Home

Soorten lijnen meetkunde

Lijn (meetkunde) - Wikipedi

In de wiskunde strekt een lijn zich tot in het oneindige uit en is per definitie recht. Een niet-rechte lijn is dan een kromme. Er zijn drie soorten rechten te onderscheiden: een rechte die aan beide kanten onbegrensd doorloopt; een halve lijn, ook wel halfrechte of straal, aan één kant begrensd, aan de andere kant oneindig doorlopend 1 120 PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN een rechte lijn A het punt A a de rechte a een kromme lijn of een kromme een gebroken lijn a A b a B het lijnstuk [AB] evenwijdige rechten a // b een plat oppervlak of een vlak b a b snijdende rechten loodrecht snijdende rechten a b een gebogen oppervlak 121 HOEKBEGRIP De hoek AÔB A Een hoek heeft altijd 2 benen Meetkunde: punten, lijnen en hoeken... Andere oefeningen: Selecteer het juiste antwoord: 1) Welke bewering is er juist? c staat loodrecht op a: c staat loodrecht op b: het punt S ligt op de rechte c: 2) Dit zijn... 2 loodrechte lijnen: 2 evenwijdige lijnen: 2 snijdende lijnen: 3 Meetkunde wordt verdeeld in een aantal soorten. Je hebt vlakke meetkunde (met een duur woord planimetrie) waartoe de genoemde driehoeken, vierkanten en dergelijke behoren. Die meetkunde heet vlak, omdat die zich in het platte vlak afspeelt. Het is een meetkunde van twee dimensies (afmetingen) Wandplaten van verschillende soorten lijnen: gebogen lijn, rechte lijn, gebroken lijn

De keuze voor een lijndiktenset heeft te maken met de soort, de grootte en de schaal van de tekening. Een belangrijke regel is dat een doorsnedelijn altijd dikker is dan een aanzichtlijn. De opeenvolging van pendiktes (0,35 maal 1,4 is 0,5 en 0,5 maal 1,4 is 0,7 etcetera) is gebasseerd op de kopieerbaarheid De meetkunde of geometrie (van Oudgrieks: γεωμετρία, γῆ aarde, μέτρον maat), het meten van de aarde, is het onderdeel van de wiskunde, dat zich bezighoudt met het bepalen van afmetingen, vormen, de relatieve positie van figuren en de eigenschappen van de ruimte.De specifiek Nederlandse term meetkunde werd rond 1600 door de Vlaamse wiskundige Simon Stevin geïntroduceerd Oplossing 3: Met vlakke meetkunde. Het snijpunt van de lijnen l en m is S. De projectie van Q op m is T. Nu is . Teken op de lijn m het punt R zodat SA=SR. Dus (QRT=450. voor alle punten Q. R is een vast punt. Dus Q op een lijn door R met richtingscoëfficiënt 1. Dus Q voldoet aan de vergelijking: . § 3.5 Gemengde opgaven over lijnen. 1

MEETKUNDE 120 PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN - PDF Free Downloa

Soorten lijnen (punt, rechte lijn, gebroken lijn, gebogen lijn We gaan allerlei soorten lijnen en vormen in één, twee, of drie dimensies bestuderen. De behandelde onderwerpen omvatten het coördinatenvlak, punten tekenen, vierhoeken, parallellogrammen, trapezia (meervoud van trapezium), en ruiten losse onderwerpen over meetkunde. In de volgende paragrafen leer je een paar losse dingen over hoeken, lijnen, driehoeken en andere figuren. Je weet nu dat deze kennis hoort bij de Euclidische meetkunde. De meetkunde van Euclides was het allereerste logische systeem. Alle stellingen werden door Euclides bewezen door logisch na te denken Een lijn in de meetkunde: Definitie: Een lijn is een oneindige, één-dimensionale verzameling van punten. Verschillende soorten lijnen: Rechte lijnen Gebogen lijnen Gebroken lijnen. Gebogen lijnen. Open. Gesloten. Gebroken lijnen. Bestaan uit aaneensluitende lijnstukken. Open. Geslote Een halfrechte is een deel van een rechte, dat begrensd is door één punt. Een lijnstuk is een deel van een rechte, dat begrensd is door twee punten. Een gebroken lijn ontstaat door het aaneenschakelen van meerdere lijnstukken. Een kromme (lijn) is een lijn die niet recht is en geen rechte stukken bevat

