Home

Enumeratie gedicht

Enumeratie - Gedichten

(TIP) Tegenstelling gedicht nodig? Kies nu uit duizenden gedichten, helemaal gratis. Dagelijks nieuwe gedichten. 100% uniek (TIP) Winter gedicht nodig? Kies nu uit duizenden gedichten, helemaal gratis. Dagelijks nieuwe gedichten. 100% uniek Paradoxen, uitleg, betekenis en voorbeelden van een paradox, een stijlfiguur, opgesteld door Gedachten-Gedichten. Een paradox is een tegenstelling in hetgeen men schrijft of zegt, zodat een onjuistheid ontstaat.. Gedichtbespreking over Gedichten voor het vak nederlands. Dit verslag is op 12 maart 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo

Stijlfiguren 6: herhaling, parallellisme, opsomming en

 1. g (enumeratie) noemt
 2. Hyperbool, uitleg, betekenis en voorbeelden van een hyperbool, een stijlfiguur, opgesteld door Gedachten-Gedichten. Hyperbolen brengen een afgezwakte voorstelling van een bepaalde eigenschap, gebeurtenis, persoon of zaak..
 3. Gedichtbespreking over Analyse 15 Nederlandse gedichten voor het vak nederlands. Dit verslag is op 17 maart 2019 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo
 4. Onze gedichten beschrijven de winter, winterse sferen, het winterweer en de natuur. Heb je zelf één of meerdere winter gedichten over de winter, winterweer of winterse sferen, of wil je gedichtjes maken voor deze rubriek? Stuur je gedicht of gedichten dan naar ons in ter plaatsing via de button Gedicht maken/plaatsen
 5. Personificatie is een vorm van beeldspraak waarbij de dichter menselijke eigenschappen of menselijk gedrag toekent aan abstracte begrippen of levenloze objecten. Een mooi voorbeeld van het gebruik van personificatie zien wij in het gedicht 'Gezwinde Grijsaard' van de bekende 17e eeuwse dichter P.C. Hooft
 6. g) vinden, maar ik weet maar niet zeker of er wel opsom

Stijlfiguren gedichten, poezie - inversie, prolepsis

enumeratie (ook: opsomming) Een opsomming van een aantal inhoudelijk bij elkaar horende elementen. Deze opsomming kan al of niet met het voegwoord 'en' gepaard gaan. Een opsomming met 'en' noemen we polysyndeton, een opsomming zonder 'en' noemen we asyndeton. Bloemengeure Lucebert (1924-1994) Fotograaf: Rob Bogaerts, Bron: Nationaal Archief Lucebert heeft vaker dankbaar gebruik gemaakt van alliteratie in zijn werk, zoals ook te zien in dit gedicht. Zo gebruikt hij deze vorm zeer aanwezig en meerdere keren in het bovenstaande gedicht Een climax is een veelgebruikte stijlfiguur voor een hoogtepunt waarnaar wordt toegewerkt doordat in een opsomming van gelijksoortige elementen hun betekenis steeds in kracht toeneemt.Deze definitie is niet geheel correct, daar het bij een climax (van het Grieks κλῖμαξ klimax, wat trap of ladder betekent) gaat om de stijging naar het hoogtepunt

Tzum | Signalement: Paul Claes & Eric Hulsens - Groot

Stijlfiguren gebruik je om indruk te maken op een luisteraar of lezer. Het zijn middelen om dat wat je wilt zeggen, treffender of sterker uit te drukken Enumeratie asyndeton, in de tweede strofe word het volgende opgesomd Dit gedicht is volgens mij wel interessant omdat het een ingewikkeld gedicht is. Er zit veel beeldspraak en stijlfiguren in. Het is ook interessant dat een gedicht over de dood een chute heeft omdat dat goed bij het thema past Enumeratie (opsomming): 'boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen' (regel 13-15) Hier worden gelijkwaardige zaken achter elkaar opgesomd. Het rijmschema is achter het gedicht weergegeven. In het gedicht vertel Hendrik Marsman over hoe hij Nederland, voor hem Holland, ziet

