Home

Hoeveel woningbranden waren er in 2022

In 2018 hebben 45 woningbranden met dodelijke afloop plaatsgevonden. Bij 30 branden, met in totaal 33 dodelijke slachtoffers, is sprake van een fatale woningbrand Deze cijfers publiceerde lector Brandpreventie Rene Hagen van de Brandweeracademie vandaag in zijn rapport over fatale woningbranden. In 2018 vielen 33 dodelijke slachtoffers bij 30 fatale woningbranden Tot 1 november 2018 al 71 miljoenenbranden geregistreerd; Met name juli 2018 was een drukke maand met 11 meldingen; 45% van de bestemmingen is een bedrijfspand; De bedrijfsverzamelgebouwen (11,3%), stallen (8,5%) en horecagelegenheden (8,5%) vormen samen bijna een derde van de grote branden. En waren in 2018 een aantal forse branden bij woonhuize

Hoewel er ten opzichte van twintig jaar geleden een stuk minder woningbranden zijn, is het nog wel degelijk een probleem. Zo liepen in 2018 30 woningbranden fataal af en er waren 33 dodelijke slachtoffers te betreuren. Dit aantal is de afgelopen jaren redelijk gelijk gebleven. In Limburg was het relatief gezien het vaakst raak Er zijn de afgelopen jaren in Nederland fors meer woningbranden ontstaan door opladers en accu's. In 2018 waren dat zelfs meer dan honderd branden, tegenover twintig incidenten in 2011.'' Dat concludeert de webshop Phonegigant, die de stijging toeschrijft aan de populariteit van producten van goedkope Chinese webshops

Verzekeraars kunnen aan de hand van schadeclaims in kaart brengen wanneer en waar er vaak woningbranden plaatsvinden. Aantal Salvage-meldingen met batterij/accu als oorzaak in 2017 en 2018. Bron: Stichting Salvage. Percentage Salvage-meldingen met batterij/accu als oorzaak in 2017-2018, uitgesplitst per apparaat Het hoogtepunt lag in de tweede week van maart: tussen 5 en 11 maart 2018 stierven er 4092 mensen. Die stierven lang niet allemaal aan griep, maar het waren wel veel meer doden dan gemiddeld Waarom de griepgolf van 2018 vooralsnog dodelijker was en we ons nu toch meer zorgen moeten maken. video Dat corona niet 'zomaar een griepje is', weten we inmiddels wel. Toch wordt er nog vaak.

Er was voorzien dat die tegen eind 2018 zou teruggebracht worden tot 4.000 à 4.200 dossiers (te beschouwen als een normale werkvoorraad - dus een situatie zonder achterstand). Door de onvoorziene sterke stijging van het aantal asielaanvragen in de tweede helft van 2018 werd die doelstelling niet gerealiseerd Cijfers over Jeugd en Opvoeding Halt-bureau. Ook bekend als: Halt Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Halt verwezen voor een passende Halt-straf Hoeveel woningbranden waren er in 2018? 32.424. 66.500. 80.582. Juiste antwoord: 80.582. Veel he? Dat is bijna net zo veel als alle woningen van Alkmaar en Deventer bij elkaar opgeteld. Brand in huis komt dus vaker voor dan je misschien denkt De maand februari was de maand met de eerste officiële storm van het jaar. Storm Ciara deed haar intrede op 9 februari. Juni was een maand van extremen. Het was zeer zonnig maar ook extreem nat. Op 27 juni waren er zware onweersbuiten met code oranje. Ook in de maand augustus waren er twee onweersbuien, 16 en 21 augustus, met code oranje