Rekenen oefenen - Meetkunde: punten, lijnen en hoeke

Voorbereiding : examen meetkunde juni - 1 - De driehoek : Congruentiekenmerken van een driehoek kennen Soorten lijnen in een driehoek kennen Bissectricestelling kennen Stelling van het zwaartelijnstuk . Nadere informati Klik eerst op Let op!. Lees aandachtig Let op!. Kies vervolgens het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan. Per vraag zijn soms meerdere antwoorden juist: kies in dat geval het meest juiste antwoord

In dit filmpje krijg je toelichting bij coördinaten. Je leert coördinaten aflezen en noteren. Je tekent punten met behulp van coördinaten. Verder leer je ove.. Euclidische meetkunde | Euclides | geodriehoek | graden | hoeken | driehoek | passer | constructie driehoek | overstaande hoeken | overeenkomstige hoeken | gelijkzijdig | gelijkbenig Het hoofdstuk MEETKUNDE bestaat uit de volgende paragrafen: meetkunde 1 Euclidische meetkunde geodriehoek, hoeken, graden een driehoek met hoekpunten en zijden een driehoek construeren een passer gebruiken. Soorten lijnen - extra oefening « Terug naar de filmpjes Soorten lijnen - extra oefening. Categorieën. 1ste leerjaar. Instructiefilmpjes. Wiskunde. Meetkunde. Doelen. Gegeven rechte, gebroken en gebogen lijnen benoemen. Hey, Even oefenen? Jij moet zeggen welke lijn het is. Tot zo meteen! Aren. Aren Een nauwkeurige definitie van een lijn en van een punt geven is echter moeilijk, daarom worden in de meetkunde lijnen en punten als grondbegrippen beschouwd. In de wiskunde strekt een lijn zich tot in het oneindige uit en is per definitie recht. Een niet-rechte lijn is dan een kromme. Er zijn drie soorten rechten te onderscheiden Beschrijvende meetkunde, in Vlaanderen ook wel wetenschappelijk tekenen genoemd, is een tak van de meetkunde die zich bezighoudt met de representatie van driedimensionale objecten in twee dimensies, door het gebruik van specifieke procedures.. De beschrijvende meetkunde is in de 18e eeuw ontwikkeld door de Franse wiskundige en staatsman Gaspard Monge. In 19e en 20e eeuw werd de beschrijvende.

Meetkunde - Wikikid

 1. Er zijn veel soorten lijnen we gaan je er nu een paar uitleggen. Loodlijn: Als lijnen een rechte hoek met elkaar maken heet een van die lijnen loodlijn.Een loodlijn maakt een hoek van 90 graden. Als de lijnen 90 graden vormen heet dat loodrecht
 2. Meetkunde: soorten lijnen herkennen en tekenen Soorten lijnen . Gepost door Juf Barbara op 14:02. Dit e-mailen BlogThis! Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Pinterest. Labels: Wiskunde meetkunde soorten lijnen. Geen opmerkingen
 3. In de tekening geven we aan dat lijnen evenwijdig zijn door dezelfde \pijltjes op de lijnen te tekenen. Snijdende lijnen zijn lijnen, die een enkel punt ge- meenschappelijk hebben. Als twee evenwijdige lijnen gesneden worden door een derde lijn, dan ontstaan er 8 hoeken

soorten lijnen - Zoeken - Leermiddelen - KlasCemen

 1. 5.1 Lijnen Leerdoelen: Je weet wat een loodlijn is. Je weet wat snijdende, evenwijdige en kruisende lijnen zijn. Je weet wat het verschil is tussen een lijnstuk en een lijn. Je kunt een loodrechte..
 2. Meetkunde, Moderne Wiskunde, pagina 2/10. Een bissectrice deelt de hoek (γ) doormidden. Zwaartelijn Een zwaartelijn is een lijn vanuit een hoekpunt naar het midden van de tegenoverliggende zijde. Definitie van een trapezium Als twee lijnen elkaar snijden ontstaan twee paa
 3. Overzicht meetkunde Dit document geeft een korte samenvatting van de meetkundestof cTWO-vwo wiskunde B die onderdeel is van het centraal examen. De opgaven die in de kantlijn worden genoemd, staan achterin. Lijnen Een algemene vergelijking van een lijn.
 4. De loodlijn uit een punt P op een lijn l is de lijn door P die een rechte hoek maakt met l (loodrecht staat op l). Het snijpunt van l en de loodlijn S is het voetpunt van de loodlijn. De middelloodlijn van een lijnstuk AB is de lijn die AB loodrecht middendoor snijdt
 5. Om de plaats van een punt te weten in een tweedimensionale ruimte heb je twee getallen nodig. Deze worden de coördinaten genoemd. Ze geven de positie aan met betrekking tot de horizontale lijn (abscis) en de vertikale lijn (ordinaat). Decimaal. Dit is een term die we veel horen in de wiskunde