Tegenstelling gedichten nodig? Kies vandaag nog uit ruim

Gedicht analyse van het gedicht 'Vader' Het gedicht Vader is geschreven door Willem Wilmink. In het gedicht komen verschillende vormaspecten en een achterliggen recensie Thema's en motieven in de bundels van Rutger Kopland Rutger Kopland, ofwel Rutger P. Hendrik van den Hoofdakker was psychiater van beroep Het gedicht heeft een duidelijke christelijke thematiek: in de hemel, in het nieuwe Jeruzalem is alles anders dan op aarde, er is dan geen verschil meer in rang en stand. Iedereen is in de hemel gelijk. Ik kan van alle woorden in het gedicht de betekenis toelichten Netgedichten < vorige | alles | volgende > netgedicht (nr. 10.001): Opsomming. De buurman woont al jaren Met zijn oude vrouw in hetzelfde huis Wat zeur ik dan dat ik van het dak wil springen. Ze praten het broodnodige en kijken uit het raa

Schitterende Enumeratie van Kosmische Strofen (SEKS) Verhalen & Gedichten Schitterende Enumeratie van Kosmische Strofen (SEKS) - Scholieren.com forum Je bent nu hier: voorpagina » foru Vorm van het gedicht: 7 coupletten van 4 regels Beeldspraak: Witte stoom... - Stoom wat van het warme water komt. Om zijn mond gloort langzaam aan een groot verblijden - er ontstaat langzaam een glimlach. Zorgelijk gezicht - een gezicht vol zorgen. Bleke bloemen - de vorm en kleur van zijn voeten. Berkenstammen - Dit zijn zijn benen ENUMERATIE CLIMAX, de opgesomde elementen lopen op in sterkte, grootte, waarde enzovoort. A2. siek sonnet (14-regelig gedicht, met 2 kwatrijnen en 2 terzetten en met rijmschema abba abba cdc dcd). 05a. SATIRE: de schrijver geeft in zijn werk uiting. Woorden kunnen heel treffend samenkomen in de vorm van een gedicht. Ze kunnen je raken, herkenning oproepen en een stukje troost bieden. Wij verzamelden de mooiste gedichten over rouw en verlies Dit is alweer de een na laatste taalblog over stijlfiguren. Volgende week zal ik nog wat bijzondere metaforen behandelen, waaronder synesthesie en personificatie. Maar dat is volgende week. Deze week zijn de litotes, de retorische vraag, het chiasme en de woordspeling aan de beurt. Zullen we beginnen? Die laatste vraag was natuurlijk een retorische vraag [

Climax Een climax is een hoogtepunt in een gedicht waar naar word toe gewerkt met een enumeratie. In de opsomming woord de betekenis van het woord steeds krachtiger tot de climax Stijlfiguren: de verschillende tropen en schema's Al heel lang worden stijlfiguren (ook wel retorische figuren) gebruikt in onze taal. Een stijlfiguur is een opzettelijke afwijking van het gewone taalgebruik met het doel de overtuigingskracht van de tekst te vergroten Een enumeratie kan een climax-1 of een anticlimax bevatten. Als onderdeel van de woord- en zinsfiguren is enumeratie verwant aan repetitio en parallellisme. Een voorbeeld van een zeer uitvoerige enumeratie (ruim 30 versregels) is te vinden in een gedicht van Salomon van Rusting, dat als volgt begint: Wat is natuur? Is 't wat of niet

Video: Winter gedichten nodig? Kies vandaag nog uit ruim 80

parallellisme tegen in gedichten: Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen. hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt. of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind, Dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier. misschien alleen door het aan te kijken In dit gedicht zitten veel beeldspraak en vergelijkingen. Repetitio (herhaling) heel veel naamplaatjes. mooi verzorgde naamplaatjes & goed verzorgde mensen. mensen, die niemand kent & men kijkt voor zich uit. men weet & mensen in de stad. mensen alleen in de stad. Tautologie. is geen fijn gezellige woning meer. Enumeratie (opsomming) Heel veel. Albert Verwey. De koopman zit op zijn kantoor en somt. De koopman zit op zijn kantoor en somt Bij 't walmend licht der lamp de winst van 't jaar: Hij telt zijn posten preevlend bij elkaa Er worden in dit gedicht geen komma's gebruikt voor de opsomming van wat de ik-figuur wel en niet wil; telkens wordt het verbindingswoord 'en' toegevoegd. Paradox: In de titel staat 'Ik bén lekker stout', terwijl in de rest van de tekst wordt weergegeven dat de ik-persoon niet per se stout ís, maar stout wíl zijn Ook zitten er veel voorbeelden van stijlfiguren in het gedicht. 'Held're, verruk'lijk-meeslepende wijs' is een enumeratie. De tweede en derde versregel van de laatste strofe is een voorbeeld van parallellie. Ik heb dit gedicht gekozen, omdat de titel mij meteen aansprak