Hoeveel asielzoekers zijn er in Europa? 675.670 asielzoekers vragen in 2019 bescherming in een EU-land, bijna 75.000 meer dan in 2018. Duitsland en Frankrijk vangen daarvan samen ruim 40% op. 76.265 Syriërs zochten bescherming in de EU. Bekijk het aantal asielzoekers in Europa door de jaren heen; Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd In 2017 trouwden 37 op de duizend niet-gehuwde 25- tot 30-jarige vrouwen, in 1997 waren dat er nog 83 op de duizend. Ook 30- tot 35-jarigen trouwen minder. De gemiddelde huwelijksleeftijd is gestegen UWV: Aantal WW-uitkeringen in 2018 met ruim 20 procent gedaald. Eind december 2018 verstrekte UWV 263 duizend lopende WW-uitkeringen. Ten opzichte van november 2018 is het aantal WW-uitkeringen gedaald met 4 duizend (-1,4 procent).In vergelijking met december 2017 is er sprake van een daling van 67 duizend uitkeringen (-20,4 procent).Zowel op maandbasis als op jaarbasis is de afname van WW. Hoeveel jongeren werden in 2018 verdacht van een misdrijf? Van welke misdrijven werden ze vooral verdacht? Hoeveel jongeren waren slachtoffer van criminaliteit? Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2018. De politie registreert een persoon als verdachte van een misdrijf als er een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat UPDATE 22 maart 2020 i.v.m vragen: Dit artikel ging over de griepcijfers van griepseizoen 2014. De 65.000 doden betrof de totale sterfte tijdens het griepseizoen. De griepepidemie in de winter van 2014/2015 duurde 21 weken en was daarmee de langste epidemie ooit in Nederland. Bijna twee miljoen mensen hadden last van griepachtige symptomen. Ongeveer 10.000 [

 1. In 2018 waren er 22.741 pleegkinderen. Het aantal pleegkinderen is dus met 531 gestegen. Het betreft het aantal unieke pleegkinderen dat voor kortere of langere tijd in een pleeggezin heeft gewoond. Het aantal kinderen en jongeren in de pleegzorg groeit gestaag sinds 2000. In december 2000 waren er circa 8.000 pleegkinderen
 2. der werk aan heeft, want de afhandeling van de actuele aanvragen vergt nog steeds veel tijd en aandacht
 3. In 2018 kwamen er nog 350 mensen in de leeftijd 60+ om het leven in het verkeer. In 2019 waren dit er 324. De meeste verkeersdoden zijn 80 jaar of ouder. Verhoudingsgewijs vallen er veel doden in het verkeer onder ouderen. De meeste verkeersdoden waren 80 jaar of ouder (126, 19% van totaal)
 4. stens 39 doden (19 in Vlaanderen, 19 in Wallonië en 1 in Brussel). In de eerste helft van 2019 vielen er in Vlaanderen slechts 8 dodelijke.
 5. In 2018 waren er dat 'maar' respectievelijk 2.477 en 6.209. Enkele dagen later volgde het nieuws dat het aantal doden in ons land door woningbranden in vier jaar tijd nooit zo hoog was

Een hittegolf is een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) zijn. Sinds 1901 telt het KNMI het aantal landelijke hittegolven 2018 deelt het recordaantal van 116 warme dagen met de oude koploper, 2003. En er komen nog een paar warme dagen aan, meldt Weerplaza. Kijkend naar de dagrecords van De Bilt, dan blijkt dat tot. Hoeveel zonnepanelen zijn er in Nederland? Het Centraal Bureau Voor de Statistiek heeft deze week de zonne-energiecijfers van 2014 bekend gemaakt.Ook vorig jaar zijn er heel veel zonnepanelen bijgeplaatst. Het totaal vermogen is nu ook officieel boven de 1 gigawatt (eerder al onofficieel).Hoeveel is 1 gigawatt zonne-energie Er wordt een verdere stijging van het aantal installaties verwacht tegenover 2017 in het aantal installaties. Dit komt voornamelijk door de lage prijzen van zonnepanelen, de energielening die nog enkel tijdens 2018 geldig is en de strengere E-peil eisen voor nieuwbouwwoningen In 2018 vergeleken pluimveeonderzoekers van Wageningen UR de situatie van vleeskuikens met zeven jaar eerder. Waar vroeger vrijwel alle vleeskuikens in Nederland plofkippen waren, is nu ruim dertig procent van een trager groeiend ras. Deze dames zitten in de hokken minder dicht op elkaars snavel