Je kunt het metriek stelsel zien als een soort trap. De hoogste traptrede zijn de kilometers. De laagste traptrede de millimeters. Van hoog naar laag = km - hm - dam - m - dm - cm - mm; Een traptrede omlaag = x 10. Een traptreden om hoog = : 10 Punten en lijnen 1. Meetkunde Punten en lijnen 2. Hier zie je een punt . 3. We geven zo'n punt een naam: A met een hoofddrukletter . 4. Hier zie je verschillende punten: A De punten A, B, C en D. D C B 5. Er zijn verschillende soorten lijnen . 6. Rechte lijnen: 12. Gebroken lijnen: 16. Gebogen of kromme lijnen: 23 We zullen deze euclidische meetkunde vergelijken met een vorm van meetkunde die is opgebouwd uit vouwconstructies. Door papier te vouwen ontstaat namelijk ook een soort meetkunde. Dit vouwen levert ons ook lijnen, punten en figuren op. We zullen kijken naar de verschillen en overeenkomsten van deze twee typen meetkunde

Lijntypen - Lijndikte - Techniek Bree

 1. 1) De student kent de fasen van de leerlijn Meten incl. de meetdomeinen tijd, geld, oppervlakte en inhoud en kan deze plaatsen binnen de didactiek van het rekenen
 2. Lijnen, cirkels & oppervlakte. Cirkels, afstanden en binnen- & buitengebied; Lijnen & afstanden; Stelling en definitie (vwo) Soorten getallen; Delers & veelvouden; Deelbaarheid; Priemgetallen; Delen door nul; Stellingen bewijzen met variabelen (vwo) 9e Editie - havo/vwo 2. 1
 3. 10 Meetkunde Meetkunde gaat over greep krijgen op de ruimte om je heen. Kinderen verwerven het inzicht dat: • voorwerpen zijn te onderscheiden met behulp van hun meetkundige eigenschappen, zoals hoekpunten, lijnen en vlakken, al of niet regelmatig (kerninzicht meetkundige eigenschappen)
 4. Meetkunde oefenen: Soorten lijnen (punt, rechte lijn, gebroken lijn, gebogen lijn) | Xnapda. Bewaard door Juf Joëlle. 2. Mensen vinden deze ideeën ook leuk.
 5. Maar omdat er in het eerste voorbeeld al een formule is in de vorm ax + by = c, ligt het voor de hand daar een loodrechte lijn op te stellen volgens de techniek die je noemt. In het tweede voorbeeld laat ik de andere techniek zien: de formule y=ax+b opstellen en de richtingscoëfficiënt van de loodrechte lijn bepalen door -1/a
 6. De module Lijnen van betekenisgaat over speciale lijnen in het platte vlak. In de module komen achtereenvolgens middenparallellen, middelloodlijnen, bissectrices, hoogtelijnen en zwaartelijnen aan bod. De leerlingen maken kennis met de eigenschappen van deze lijnen
 7. Door links bovenin met het groene knopje te schuiven, kun je hoek C1 veranderen. Reken eerst met de regels hoek C2, C3 en C4 uit. Controleer dan je antwoorden door de vakjes aan te vinken