Paradoxen uitleg en voorbeelden - Paradox stijlfiguu

Enumeratie (opsomming) Een opsomming kan een volledige indruk maken, of een indruk van grote hoeveelheid. Voorbeeld: Als laatsten gingen Noach, zijn vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen de ark binnen. Herhaling (anafoor) Een herhaling van woorden of woordgroepen kan het effect van opsomming nog versterken. Voorbeeld: Niemand die het weet Dit gedicht laat zien dat sommige liedjes tegelijkertijd ook gedichten kunnen zijn. Dit lied/gedicht is grappig om naar te luisteren en geeft ondertussen ook een heleboel informatie. Het rijmschema van dit gedicht is abcb dbfb. Dit gedicht is een traditioneel gedicht. gedicht nummer 3: begin eens met 12 lettergrepe 1 Gedichtbespreking Nederlands Gedichten (poezi) Gedichtbespreking door een scholier 3436 woorden 10 juni ,2 47 keer beoordeeld Vak Nederlands Mijn gedichten 1 J.C. Bloem - Insomnia 2 Martinus Nijhoff - De moeder de vrouw 3 Simon Vestdijk - De zelfkant 4 Gerrit Komrij - De zittende politicus 5 M. Vasalis - De idioot in bad 1 J.C. Bloem Insomnia 1.Eerste strofe: De spreker zit in een situatie. Als draagster van de sporen van Gods scheppingscreativiteit moet die schepping Hem daarom wel prijzen. De stem in het gedicht noopt ons hem daarin te volgen. In de regels erna (een asyndetische enumeratie op het slotvers na aldus het 'en') wordt duidelijk, dat we God willen loven om het wezen van zijn schepping: haar bontigheid

Het gedicht heeft geen vaste dichtvorm, zoals dat van een zonet of een ballade. In regel 11 & 13 is een opsomming/ enumeratie met een climax (De golven beuken, zeilen scheuren, de mast splijt & dagen, maanden, jaren). Informatieve tekst dichter: Het leven is een reis zonder eindbestemmin Leeftijd, seksualiteit en creativiteit bij M. Vasalis . Vasalis' eerste bundel Parken en woestijnen uit 1940 bevat voor die tijd moderne, toegankelijke, aansprekende gedichten in een confessionele toon. De thema's die Vasalis hierin aansnijdt, zullen in later werk steeds terugkeren: de liefde, de tragiek van de geesteszieke, het wonderlijke kind

Herhalingen in de Nederlandse taal Een veelgebruikte groep stijlfiguren in de Nederlandse taal is die van de herhalingen. Er zijn veel verschillende vormen van herhalingen, deze hebben betrekking op waar het woord of de zin herhaald wordt en of het letterlijk herhaald wordt of dat er een synoniem wordt gebruikt, of dat zelfs alleen een woordvolgorde herhaald wordt De enumeratie van zintuiglijke ervaringen is geregeld aanwezig in Van meenens gedichten en trekt de lezer het gedicht binnen. Meestal zijn de woorden - gelijkwaardige bijvoeglijke, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden - door alliteratie en assonantie met elkaar verbonden Op niveau - 0 Gedicht hfst 1 t/m 4 - Esmee woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Deze gedichten zijn dus uit den tijd dat Verwey in de vijfde klasse van de H.B.S. zat. 'Zang', van Juli '82, werd onder den titel 'Zangen en Beelden', door bemiddeling van Kloos, in Vosmaer's weekblad geplaatst. Gedurende het geheele najaar van '82 kon hij zijn literaire werklust onbelemmerd uitvieren