In 2018 waren er dat maar respectievelijk 2.477 en 6.209. Bij die woningbranden lieten in 2019 37 mensen ter plaatse het leven, zo blijkt uit de interventieverslagen. In 2018 waren er dat 33 In 2018 viel 86 millimeter, waarvan 69 in augustus. Weinig neerslag zegt niet altijd iets over de grootte van het neerslagtekort. Er kan meer regen vallen (zoals in 1976) en toch een groter neerslagtekort zijn, waardoor de gevolgen ondanks meer neerslag, toch nijpender zijn. Zo waren de gevolgen van de droogte in 2018 erger dan in 2003

In 2018 werd er door de brandweer melding gemaakt van 5574 autobranden, dat is 23 procent meer dan de 4524 meldingen van 2017. Het totaal aantal autobranden steeg dus flink, maar per woonplaats. Cijfers datalekken 2018. In 2018 zijn er 20.881 datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vergeleken met voorgaande jaren is het aantal meldingen fors gestegen. In 2016 ontving de AP 5.849 meldingen en in 2017 waren dat er 10.009. In 2018 is het aantal ten opzichte van 2017 dus ruim verdubbeld. AV

Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo'n 60 procent. De totale groep van mensen die onder bewind staan is veel groter: in 2018 waren dit er 255.150 Oversterfte. Allereerst: hoeveel mensen sterven er jaarlijks in Nederland aan de griep? Zo gemakkelijk is het niet om daar een cijfer aan te hangen, legt Harald Wychgel van het RIVM uit De Olympische Winterspelen 2018 werden gehouden in Pyeongchang, Zuid-Korea, van 9 tot en met 25 februari 2018.Het waren de XXIIIe Olympische Winterspelen.Er deden sporters mee van 92 nationale olympische comités. Debuterende landen waren Ecuador, Eritrea, Kosovo, Maleisië, Nigeria en Singapore en er waren 102 gouden medailles te verdelen In 2018 was dit 164. Dit is 5 punten hoger dan in 2017. Dit betekent dat er meer zwangerschapsafbrekingen waren in combinatie met een lager aantal levendgeborenen. In 2018 werden 168.525 kinderen geboren, ruim 1.311 minder dan in 2017. Aantal buitenlandse vrouwen stabie Het totaal aantal scholen in het primair onderwijs is gedaald van 6.740 in 2018 naar 6.706 in 2019. Dit is het gevolg van een daling in het totaal aantal leerlingen en schaalvergroting. In 2019 zijn er 30 bao-scholen minder, 4 sbao-scholen minder en 3 so/vso-scholen minder

Hoeveel kilowattuur (kWh) per kilowattpiek (kWp) een zonnepaneel in 2018 kon produceren, verschilde per regio. Het landelijk gemiddelde lag op 1.111 kWh/kWp, met positieve uitschieters in Twente met 1.115 kWh/kWp en Maastricht met 1.177 kWh/kWp 1959: Eindhoven had het record aantal warme dagen van de belangrijkste/oudste KNMI stations, dat waren er 140. 2018 stond na 17 oktober op 144, Twenthe en Maastricht op 142. Arcen op 146. 2018: Arcen heeft het record aantal zomerse dagen: 89 stuks en met 55 stuks in de zomer, wat ook een record is In 2018 waren de verpleegkundigen verreweg de grootste medische beroepsgroep werkzaam in de ziekenhuiszorg, 77.175 (58,3%). Het grootste deel hiervan zijn algemene verpleegkundigen (97,5%). Een klein aandeel van de verpleegkundige is gespecialiseerd in de acute zorg, chronische zorg, intensieve zorg, preventieve zorg en de ggz beschikbaar waren in het Handelsregister op 31 december 2018. startersprofielen = alle ondernemers die gestart zijn gedurende het gehele jaar 2018 ten opzichte van geheel 2017 hoeveel personen er parttime (minder dan 15 uur per week) werken in de onderneming Ook in 2019 waren de meeste drugsgerelateerde zorgcontacten op EHBO-posten het gevolg van ecstasygebruik. Er is een dalende trend in de ernst van deze intoxicaties. De stijging in de bijdrage van ketamine aan het totaal aantal incidenten op EHBO-posten zette door in 2019. Bij ambulancediensten bleef het aandeel stabiel t.o.v. 2018