Heel lang bleef de meetkunde de studie van vlakke en ruimtelijke figuren, waar vooral werd gewerkt met passer en lineaal. Sinds Descartes heeft ook de algebra zijn intrede in de meetkunde gedaan in de vorm van het coördinatenstelsel en het werken met vergelijkingen voor lijnen en vlakken Lijnen en hoeken. Slide 1-Tekstslide. Na Er zijn verschillende soorten hoeken, de standaard hoeken die hiernaast staan moet je kennen. L A = rechte hoek. L B = scherpe hoek. hh meetkunde mavo 4 (deel 1) Februari 2017 - Les met 21 slides door Tot de macht W! Wiskunde vmbo g, t Leerjaar 4. Tot de macht W Lineaire algebra en analytische meetkunde John Val February 14, 2015 Inhoud 1 Inleiding 1 2 co ordinaten in R2 2 Een lijn l in een co ordinatenstelsel is een rechte die door twee punten in het co ordinatenstelsel wordt vastgelegd. Het geeft een relatie aan tussen een waard Meten en meetkunde ISBN 9789006955385 Bloedgasmodule Uruguay travajo Samenvatting rekenen - Rekendidactiek Meten en Meetkunde Rekenen leerjaar 2 kwartiel 2 Samenvatting organische chemie p2 BCR chemisch rekenen samenvatting Samenvatting Hele getallen Stuvia Mcmrip 8 Tentamen taalverwerving Samenvatting De SJD'er: H 1&2 Samenvattingen: boek Ethiek en Recht in Kort Bestek, E. H. Schotman. Meetkunde: hoek tussen lijnen/krommen. Wiskunde B havo havo (4 & 5) Uitlegvideo 25 8.5 Getal en Ruimte. Geef een cijfer. Deze video geeft uitleg over meetkunde: Hoek tussen lijnen/krommen voor het vak wiskunde B voor havo 4 en havo 5. Hoek Lijnen Wiskunde Meetkunde Wiskunde b Krommen

Een rechte is een onbegrensde verzameling van punten. Een rechte wordt aangeduid met een kleine letter of met twee punten die op deze rechte liggen Download deze Moderne Meetkunde Driehoek Lijnen Ruimte Abstract Achtergrond Gebruikt Als Digitale Behang En Technologie Achtergrond foto nu. En zoek meer in iStock's bibliotheek van royalty-free stockbeelden met Communicatie foto's die beschikbaar zijn voor snel en eenvoudig downloaden Evenwijdige lijnen Soorten lijnen Loodrechten tekenen Hoeken meten en tekenen Vlakke figuren Vlakke figuren Soorten vierhoeken Delen van een cirkel Cirkels tekenen Vlakke en ruimtelijke figure Meetkunde 175 Users. 3de graad 197 Users. Onthoudkaarten wisk 3e gr 128 Users Lijn (meetkunde) 1 Lijn (meetkunde) Het begrip lijn laat zich moeilijk expliciet definiëren. Men denkt zich een lijn als een continue aaneenschakeling van punten. Daarbij treedt voor het begrip punt dezelfde moeilijkheid op om tot een exacte definitie te komen. In de meetkunde worden (rechte) lijnen en punten daarom als grondbegrippen. 1. punten lijnen en hoeken 2.meetkundige figuren herken soorten driehoeken 20. soorten driehoeken 21. soorten driehoeken 22. soorten driehoeken 23. soorten driehoeken. Symbaloo-ers that viewed the webmix above, also viewed: Meetkunde 175 Users. 3de graad 197 Users. Onthoudkaarten wisk 3e gr 128 Users. Make this ad disappear by upgrading.

meetkunde klas 6 en 7. Een artikel in de Branding over meetkunde dat was de vraag die de redactie me stelde. Na nauwelijks deze vraag met 'ja' te hebben beantwoord, zag ik me voor de volgende moeilijkheid geplaatst: hoe kun je het wezenlijke van meetkunde dat zich tenslotte uitdrukt in lijnen en vlakken die tezamen de vormenwereld zichtbaar maken, beschrijven in woorden Download nu deze Heilige Geometrie Tekening Soorten Kruisingen Meetkunde Cryptogram Trendy Hipster Pictogrammen En Logos Regels Overschrijding Van De Veelhoek Ingeschreven In Een Cirkel Vector 10 Eps vectorillustratie. En zoek meer in iStock's bibliotheek van royalty-free vectorkunst met Abstract graphics die beschikbaar zijn voor snel en eenvoudig downloaden Vlakke meetkunde. Merkwaardige lijnen in een driehoek. Soorten driehoeken (zijden) Soorten driehoeken (hoeken) Vlakke meetkunde. Auteur: siebedehaene. Onderwerp: Meetkunde. Merkwaardige lijnen (stage) Inhoudstafel

Wiskunde 1A Meetkunde (PM-GENT)

