moed geven om de dag door te komen. Laat je bemoedigen of stuur ze naar een vriend, om heem een hart onder de riem te steken

Martin Koornstra - De grootheid van God zie

Ten aanzien van de Heilige Geest wordt in de Bijbel gesproken over de Geest die van God uitgaat en Hem vertegenwoordigt. Denk aan Gen. 1:2. Bij de doop aan de Jordaan ontvangt Christus de Geest van Zijn Vader. Daar zijn de drie personen van de Drie-eenheid aanwezig: de Vader spreekt uit de hemel en de Zoon ontvangt de Geest De Bijbel onderwijst ons ook dat er maar één God is. Hoewel we wel enkele feiten over de relatie tussen de verschillende Personen van de Drie-eenheid onderling kunnen begrijpen, is deze uiteindelijk niet door het menselijk verstand te bevatten. Maar dit betekent niet dat het niet waar is of niet op de leer van de Bijbel gebaseerd zou zijn Wat de bijbel zegt over Gods Woord. De Bijbel spreekt niet alleen over allerlei onderwerpen van het dagelijkse leven (bijvoorbeeld, hoe je met je naaste moet omgaan), of over allerlei onderwerpen van het geestelijke leven (bijvoorbeeld hoe je vergeving van zonden kunt krijgen), maar de Bijbel spreekt ook over zichzelf En bovendien zouden de bovengenoemde bijbelteksten waarin God zijn afkeer uitspreekt tegen homoseksuele geslachtsgemeenschap volgens de voorstanders ervan vooral gaan over seksuele excessen en orgieën en niet over langdurige relaties van liefde en trouw. Levensadem. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, zoveel is duidelijk De bijbeltekst 'voor de tweede keer Profetie van Gods oordeel over de vijanden. Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat

Gods Grootheid. - Mensbootj

de grootheid van god, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken van de grootheid van god, preek de grootheid van god En een van de thema's uit het OT waar hij mee bezig was, was het loven van God. In zijn boek over het loven van God in de Psalmen begint hij ermee door te zeggen dat het loven van God de kerk weer bezig hield. Het waren juist de moeilijke tijden van de Tweede Wereldoorlog En voor de Duitse kerk de tijd ervoor, toen Hitler aan de macht gekomen wa Bijbelteksten over vertrouwen op God. Op God vertrouwen, het valt niet altijd mee, zeker in moeilijke tijden waarin het tegenzin. Juist dan kun je wel wat bemoediging gebruiken. De redactie van CIP zette 20 bemoedigende Bijbelteksten op een rij, waar je hoop uit kunt putten of die je kunt delen met iemand die het moeilijk heeft Bijbeltekst van de dag. De Bijbel inspireert, bemoedigt, houdt ons een spiegel voor en laat ons de wereld met andere ogen zien. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil helpen om de rijkdom van de Bijbel te ontdekken 29 bemoedigende Bijbelteksten die je een boost geven. De Bijbel staat vol met krachtige waarheden, die ons ook kunnen opbeuren als we bemoediging nodig hebben. Wij hebben een aantal bemoedigende bijbelteksten uit de Bijbel verzameld, die je eraan herinneren dat waar je ook doorheen gaat, God altijd over je waakt

95 Bijbelteksten over God (2/4) - DailyVerses

 1. Een van de vijf gedeelten in de Bijbel waarin het over een spiegel gaat: 'Als je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet wat hij van je vraagt, dan ben je erg dom. Dan lijk je op iemand die zichzelf in een spiegel bekijkt, en daarna meteen vergeet hoe hij eruitziet.' Blijkbaar wil God dat wij ons spiegelbeeld niet vergeten
 2. naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Klaagliederen 3:32 'Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade '(NBV) Verdriet hoort bij het leven van alle mensen en wordt veroorzaakt door heel verschillende oorzaken. Als christen leer je om in Gods goedheid te geloven, wat er ook gebeurt in je leven
 3. 19-apr-2017 - Deze pin is ontdekt door Gerrit Beelen. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest
 4. Bijbelteksten over Gods Naam. En tot de Israëlieten moet u spreken: loof Hem om Zijn geweldige grootheid. 3 Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. omdat de naam van God ermee bespot wordt, is het lastig als iemand toch doorgaat
 5. Bijbelteksten worden nogal eens verkeerd begrepen, omdat hij over de opstanding van Jezus preekte. De apostel voelt zich niet verslagen onder deze omstandigheden, maar maakt van de gelegenheid gebruik de kerk te onderwijzen. wordt duidelijk dat de Psalm niet de nadruk legt om het stil zijn, maar op de grootheid van God