2018 telt 33 doden bij woningbranden - Brandwee

Wel werden er bijna honderd mensen meer behandeld omdat ze stomdronken waren. In zowel 2015 als 2016 daalde het aantal vuurwerkslachtoffers met 14 procent, mede doordat er pas vanaf Oudejaarsavond. Er waren ongeveer 115.000 meldingen van brand; 73.000 van deze meldingen leidden tot alarmering van de brandweer. 1 op de 10 meldingen was loos alarm. Aantal woningbranden met slachtoffers. Bij brand zijn er helaas ook dodelijke slachtoffers te betreuren. In 2017 waren dit er 27, waarvan het grootste deel ouder dan 60 jaar

Asielbeslissingen in de EU. In 2018 waren er 714.200 aanvragen voor internationale bescherming in de EU, plus Noorwegen en Zwitserland, wat 3% meer is dan de 634.700 aanvragen in 2018. Tijdens de voorbije jaren waren er 728.470 applicaties in 2017 en bijna 1,3 miljoen in 2016.. In 2019 hebben EU-landen bescherming verleend aan 295.800 asielzoekers, minder dan de 333.400 in 2018, wat bijna 40%. Eigenaars van zonnepanelen zullen 2018 niet snel vergeten. Het was zeer abnormaal zonnig, droog, uitzonderlijk warm en een jaar met een uitzonderlijk laag aantal neerslagdagen. Eind februari/ begin maart en midden maart waren er laattijdige koude periodes. Tussen mei en november hadden we de aanhoudende droogte en eind juli/begin augustus was er een intense hittegolf. [

Het aantal varkensbedrijven in Nederland daalt hard. Ook in het afgelopen jaar hebben 140 varkensbedrijven de deuren gesloten, zo blijkt uit de landbouwtelling van het CBS. Als deze trend doorzet, zijn er binnen 1 jaar minder dan 4.000 varkensbedrijven. De dalende trend heeft echter geen effect op het aantal varkens Recordaantal vluchtelingen: de cijfers. In 2019 is een recordaantal mensen op de vlucht als gevolg van oorlog, geweld of vervolging. Uit het jaarlijkse UNHCR Global Trends rapport blijkt dat eind 2018 70,8 miljoen mensen ontheemd waren in 2017 waren dat er 68,5 miljoen Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid Cijfers, ongeluk, verkeersslachtoffer Deze factsheet gaat over verkeersdoden: het jaarlijkse aantal in Nederland, de ontwikkeling daarin sinds 1950 en veelvoorkomende kenmerken zoals vervoerswijze, leeftijdsgroepen en ongevalslocaties. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in de jaren vijftig en zestig Bij woningbranden zijn dit jaar al 73 mensen in ons land om het leven gekomen. Dat is een opmerkelijke stijging tegenover vorig jaar, toen het er 53 waren, en vooral in Vlaanderen is het aantal. De ziekenhuisbedden zijn op basis van DigiMV dat instellingen jaarlijks invullen en aanleveren aan het CIBG.Het CBS maakt deze data openbaar via Statline. Voor meer informatie zie Statline.Voorheen werd de Enquete Jaarcijfers Ziekenhuizen van DHD gebruikt als bron, maar deze bron is opgeheven. Vooralsnog is het op basis van de nieuwe bron nog niet mogelijk om een uitsplitsing naar instellingen.