Meetkunde - Wikipedi

Copyright © 2021 - MAECKES B.V Nieuwe soort veelvlakken ontdekt. De familie van de veelvlakken, Teken een stel punten en verbind elk tweetal punten met een rechte lijn. Rangschik de punten zo, een tak van meetkunde waarbij 'afstand' een heel abstract begrip is. Alex van den Brandhof 07 mei 2009 abelprijs. 2009-03-2 Meetkunde - gelijkvormigheid Bij de Tentenspecialist zijn diverse soorten tenten te koop. Van één van de tenten, de Dubbel-Trekker, c. Teken het punt M dat even ver ligt van punt P als van punt Q en ook gelijke afstanden heeft tot de lijn PR en tot de lijn QR . 34. Van ∆ KLM is KL = 10 cm, KM = 6 cm en LM = 8 cm. a Een hoek in de meetkunde is een figuur in een vlak gevormd door twee halfrechten, benen van de hoek geheten, met een gemeenschappelijk beginpunt. Draait men een van de benen om dit hoekpunt tot hij met de andere samenvalt, dan doorloopt de halfrechte de hoek tussen beide. Duidelijk is dat deze beweging op twee manieren kan plaatsvinden, zodat door de halfrechten ook twee hoeken gevormd worden. Beide soorten meetkunde voldoen aan de postulaten 1-4, maar niet aan het parallellenpostulaat. Bij de hyperbolische meetkunde gaan er bij een gegeven lijn en een punt dat niet op die lijn ligt, meerdere parallelle lijnen door dat punt

Video:

Meetkunde :: Juf Karines oefensit

 1. Rinse Poortinga (1944) was docent wiskunde aan de RSG Magister Alvinus in Sneek. Van zijn hand verschenen 'Meetkunde en Algebra' en 'Elementaire Meetkunde', die direct aansluiten op de vwo-wiskunde, en 'Lineaire Algebra en Voortgezette Analyse', dat gezien kan worden als een vervolg op 'Analyse + Meetkunde'
 2. Het derde hoofdstuk behandelt de lijnen, lijnstukken en rechten in de meetkunde. Het bespreekt de definities, eigenschappen en symbolen van alle rechten. Ook alle speciale lijnen in driehoeken komen aan bod. Er is ruime aandacht voor de middelloodlijn, deellijn, hoogtelijn en zwaartelijn. Hoofdstuk vier bundelt alle leerstof over de hoeken
 3. Euclidische meetkunde is de meetkunde zoals beschreven door Euclides. Euclides o Een lijn is een breedteloze lengte. anders kiest krijg je, zoals later zou blijken, een geheel ander soort meetkunde. De Griekse commentator Proclus Diadochus (410 - 485 voor Christus).
 4. De euclidische meetkunde is de wiskunde die begonnen is door de Griek Euclides, en deze bestaat uit de volgende axioma's, de postulaten van Euclides: Twee punten kunnen verbonden worden door een rechte lijn. Elke rechte lijn kan eindeloos als rechte lijn uitgebreid worden. Elk lijnstuk kan de straal zijn van een cirkel met een van de uiteinden.
 5. Wiskunde en theoretische natuurkunde waren altijd al nauw met elkaar verweven. De laatste jaren zijn er nieuwe bruggen geslagen. Strings met onmetelijk kleine afmetingen onthullen de geheimen van.
 6. Het gratis online puzzelwoordenboek. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004
klas 6 | VRIJESCHOOL

WiskundeSchrift.nl. Jouw online wiskundeschrift! Menu en widgets. Klas 1. Ruimtefiguren; Getallen; Coördinaten en grafieken; Negatieve getallen en formule Ook de lijnen meetkunde, de Tits-ovoide en de meetkunden van M obius en Hjelmslev komen aan de orde. De samensteller is dankbaar voor de goede raad van vele collegas in binnen- en buitenland. In het bijzonder vermeldt hij de medewerking van A. Blokhuis en W. Haemers. 3. Hoofdstuk Zo ontstaat een configuratie met `10` punten en `10` lijnen, waarbij op elke lijn `3` punten liggen en door elk punt `3` lijnen gaan, een C f (10 3, 10 3). Omdat elke lijn de rol van een punt kan overnemen, is deze stelling ook een goede illustratie van het zogenoemde dualiteitsprincipe, dat binnen de projectieve meetkunde een grote rol speelt Merkwaardige lijnen In dit onderdeel kan je verder gaan naar de merkwaardige lijnen van een lijnstuk, een hoek en in driehoeken. Dit doe je door aan de linkerkant op MERKWAARDIGE LIJNEN te staan en dan rechts ervan een tabblad te kiezen door er op te klikken Er zijn twee soorten gelijkvormige driehoeken die vaak voorkomen. Leer ze uit je hoofd zodat je ze snel in figuren kunt herkennen. Twee veelvoorkomende gelijkvormige driehoeken: de snavel (links) en de zandloper (rechts). Gelijke gekleurde cirkels geven gelijke hoeken aan. De pijlen geven evenwijdige lijnen aan