Ritme van een gedicht Enumeratie Verschijnsel dat een aantal naamwoorden of begrippen achter elkaar geplaatst worden. Epenthesis Het plaatsen van lettergrepen om de uitspraak te bepalen. Eufemisme Het gebruik van een verzachtend woord in plaats van een kwetsend woord. Gebroken rijm Rijmschema waarbij twee opeenvolgende regels niet rijmen. Halfrij Een gedicht of lied waarin het laatste gedeelte van een regel telkens als echo wordt herhaald. Ecloge Enumeratie Een opsomming, waardoor nadruk op de zin wordt gelegd. De opdracht van Multatuli's Max Havelaar bijvoorbeeld, krijgt door de hamerende enumeratie een dwingend karakter

Voorbeelden. Als je een één voor die toets hebt gekregen, zul je wel een paar foutjes gemaakt hebben.; Die regisseur heeft met zijn speelfilms ongetwijfeld een paar centjes verdiend.; Mijn steenrijke oom heeft een stulpje aan de Rivièra gekocht.; Toen zijn partij weer vier zetels had gewonnen in de peilingen reageerde de fractieleider met: 'Niet slecht'.. De elementen van de enumeratie sluit hij telkens af met een punt, ondanks dat hij ze niet begint met een hoofdletter. Hoofdletters komen bijna niet voor in de bundel. Enjambementen past hij veelvuldig toe vooral in de langere elementen van de opsommingen. Aan het eind van een gedicht volgt een soort wending die we ook tegenkomen in sonnetten Dit gedicht gaat of over een scheiding of over vreemdgaan. De vrouw heeft het in het gedicht over dat zijn kamer bijvoorbeeld is ingericht om te vertrekken en hoe ze zich bij deze situatie voelt. Analyse. Is het gedicht traditioneel of is het een vrije vers? Dit is een typisch traditioneel gedicht het is namelijk een sonnet Enumeratie opsomming Epiloog aan het eind, daaruit kun je afleiden hoe het met de personages is afgelopen Epigram (puntgedicht) kort gedicht waarin kernachtig iets wordt uitgedrukt (spottend-grappig) Eufemisme verzachtende uitdrukking Exclamatio emotionele uitroep Fabel een logisch-chronologische loop van de gebeurtenissen Flat characte po leopold rutger kopland gemaakt door: bart maarsen klas: vw4c inleverdatum: inhoud stijl stroming leopold blz. stijl stroming rutger kopland blz. vergelijkin

Gedichtbespreking Nederlands Gedichten (6e klas vwo

Stijlfiguren - Vaksite Nederland

Judith Herzberg vertaalde het gedicht 'Der alte Mann und seine Hände' van Herman Hesse. Het gedicht opent met een korte strofe. Er is sprake van een oude man die de slaap niet kan vatten. Hij lijkt ongedurig, luistert en wacht. Waarop weten we nog niet. In ieder geval valt de nacht hem zwaar enumeratie. een opsomming. epigram. puntdicht; een kort, puntig, kernachtig gedichtje. eufemisme. verzachtende uitdrukking. exclamatie. stijlfiguur die tot doel heeft de aancacht van de lezer of toehoorder te trekken met een emotionele uitroep. funerair gedicht. poëzie over de dood. gebroken rijm Climax: opsomming (enumeratie): eerst later voelde ik pijn die niet meer overging die nog mijn lijf doortrekt (r. 33 t/m 35) Parallellisme: je je (r. 17 en 18) Interpretatie De betekenis van het gedicht is volgens ons dat een man een gedicht schrijft over de tijd in de oorlog