Hoeveel dodelijke slachtoffers vielen er in 2018 in Brussel bij Hoeveel ondernemingen voor aangepast werk waren er in het Brussels Gewest op 1 Info. Hoeveel dodelijke slachtoffers vielen er in 2018 in Brussel bij woningbranden? Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) - Wist je dat ? van 15/04/2020. 7 januari 2020 - Op 1 januari 2020 zijn er 2.000.404 ondernemingen in Nederland. Nooit eerder waren er zoveel bedrijven. Het.. Eind 2019 waren er 4.487.894 koopwoningen, 2.295.414 huurwoningen in eigendom van een corporatie, 1.004.225 huurwoningen van overige verhuurders en 27.379 woningen die bij het CBS in de categorie 'eigendom onbekend' vallen. Overige huurwoningen kunnen woningen zijn die in eigendom zijn van particulieren, bedrijven of van beleggers In 2016 kregen 1492 tieners in Nederland een kind: 3 op de duizend meiden onder de twintig jaar. Dit is minder dan in 2015, toen het nog 3,2 op de duizend was. Het aantal tienermoeders neemt al jaren af. In totaal waren er op 1 januari 2017 in Nederland 2078 moeders jonger dan 20 jaar. In januari 2016 waren dat er 2214 en in januari 2015 waren dat er 2579 In 2018 was er een sterke daling. Die neergang komt door het ineenstorten van het kalifaat en de daardoor verminderde slagkracht van IS, analyseert de AIVD

Feiten en Cijfers Branden - Federatie Veilig Nederlan

Ieder jaar stelt het Verbond van Verzekeraars de Risicomonitor Woningbranden samen op basis van cijfers uit het Centraal Informatie Systeem, CBS, CCV, de Nationale Politie en stichting Salvage. Een lijstje brandcijfers. 274 brandclaims per dag; Het aantal brandclaims daalde met 17,8 procent tussen 2010 en 2014; 100.168 woningbranden in 2014 vs. 115.000 woningbranden in 201 Hoeveel webwinkels telt Nederland eigenlijk? Volgens het handelsregister zijn er in Nederland momenteel ongeveer 37 duizend webwinkels. Althans, bedrijven die zich hebben geregistreerd als 'detailhandel via internet'. In de afgelopen jaren is dit aantal flink toegenomen. Vijf jaar terug hadden nog 23 duizend bedrijven zich als zodanig. Hoeveel overlijdens zijn er nu méér door corona dan anders? Wat we wel en (nog) In de week van 23 maart waren dat 923 mensen en in de week van 30 maart zelfs 1700 mensen. valt het op dat de hoogste pieken liggen in de eerste twee maanden van 2017 en maart 2018

Ook waren de minimumtemperatuur en etmaalgemiddelde temperatuur op 27 juli op veel plaatsen nog nooit zo hoog. Van 15 tot en met 27 juli was er sprake van een landelijke hittegolf (een aaneengesloten tijdvak in De Bilt van minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger) waarvan er minimaal 3 tropisch zijn) Er moet een grootschalig, onafhankelijk onderzoek komen naar de rol van zonnepanelen bij woningbranden. TNO gaat dit onderzoek waarschijnlijk uitvoeren Er zijn de afgelopen jaren in Nederland fors meer woningbranden ontstaan door goedkope, onoriginele opladers en accu's. In 2018 waren dat zelfs meer dan honderd branden, tegenover twintig incidenten in 2011. De populariteit van producten van goedkope Chinese webshops draagt bij aan die stijging.' Eind 2018 waren er in Nederland 1.996 openbare apotheken. Ongeveer 92% van de apotheken is verbonden aan een keten of een formule. Het aandeel zelfstandige apothekers is relatief laag, omdat het voor individuele zelfstandige apothekers niet of nauwelijks mogelijk is om afzonderlijk met zorgverzekeraars te onderhandelen ( SFK, 2019 )