Meetkunde 1.5: Bijzondere lijnen

In blok 2 nemen we een kijkje bij analytische meetkunde. Hierin zullen we situaties met punten, lijnen en cirkels, die we in twee dimensies kunnen tekenen in een assenstelsel, beschrijven met vergelijkingen. Deze vergelijkingen zullen we onder andere gebruiken om de afstand tussen twee punten of de afstand tussen een punt en een lijn te bepalen of om raaklijnen van cirkels te bepalen Lijn [meetkunde] - Het begrip lijn laat zich moeilijk expliciet definiëren. Men denkt zich een lijn als een continue aaneenschakeling van punten. Daarbij treedt voor het begrip punt dezelfde moeilijkheid op om tot een exacte definitie te komen. In de meetkunde worden (rechte) lijnen en punten daarom als grondbegrippen beschouwd.. De module Lijnen van betekenis gaat over speciale lijnen in het platte vlak. In de module komen achtereenvolgens middenparallellen, middelloodlijnen, bissectrices, hoogtelijnen en zwaartelijnen aan bod. De leerlingen maken kennis met de eigenschappen van deze lijnen. Ook tekenen e Inhoudslijn bij Rekenen-wiskunde, domein Meten & Meetkunde Meetkunde fase 1 fase 2 fase 3 Oriënteren in de ruimte aanbodsdoelen: − omgaan met meetkundige begrippen zoals dubbel, lijn, hoek, punt − construeren van ruimtelijke figuren met vrij constructiemateriaal (bijv. met klei) en meetkundig constructiemateriaa

Meetkunde : Lijnen, evenwijdigheid en loodrechten

Meetkunde Leerjaar 4 Wiskunde Khan Academ

Meetkunde - Lijnen, hoeken en afstanden (HAVO wiskunde B

 1. Saccheri Vierhoek (euclidische en niet-euclidische meetkunde) Schuifsymmetrisch: Semi-regelmatige vlakvulling: Snijdende koorden: Snijpunt ellips lijn: Snijpunt rechten/krommen in projectieve coördinaten: Soorten driehoeken: Splitst een diagonaal altijd alles doormidden? Stelling van pythagoras: Stelling van Thales: Stelling van Thale
 2. Meetkunde oefenen: Soorten lijnen (punt, rechte lijn, gebroken lijn, gebogen lijn) | Xnapd
 3. In de wiskunde is de hyperbolische meetkunde, of Bolyai-Lobatsjevski meetkunde, een niet-euclidische meetkunde.In de hyperbolische meetkunde vervangt men het parallellenpostulaat uit de Euclidische meetkunde.Het parallellenpostulaat is in de Euclidische meetkunde equivalent met de bewering dat, in de twee dimensionale ruimte, voor elke gegeven lijn l en een punt P, dat niet op l ligt, er.

Wiskunde oefenen: Soorten lijnen (punt, rechte lijn

Leerboek der vlakke meetkunde I H.A. Derksen, G.L.N.H. De Laive Lichamen, vlakken, lijnen, punten Hoeken Evenwijdige lijnen Driehoeken Congruentie van driehoeken Het omkeeren van eigenschappen. Indirekte bewijzen. Meetkundige plaatsen Vierhoeken Bijzondere soorten van vierhoeken Veelhoeken Congruentie van veelhoeke Video uitwerkingen op meetkunde.nl - Meetkunde - Opgave 39. Video uitwerking §8.2 Afstanden bij punten en lijnen: opgave 39 Boek: Getal & Ruimte - Meetkunde met coördinaten VWO 4B (deel 2) 11e editie, 201 Deze video geeft uitleg over meetkunde: Raaklijn aan cirkel opstellen voor het vak wiskunde B voor havo 4 en havo 5 We zullen later zien welke rol dit soort configuraties speelt bij projectieve afbeeldingen. 1.2 Het verband met affiene ruimtes Definitie 1.2.1 maar wel de meetkunde van punten, lijnen, vlakken, snijden en verbinden. Opmerking 1.2.2. Daar affiene ruimtes getransleerde vectorruimtes zijn,.