Hyperbool, voorbeelden van hyperbolen, uitleg - stijlfiguu

Analyse 15 Nederlandse gedichten - Scholieren

3. Bij welke versregel zit de wending (volta) in het gedicht? Leg ook uit waarom. 4. Benoem het rijmschema van het sonnet. 5. Geef een voorbeeld van een enumeratie uit het sonnet. 6. Geef een voorbeeld van een ellips uit het sonnet. 7. Geef een voorbeeld van een inversie. 8. Waar in het gedicht vind je vooropplaatsing? 9 J.C. Bloem, Insomnia: Wij hebben dit gedicht gekozen, omdat het gedicht zegt dat bij het leven de dood gewoon hoort, de dood staat vast en je kan er niets tegen doen. J.H. Leopold, Verlaat mij en gaat heen, gaat heen: Wij hebben voor dit gedicht gekozen, omdat het zegt dat er in ieders leven zorg, druk en droefenis is en dat je dan van alles verlost bent als je dood gaat verdere bijzonderheden (2017) is de zesde nederlandstalige bundel gedichten van dichter en componist Rozalie Hirs, gepubliceerd door Uitgeverij Querido. De tastzin speelt een grote rol: het eigen lichaam, dat van een ander, de rest van de wereld en zelfs de ideeën worden afgetast in deze avontuurlijke bundel Antwoord. Een eufemisme is een verzachtende, verbloemende of verhullende uitdrukking die gebruikt wordt in de plaats van iets wat als ruw of kwetsend gevoeld wordt, voor iets wat als een taboe gezien wordt of voor iets wat met een negatieve gevoelswaarde verbonden is

2 HAVO 5 Poëzie theorie en voorbeelden 1 Verschillen tussen poëzie en proza Zeggen wat poëzie is, lijkt makkelijk, maar is moeilijk. Vergeleken daarmee is het eenvoudig om uit te leggen wat het verschil is tussen poëzie en proza. De definitie is heel simpel en gaat altijd op: tot het proza behoren alle teksten waarvan de regellengte afhankelijk is van de breedte van de bladspiegel (het. enumeratie evaporatie exclamatie exoneratie explicatie exploratie extirpatie fabricatie facturatie fascinatie fluctuatie frustratie granulatie gravitatie herlocatie hertaxatie Sinterklaas gedicht zoeken. Over Sinterklaasgedichten.com Contact Adverteren Affiliateprogramma Rijmmachine op je site Rijmwoordenboek op je site Synoniemenboek op je. enumeratie renumeratie prenumeratie veneratie exoneratie remuneratie premuneratie incineratie seperatie operatie megaoperatie standaardoperatie noodoperatie spoedoperatie gedicht (41/30) lezenswaardig (2/104) luieremmer (0/45) watch-out-are-nigers (0/54) stoer (15/463) mindere (7/1005) frans-rijmen-mouton (29/944

Enumeraties en eufemismen, de troonrede als literatuur Een verplicht nummer, bovendien een gelegenheidsstuk, in eerste instantie bedoeld voor geroutineerd verveelde luisteraars en vervolgens voor. Enumeratie komt voor in dit rustgevende gedicht, wat ook mooi om te lezen is. Deel 1 . Deel 2: een rijmgedicht met een goed/leuk ritme met een hyperbool. Diep, ontroerend gedicht die je laat denken over hoe je als mens bent. Een mooi gedicht met parallellisme en een mooie boodschap

Winter gedichten - gedichten over de winter, gedichtje

 1. g van de eigenschappen van de man. Er zitten geen symbolen in het gedicht. Het gedicht bestaat uit 3 strofes
 2. Regels 1-4: Enumeratie; er worden een paar kenmerken van iemand achter elkaar genoemd. - Inhoud: Het gedicht begint met een strofe met de kenmerken van een man. De dichter vertelt in de tweede strofe dat hij nog vaak aan de man moet denken. Hij kende hem dus erg goed
 3. g. Wie weet mag ik er nog een of twee van publiceren op dit weblog. Ik ga ze missen, deze cursisten. Mijn eerste schrijfgroep zal sowieso een speciale herinnering blijven
 4. Door het hele gedicht zit een repititio. De schrijver herhaalt namelijk elke keer; 'Ik hou van je.' In de laatste twee regels van het gedicht staat een antithese. Er staat 'Ik wou het allemaal zeggen, maar ik kan het toch niet zeggen. In de tweede strofe zit een enumeratie
 5. g (enumeratie) Een stijlmiddel waarbij er gebruik wordt gemaakt van een opeenvolging van steeds sterkere uitdrukkingen. (Van lengte of betekenis.) Vb. Hij werd boos, woedend, ziedend. · Tautologie: Herhaling met een ander woord van iets dat je al gezegd hebt. Het is een overbodig synoniem. Vb. Ik ben blij en verheugd
 6. In dit gedicht zit geen doorlopend metrum. Er zijn wel vormen van elisie: 'k en 't in de laatste strofe zijn duidelijke voorbeelden. Ook 'zoolang ik' wordt bij het voorlezen van het gedicht samengetrokken. De schrijver heeft veel gebruik gemaakt van enjambement in dit gedicht
 7. Wij associëren kleuren vooral met vrolijk dit is dan ook hoe het gedicht bij ons over komt. Wij denken dat mensen dit gedicht ook op verschillende manieren kunnen opvatten dit vinden wij heel interessant. Ook wordt er in dit gedicht enumeratie gebruikt in de versregel twintig, dertig tellen later. Dit is wat wij mooi vinden aan het gedicht