32 Bijbelteksten over de Schepping - DailyVerses

 1. Onrecht wordt veroorzaakt door personen die Gods leiding verwerpen. De Bijbel laat zien dat echte gerechtigheid van God komt (Jesaja 51:4).In de Bijbel houden de woorden die vertaald zijn met 'recht', 'rechtvaardigheid' en 'gerechtigheid' nauw verband met elkaar ().Daden die rechtvaardig zijn, of goed en juist volgens Gods normen, zorgen voor gerechtigheid
 2. 14 1:14 Joh. 11:40 17:24 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 1:15 Joh. 1:30 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!' 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met.
 3. God heeft verschillende namen in verschillende tijdperken. Lees deze Bijbelteksten over Gods naam en je zult weten waarom God verschillende namen heeft en de betekenis van Gods naam
 4. 2 Tes. 2:13 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

Bemoedigende Bijbelteksten DagelijkseBroodkruimel

9-dec-2019 - Bekijk het bord Bijbelteksten per onderwerp van Online Bijbelstudie op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Bijbelstudie, Psalmen, Gebed Jesaja 45:18: 'Dit zegt Jehovah, de Schepper van de hemel, de ware God, degene die de aarde heeft gevormd, haar Maker die haar stevig heeft gefundeerd, die haar niet voor niets heeft geschapen, maar haar gemaakt heeft om bewoond te worden: Ik ben Jehovah, en er is niemand anders.'. Betekenis: Gods voornemen met de aarde is niet veranderd.De aarde zal bewoond worden door mensen die. Bijbelteksten over Overwinning. By. Pastoor Ikechukwu Chinedum - 18 juli 2020. 0. 1408. Deel. Facebook. Twitter. 1 Kronieken 29:11 Uwe, HEER, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit: ik ben een Man van God, die gepassioneerd is over de beweging van God in deze laatste dagen De tekst van die week kwam uit Psalm 86:11: 'Wijs mij uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.' In Thailand zong een meisje een lied voor ons in het Thais. De melodie herkende ik: 'Ik heb je lief met de liefde van de Heer want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. Het verhaal over de schepping van de aarde in Genesis 1:1-2:4 begint zo: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: Er moet licht komen, en er was licht. God zag dat het licht goed was.

'opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods 30-mei-2019 - Bekijk het bord 'Bijbelteksten' van Jeannette, dat wordt gevolgd door 105 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over geloof, bijbel, teksten. 26-jul-2019 - Bekijk het bord BIJBELTEKSTEN van Marijke Krijger op Pinterest. Bekijk meer ideeën over bijbel, teksten, geloof Wat is de snelheid van het Licht? km/s (afgerond) Ter vergelijking: de snelheid van een auto die 120 km/u rijdt, rijdt 0,03 km/sec. Het licht heeft 1.3 seconde nodig om vanaf de aarde de maan te bereiken. Het licht draait 7 keer rond de aarde in 1 seconde. Preek Gods Grootheid & Liefde ~ 2014 ~ De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand. De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over jouw leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Psalm 121:5,7 . Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is een beloning van God. Psalm 127:3 . U weefde mij in de buik.