Meetkunde Leerjaar 5 Wiskunde Khan Academ

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Op de aarde zijn (denkbeeldig) twee stelsels lijnen getrokken: van de noord- naar de zuidpool (meridianen), en loodrecht daarop, evenwijdig aan de evenaar dus (parallellen). De meridiaan die door the Royal Observatory in Greenwich loopt heet de nulmeridiaan ; samen met de evenaar vormt hij een soort assenkruis, met de evenaar als x-as en de nulmeridiaan als y-as

meetkunde van Euclides - Wiskunde met video's en oefeninge

In een punt van een lijn, een loodlijn op die lijn op te richten. Gegeven: lijn l en een punt P op l. In feite komt deze constructie neer op het construeren van de bissctrice van een ge-strekte hoek. Constructie beschrijving: Neem de passer met willekeurige straal en pas aan beide kanten van P gelijke stukken af op lijn l Jungle Meetkunde is een aantrekkelijke educatieve app die makkelijk te gebruiken is. De app leert kinderen meetkunde in verschillende talen. De onderwerpen omvatten lijnen, 2D-vormen, 3D-vormen, hoeken, en meten met een liniaal en een gradenboog. Aantrekkelijk Meertalige sprekende ap ⋅ 10.2 Vergelijkingen in de meetkunde (opgave 16 t/m 29) ⋅ 10.3 Lijnen in een assenstelsel (opgave 30 t/m 41) ⋅ 10.4 Cirkels, raaklijnen en afstanden (opgave 42 t/m 60) ⋅ 10.5 Diagnostische toets (opgave 1 t/m 10

H3 Meetkunde - Wiskunde 1 B-ODISEE-JLW303-1617 - StuDoc

User Review - Flag as inappropriate Vooral de Inleiding op de vertaling van la Géometrie van René Descartes maakt het boek Meetkunde zeer interessant. De Inleiding die ongeveer de helft van het boek beslaat maakt het leuk achtergronden te zien van de ontwikkeling van de meetkunde van 300 BC via de zeventiende eeuw tot wat we op school leerden. De geciteerde voorschriften van Descartes voor. Bepaal de vv van die lijn. Gegeven de vv van een lijn. Bepaal de vergelijking van die lijn. Gegeven een lijn l en een punt A. Bepaal de vv van de lijn loodrecht op l door punt A; Gegeven een lijn l en een punt A. Bepaal d(A,l). Bereken de hoek tussen twee lijnen l en m. Bereken de snijpunten tussen een vlak V en een lijn l Langs de Lijn En Omstreken is een gevarieerd magazine waarin live sport, persoonlijke gesprekken bij het nieuws en het nieuws van de avond elkaar op een..

driehoek - Zoeken - Leermiddelen - KlasCementBeschrijvende meetkunde - WikipediaSchaal - Digitale gereedschaist vlakke meetkunde
 • Droogteminnende planten.
 • Wortelpuree invriezen.
 • Totodile Pokémon GO.
 • Ruighenrode plattegrond.
 • Europaweg Apeldoorn winkels.
 • Buffalo schoenen winkels.
 • Speelgoed ei Hatchimals.
 • Embed Pinterest.
 • Animatiefilms.
 • ZILL corona.
 • Quizvragen 50 jarig huwelijk.
 • Vijftig tinten grijs epub free download.
 • ECO vlag.
 • HGH afvallen.
 • Oordopjes met speaker.
 • Boiler 50 liter afmetingen.
 • Smalle kast 25 cm breed.
 • Markten in Side en omgeving.
 • Dashboard krasvrij maken.
 • Bifocale lenzen.
 • Sigarendoosjes.
 • Marantec m.
 • Entei Pokemon GO where to find.
 • Soep vermicelli toevoegen.
 • Recepten inspiratie.
 • Hulk Hogan 2020.
 • Sokken brede kuiten.
 • En symbool.
 • Oosters gemarineerde zalm uit de oven.
 • Berget Lewis kleur ogen.
 • WOLF VERSUS hond.
 • Bruto netto ABVV.
 • Bewaardoos babyspullen.
 • Tripadvisor winners.
 • Edelstenen Nieuwegein.
 • Kosten bruidskapsel en make up.
 • GECO 7x64.
 • Here we go app.
 • KNPV Undercover.
 • Zwangerschapsgingivitis.
 • Polly Fry.