Personificatie Definitie, uitleg en aansprekende voorbeelde

Is er in het gedicht 'Jij Rijmt' van Dolf Jansen een

enumeratie (opsomming) woordspeling. amplificatie (verbreding) hysteron proteron (latere vroeger) DE DIEPERE BEDOELING VAN DE TEKST, DE ALGEMENE GRONDGEDACHTE VAN HET GEDICHT. Breng zo genuanceerd mogelijk de persoonlijke leeservaring en waardering onder woorden. Poëzieanalyse Een sms-gedicht is een gedicht van precies 160 tekens, inclusief spaties en leestekens. Andere stijlfiguren zijn antithese (tegenstelling), repetitio (herhaling) en enumeratie (opsomming). Dichters gebruiken vaak stijlfiguren om dingen op een mooie of bijzondere manier te zeggen

Stijlfiguren / Literaire termen / Poëzie Letterlievend

Poëzie van Breytenbach bij Koppernik. Begin dit jaar berichtte Neder-l, het elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, over de oprichting van uitgeverij Koppernik.Bart Kraamer, eertijds bevlogen en kundig poëzieredacteur van Meulenhoff, Chris de Jong en Huub Beurskens sloegen de handen in elkaar en gingen van start met een nieuw literair fonds Een metafoor is een stijlfiguur; een vorm van overdrachtelijk (figuurlijk) taalgebruik. Een heel bekende metafoor is het schip der woestijn voor de kameel.De kameel wordt vergeleken met een schip, waarschijnlijk mede vanwege zijn schommelende gang De gedichten gaan veel over hem en zijn eigen belevenissen. Mijn Schaatsen Dit gedicht gaat over hoe mooi hij het vond om te schaatsen en hoe erg hij het miste, omdat hij een lange tijd in indonesie woonde. In indonesie kan je niet schaatsen en dat mist hij Hyperbool. Een hyperbool is een overdrijving om iets extra te benadrukken. Voorbeeld: Het duurde tien jaar voordat je eindelijk eens terugbelde in plaats van Ik heb vijf minuten moeten wachten tot je terugbelde. Ik sterf zowat van de honger in plaats van Ik zou wel iets te eten lusten. Negen van de tien keer rijdt de trein niet in plaats van Het gebeurt regelmatig dat de trein niet rijd

Video: Wat is alliteratie? Definities, uitleg en aansprekende

Hieronder volgt het rijtje met homoniemen. Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien, maar verschillen in betekenis. arm: lichaamsdeel / niet rijk deken: kleed / geestelijke draagbaar: gedragen kunnende worden / brancard gerecht: rechtbank / maaltijd graven: spitten / adellijke personen griep: meertandige mestvork / influenza kater: dier / naweeën van een drinkgelag kop: Het gedicht vind ik terug in het hoofdstuk Alaska en het verschilt veel van de andere gedichten. vergeten, Dit is duidelijk een enumeratie want er worden twee zinnen opgesomt Er wordt heel vaak een ellips gebruikt, de persoonsvorm staat er nooit bij XXXIV - N.S. Baranov (Droge Tranen 2012) Die strenge winter Die strenge winter Van liefde Van ongemak en lusten Die winter die mij in dromen wiegde Mijn hart in brand stak en Mijn lippen kuste Die glorieuze winter Streng en fier Wit daar en hier Waar denkt gij heen te zullen gaan Wat zal i