27 bemoedigende Bijbelteksten over zorgen maken - CIP

De gevolgen van onafhankelijkheid van god verklaart ook de overige ellende op aarde, maar er is hoop. Toen jezus op aarde was genas hij allerlei mensen van al hun kwalen en ziektes. Nog opmerkelijker was dat Jezus zelfs doden het leven terug kon geven zoals in het geval van Lazarus, van een jonge man en een meisje De jongen mag u meenemen, maar de moeder moet u in elk geval laten gaan.' (Deuteronomium 22:6-7) Verwondering. Er zijn dus allerlei regel voor omgang met de natuur. Maar mensen mogen ook van de aarde genieten en zich verwonderen over zoveel schoonheid: 'Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd Categorie: .Bijbeltekst over Lijden. Handelingen 3:18. 26 april 2015 26 april 2015 leni. 3.Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost Titel 374 De grootheid van Gods. Bijbelteksten. Het kan verrassend zijn om zelf in de Bijbel te lezen wat er staat over begrippen als arbeid en werk en rust, vóór en na de zondeval en hoe Bijbelse personen daarmee omgingen. Door het voormalige LifeNet van de Navigators is van een groot aantal vakgebieden (Accounting, Management, Landbouw, Kunst, Business, Communicatie, Ontwikkeling, Onderwijs, Techniek, Overheid.

17 bemoedigende Bijbelteksten voor als je erdoorheen zit

 1. In veel gevallen is het echter moeilijker om de juiste weg te kiezen, in situaties die ingewikkeld lijken en waarin mensen verschillende belangen hebben. Ook de acceptatie van LHBT'ers in de kerk kan zo'n moeilijk thema zijn. In deze blog wil ik een aantal Bijbelteksten aanhalen die spreken over liefde en acceptatie
 2. Die hoop geeft de God van de Bijbel ons. Mis je een Bijbeltekst die jou tot steun en troost is geweest na het ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Klaagliederen 3:32 'Als speciaal voor jou gesorteerd op onderwerp! Zoek je een Bijbelvers over de liefde, een tekst voor op een geboortekaartje of een.
 3. Memory Vers Over grootheid van God Bookmarks (60-Pack) - Perfecte Gift Away voor zondag scholen: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven
 4. 31 Toen hij weg was zei Jezus: 'Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 13:33 Joh. 7:34 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook.

31 krachtige Bijbelteksten over liefde Lees ze hier

 1. VRAAG: Bijbelverzen over de eeuwigheid van God ANTWOORD: We kunnen een dieper begrip van God krijgen door de manieren waarop de Bijbel verkondigt dat God eeuwig is. Omdat elk woord in de Schrift door God is ingegeven, hebben we de zekerheid dat God in elk vers meer van Zichzelf aan ons wil openbaren (2 Timoteüs 3:16)
 2. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft. 2 Korintiërs 1:21-22 Voorrecht Je leven krijgt een stevig fundament wanneer Christus de basis van je bestaan is. Je wordt deel van Gods gezin en hij geeft je zijn Geest om vanuit te.
 3. Bemoedigende Bijbelteksten 9 januari, 2013 geestelijk leven, Gods goedheid, godsvrucht, trouw Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God
 4. De Bijbel gebruikt beeldspraak om de Duivel te beschrijven. Die beeldspraak zegt iets over zijn persoonlijkheid, niet over zijn uiterlijk.Enkele voorbeelden: Een engel van het licht. Hij doet alsof hij iets goeds te bieden heeft en probeert op die manier mensen ertoe te brengen zijn ideeën te geloven in plaats van de leringen van God (2 Korinthiërs 11:14)
 5. 4 1:4 2 Tes. 2:13 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, 5 en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon

De waarheid over het Koninkrijk van God: Bijbelteksten

 1. Jes. 11:2 42:1 61:1 Mat. 3:11 Marc. 1:8 Luc. 3:16 Joh. 3:34 Hand. 1:5 2:33 Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest. 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.
 2. g is met Zijn wil. 15.En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen,weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben
 3. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Romeinen 6:14. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16. Ik bid dat u allen de genade van de Here Jezus zult ervaren.
 4. Jezus is Heer. Christenen hebben vanaf het allereerste begin daarover gezongen. Hieronder staat een lied over de grootheid van Jezus: Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen
 5. De alwetendheid van God - God weet alles over onze toekomst De alwetendheid van God is volmaakt. God leert niet steeds bij, maar weet alles direct. Miljoenen jaren voordat Hij de aarde schiep, wist God al dat Hij zijn Zoon Jezus Christus zou sturen om ons te redden van onze zonden: Hij was er al voordat de wereld gemaakt werd
 6. De vrede van God Bemoedigende Bijbelteksten , Bijbelteksten bij ziekte , Mooie Bijbelteksten 15 januari, 2021 belofte , bezorgdheid , vertrouwen en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus

De Bergrede is één van de meest radicale boodschappen van Jezus. In vers 38 leert Hij zijn volgelingen om op een nieuwe manier vijanden te benaderen. Waarschijnlijk is de opdracht die Jezus hier geeft ons erg bekend. De kern van Zijn boodschap gaat niet alleen over vergeving, maar ook over een houding van genade en mededogen Van speculeren houdt hij niet, dus ging hij op zoek naar antwoorden in de Bijbel en werd zó enthousiast over wat hij ontdekte dat hij dit met iedereen wil delen middels deze online studie. Op woensdag 4 november start Gods Masterplan 2, het vervolg op de interessante en leerzame online studie die we eerder dit jaar op onze website hebben geplaatst vergeten, namelijk de zonden van ieder die zijn vertrouwen stelt op Jezus (Hebr. 8 : 12). God staat boven allen en alles. Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijk­heid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij zijt als Hoofd boven alles verheven

God is geweldig, maar acht niets gering, - Bemoedigende

4-feb-2020 - Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde Bemoedigende Bijbelteksten, Bijbelteksten voor jongeren 18 april, 2014 geloof, overwinning, pasen het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften - aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de dode

27 Bijbelteksten over evangelisatie Bijbelteksten die betrekking op evangelisatie hebben . 1 Kronieken 16 vers 23 - 25. 23 Zingt den HEERE, gij, ganse aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag. 24 Vertelt Zijn eer onder de heidenen, Zijn wonderwerken onder alle volken. 25 Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen, en Hij is vreselijk boven. In het Nieuwe Testament is 'lam van God' een aanduiding voor Jezus. Zijn dood wordt in sommige teksten beschouwd als een offer ter vergeving van zonden (zie bijvoorbeeld Johannes 1:29 en Openbaring 5:9). In andere teksten is 'lam van God' specifiek een verwijzing naar het lam dat op Pesach geslacht werd (zie 1. De Grootheid Van God. In 1646 kwamen een aantal theologen in Londen bijeen om een geloofsbelijdenis te schrijven. Ze waren van mening dat eerst de vraag beantwoord moest worden: Wie is God. Maar hoe meer ze hier over nadachten, kon niemand van hen hier een passend antwoord op geven Kortom: de donder is één grote manifestatie van de macht van God. Daarom begint de Psalm met een oproep om te buigen voor Hem. 'Erken de HERE, o goden (eigenlijk staat er: 'godenzonen', en waarschijnlijk is daarmee bedoeld: 'bewoners van de hemel', dus eigenlijk de engelen), buig u voor de HERE in Zijn heilige glorie.' 2

Inspiratie voor je geloof, huwelijk en gezin: Inrichten

Hemel Wat de Bijbel erover zegt - EO

Als God iets belooft, dan doet hij het ook. Een duidelijk voorbeeld van Gods trouw is zijn verbond met het volk van Israël. God heeft met Abraham, de stamvader van de Israëlieten, een verbond gesloten (Genesis 17:2). God houdt zich steeds aan deze afspraak, ook als de nakomelingen van Abraham hun eigen weg gaan en andere goden gaan vereren Overdenking bijbeltekst. 549 artikelen in deze categorie gevonden . 10 maanden Gods Woord vertelt ons genoeg over Hem, en in deze psalm vinden we er een voorbeeld van. Maar wat vooral opvalt in dit loflied is, dat David graag iedereen wil vertellen wat hij met de Heer zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheid Antwoorden. God is liefde - EO.nl/Bijbel bijbel.eo.nl. God is wel jaloers; hij kan het niet hebben als er anderen in het spel zijn (zie ook Deuteronomium 5:9). Als dat wel gebeurt, dan reageert hij daarop. Gods liefde is groot. Het beeld van de relatie tussen God en mens als een huwelijksrelatie komt een aantal keren voor in de bijbel.. liefde van God - debijbel.nl - Nederlands Bijbelgenootscha Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren De thema's die vanuit dit gesprek naar boven komen, helpen bij het kiezen van Bijbelteksten voor je huwelijksviering. Om uit te wisselen over God en de plaats van God en geloof in je leven en huwelijk verwijzen we naar de werkvormen in de werkmap 'Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven' , zoals onder meer 'God is', 'Oh my God', 'Lied over God', 'Lied over Jezus'

Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus Studie 15. Vierde rode draad: De triomf van Gods Koninkrijk Daniël 2:36-45. 36 Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent: 37 U, majesteit, koning der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap, en macht, kracht en ee Johannes 1: 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.2 Het was in het begin bij God.3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.6 Er kwam iemand die door God was gezonden. De grootheid Gods. terug Vak sluiten. November 2003. Inhoud. Beknopt overzicht van de 173ste algemene oktoberconferentie. De staat van de kerk. Een vast fundament. Een van de grote aspecten van het leven en de zending van de Heer Jezus Christus wordt vaak over het hoofd gezien

17 beste afbeeldingen over Bijbelteksten op PinterestPin van Dion de Vries op BMW e36 sedan

29-jan-2015 - Alles over de televisie- en radioprogramma's van de Evangelische Omroep, websites en sociale media, persberichten, algemene informatie over de omroep, missie en ledenvereniging. Word nu lid van de EO de bron - over de bron - algemeen. bijbelteksten over de bron. Hoe kostbaar is Uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht In zijn kantoor op een industrieterrein in Veenendaal spreken we Kees Kraayenoord over livestreams tijdens corona, de groei van Mozaiek en het principe: je bent welkom zoals je bent. 'Als.

Gods grootheid - Hervormde Gemeente Berkel en Rodenrij

12 aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, de glorie en de glans van uw koningschap: 13 145:13 Ps. 10:16 102:13 Dan. 3:33 1 Tim. 1:17 'Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten.' (145:13) Psalm 145 is een acrostichon: de verzen beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. De veertiende letter (noen) ontbreekt echter in MT Wil je iemand die ziek is bemoedigen en ben je op zoek naar passende Bijbelteksten? Het overzicht Bijbelteksten om Beterschap te wensen biedt uitkomst Op zaterdag 26 december 2020 was Johannes 1:14 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

Christus, koning met de doornenkroon (A)

Bemoedigende bijbelteksten voor jou - ONTDEK GOD - De

7-feb-2014 - Deze pin is ontdekt door Lies Verhelst-Oppeneer. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Gebedsactiviteit5 bidden voor dorp, stad of regio - 24-7Hervormde Gemeente van Noorden
 • XEN glaucoom.
 • Zach Roerig daughter.
 • Bloemen maken met vouwblaadjes.
 • Hoe snel loopt een everzwijn.
 • Schade rijden in iemand anders zijn auto.
 • Mandala decoratie.
 • Hele heilbot kopen.
 • Alexander Skarsgård partner.
 • Granaat ontploft.
 • The Witcher Season 01.
 • John Barrowman Scott Gill.
 • Werking waterontharder.
 • Huwelijkscadeau.
 • Wittebrug Utrecht.
 • MS ziektebeeld.
 • Maradonnie vriendin leeftijd.
 • Oorontsteking flapoor.
 • Motmugje.
 • WK wedstrijden terugkijken.
 • Kralingen wonen.
 • Hazelaar snoeien.
 • Roze saffier prijs.
 • Hoogste toren Bangkok.
 • Electric Scooter Xiaomi.
 • Pantoffels dames UGG's.
 • HoI4 Kaiserreich download.
 • Omnivit haaruitval.
 • Keukendeurtjes vervangen.
 • Restaurants Wyck Maastricht.
 • Voordeel wandelstok.
 • Glucosamine hond tablet.
 • Gymfed kalender.
 • Mia bad.
 • Ekoplaza Groningen.
 • Overzicht Romeinse cijfers.
 • Bouwtekening bed steigerhout.
 • Bierfestival 11 augustus.
 • Loodvergiftiging.
 • Schnauzer kleuren.
 • Twilight Meyer novel.
 • Google praat apparaat.