33 doden door woningbranden in 2018 De Drontenaar

 1. Er is plek zat op de wereld ook is er zat plek voor alle mensen (reken maar es uit hoeveel stront die produceren per dag) alleen in Nederland begint het op veel plaatsen toch wel erg druk aan t.
 2. Er zijn in het midden van de jaren tien van de 21e eeuw zo'n 200 tot 250 duizend vluchtelingen in Nederland, ofwel gedefinieerd als mensen met een vluchtelingachtergrond.De meesten van hen zijn inmiddels genaturaliseerde Nederlanders.Er is een jaarlijkse toestroom van asielzoekers, dat zijn degenen die voor verblijfsstatus als erkende vluchteling in aanmerking willen komen
 3. Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen
 4. Intocht Sinterklaas 2018: Sinterklaas komt zaterdag aan in Zaanstad en andere gemeenten. Verspreid door Nederland zijn protesten voor en tegen Zwarte Piet aangekondigd. Volg hier de laatste.
 5. 1. Er waren wel degelijk problemen De winter van 2017-2018. Dat was die winter waarin het land druk bezig was met jawel, de rundersterfte in de Oostvaardersplassen. En dat kan Ted van Essen, gepensioneerd huisarts-onderzoeker en voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting, nog altijd irriteren
 6. aantal festivals gestegen. Onlangs zijn 1275 festivals in Nederland en België geactualiseerd voor het culturele adressenbestand AdresData.Dit levert een schat aan informatie op die we graag met u delen in dit Festival Overzicht 2019.We hebben gekeken naar het aantal festivals en het aantal bezoekers per provincie

Fors meer woningbranden in Nederland door accu's Tech

Risicomonitor Woningbranden 2019 - Verzekeraar

 1. Sinds 2000 is het inwonersaantal van Gent alleen maar gestegen. In 2019 wees de teller een inwonersaantal van 261.483 aan. Gent kent een positieve natuurlijke groei: er zijn elk jaar meer geboortes dan overlijdens. Bovendien is er meer migratie naar de stad dan uit de stad. Door het toenemende aantal Gentenaars, stijgt ook de bevolkingsdichtheid. We leven met meer op dezelfde oppervlakte
 2. Afgelopen jaar werden er dagelijks gemiddeld 108 woninginbraken geregistreerd. Bekijk hieronder hoeveel woninginbraken er per provincie werden gepleegd en of er -ten opzichte van 2018- sprake is van een daling of stijging. Hierin vallen vooral de provincies Flevoland, Limburg en Gelderland op
 3. der claims binnen voor woningbranden. Wel was de gemiddelde schade per claim hoger. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars woensdag
 4. ©2018 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 2 . waren op het laagste niveau in de afgelopen acht jaar, terwijl er behoefte is aan investeringen voor behoud van de kwaliteit van de huidige zorg én vernieuwing waaronder investeringen in zorg op de juiste plek

Corona versus de griepgolf van 2018: verschillen en

Reactie infoteur, 12-03-2018 Beste Abdul, Dat hangt er helemaal vanaf hoeveel AOW-jaren u tot nu toe hebt opgebouwd. Loes, 07-03-2018 Gm.mijn man krijgt in nov voor het eerst AOW en pensioen, ik heb geen inkomen. Maar zitten ruim onder de 36000. Ik moet dan nog 42 maanden wachten. Is er een aanvulling voor mij, of wat kunnen we aan AOW verwachten Vsv'ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalifi­catie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv'ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. Hoeveel nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn er landelijk. Cijfers van het CBS over ontwikkelingen in de bevolking, zoals het aantal inwoners, immigratie en emigratie, migratie tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland na Brexit-stemming, geboorte en sterfte, geboortecijfers per gemeente, kinderen die niet bij beide ouders op één adres wonen, langer thuis blijven wonen van jongeren en scheidingskansen naar opleidingsniveau 29 mei 2018 Koen Kuijper 13 reacties . Er is in 2017 97,5 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg. Dat is een stijging van 2,0 miljard ten opzichte van 2016. De grens van 100 miljard euro wordt daarmee bijna bereikt. Positief is dat de zorguitgaven minder hard in 2017 groeide dan de economie Hoeveel laadpunten zijn er? Op deze en meer statistische vragen vindt men op deze pagina een antwoord. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandelijks een overzicht met registratiecijfers samen