Climax (stijlfiguur) - Wikipedi

 1. Labels: cursus, dialoog, enumeratie, gedichten, groepen, Humanistisch Verbond, Schrijven als levenskunst. zondag 4 april 2010. Tergend inert. De ondraaglijke traagheid van het opstaan Geef me één dag fris uit de veren levenslang streef ik naar het momentum van een hoen; onvermoeid doorrollen tot rust op de plaat
 2. Start studying Nederlands Poëzie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Hyperbool. Bij een hyperbool wordt iets op een overdreven manier uitgedrukt. Je gebruikt een hyperbool om iets te laten opvallen. In Nederland regent het 29 van de 30 dagen. Je wordt doodgegooid met informatie over de verkiezingen. Ik heb wel een eeuw op je staan wachten.. Oefenin
 4. Enumeratie: Vochtig, warm en benauwend is de sfeer. Pleonasme: gelijksoortige, homogene substantie. Leah Alice Tiggelman De zeventien jarige Leah Alice Tiggelman heeft dit gedicht in 2017 geschreven. In het gedicht beschrijft zij het rijsproces van een volkoren brood

Ook wordt er in dit gedicht enumeratie gebruikt in de versregel twintig, dertig tellen later. Dit is wat wij mooi vinden aan het gedicht. Auteur amberanniekpoezie Geplaatst op 19 februari 2018 Leave a comment on Bloemlezing 10 ~oranjeachtig rozerood~ Bloemlezing 9 ~overwegingen Een climax is een veelgebruikte stijlfiguur voor een hoogtepunt waarnaar wordt toegewerkt doordat in een opsomming (enumeratie) van gelijksoortige elementen hun betekenis steeds in kracht toeneemt B1. ENUMERATIE ASYNDETON: de opgesomde elementen staan zonder verbindingswoord naast elkaar. Deze elementen vormen dan één geheel. B2. ENUMERATIE POLYSYNDETON: de opgesomde delen worden door verbindings. woorden aan elkaar geschakeld, De afzonderlijke onderdelen krijgen daarbij aandacht. Bij het ontbijt kregen we ham, kaas, een ei en jam Een ander woord voor chiasme is kruisstelling. Deze stijlfiguur komt ook voor in de Bijbel. Het komt onder meer voor in psalm 8, 9 en 109

 • Courgette in de oven met kaas.
 • Spookzwemmen ede 2019.
 • How to enable dark mode Google.
 • Acrobat DC.
 • Daniela low.
 • Premaster Pedagogische wetenschappen VU.
 • Advocaat ondernemingsrecht Eindhoven.
 • Derk Bosscher geboortedatum.
 • Domusic.
 • Blink Wereld leerling.
 • Univé schade contact.
 • Bloemen maken met vouwblaadjes.
 • Verwijzing gynaecoloog zwangerschap.
 • Motorcross Friesland.
 • Haaien soorten.
 • Symptomen eisprong moe.
 • United States.
 • La Chica Fashion online Shop.
 • Illegale rave Frankrijk.
 • Ninja Warrior Nederland training.
 • Honden TV programma.
 • Beste Tweede Wereldoorlog documentaire.
 • Monnalisa online.
 • Lasergamen Deventer.
 • Disney characters alphabetical.
 • Overstroming Nederland kaart.
 • Internetgazet Hechtel Eksel.
 • Pepernoten maken zonder zelfrijzend bakmeel.
 • Seizoen 8 Vampire Diaries Netflix.
 • Pizzeria Bruinisse.
 • Zander shads.
 • Marco Borsato nooit meer een morgen chords.
 • Conditietraining voetbal.
 • Glasbak in de buurt Eindhoven.
 • Volkswagen Crafter afmetingen.
 • Semi professionele koffiemachine.
 • Hoofdomtrek baby te groot.
 • Kraantje Pappie Instagram.
 • Film Lone Survivor wiki.
 • Elektrische step met zadel en grote wielen.
 • KNGU Noord wedstrijden.