Hoeveel lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, (Kuyper, 2018) • Van de mensen die een keer per week of vaker naar de kerk gaan, is 46.6 procent positief over homoseksualiteit, lichaam (hoe men er van buiten uitziet), is iemand mogelijk transgender Toch is er bij de meerderheid van deze griepslachtoffers eigenlijk niets aan de hand. Ze zieken uit en zijn na een week weer de oude. In Nederland krijgen ongeveer 820.000 mensen per jaar griep. Als er een griepepidemie is, zoals vorig jaar, overlijden aan griep tussen de 250 en 2000 personen in ons land Woningbranden, slachtoffers en schade. De Brandweeracademie onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoekt en publiceert structureel cijfers over fatale branden.In 2019 registreerde het IFV 39 dodelijke brandslachtoffers, in 2018 waren er dat 51. Uit de onderzoeken van het IFV komt duidelijk naar voren dat de kwetsbare mensen in onze samenleving grotere kans lopen slachtoffer.

WILP (ANP) - Bij een woningbrand in een gezondheidscentrum van Zozijn in het Gelderse Wilp is één persoon overleden en zijn drie personen gewond geraakt. Een gewonde werd overgebracht naar het. Eind 2018 waren alle 169 voedselbanken voedselveilig. Financieel (het is goedkoper): er is altijd wel een voedselbank in de buurt (kleinere afstanden), dus transport is goedkoper; het voedsel hoeft niet meer vernietigd te worden waardoor er geen vernietigingskosten zijn; voedselbanken hebben de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status

Waarom de griepgolf van 2018 vooralsnog dodelijker was en

 1. In 2019 zijn we met een geschatte 121.000 veganisten in Nederland. In 1996 waren dat er nog 16.000, in 2014 45.000 en in 2016 schatte het Sociaal en Cultureel Planbureau het aantal veganisten in Nederland op 70.000 Een groeiende groep zoals je ziet. Vooral de laatste jaren groeit het aantal veganisten in Nederland enorm snel
 2. Begin 2020 waren er in het Vlaamse Gewest 2,84 miljoen private huishoudens. Gemiddeld genomen bestond een privaat huishouden uit 2,31 personen. Sinds 2000 steeg het aantal private huishoudens sneller dan het aantal inwoners. De gemiddelde grootte van een privaat huishouden is dan ook gedaald
 3. Hoeveel kinderen er ter wereld kwamen in uw geboortejaar, leest u in onderstaande tabel. Als u de tabel niet kan zien, kan u de cijfers ook hier bekijken
 4. Hoeveel 'buitenlanders' wonen er in Nederland? Wat bedoelen we eigenlijk met 'buitenlanders'? Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? Hoeveel Nederlanders hebben ouders of voorouders die in het buitenland geboren zijn? Hoeveel personen 'met een migratieachtergrond' (voorheen 'allochtonen') wonen er in Nederland

Asielstatistieken - overzicht 2018 CGV

Halt-bureau - Cijfers NJ

start - rookmelder

Statistische gegevens Tilburg Op 1 januari 2020 had de gemeente Tilburg 219.796 inwoners. Daarmee is Tilburg de 7e stad van het land Op 22 december 2018 vond weer een tsunami plaats. De immense golven sloegen op de stranden van de Straat van Soenda (een zeestraat tussen de eilanden Java en Sumatra) op Java en Sumatra. Een dag later werd gemeld dat er zeker 168 mensen waren omgekomen, terwijl toen tientallen werden vermist. Ook waren er vele honderden gewonden

Feiten & Cijfers - Stichting Salvag

Eind 2018 waren er minstens 365.744 Vlaamse daken van zonnepanelen voorzien, ze vormen samen een vermogen van 2759 MW. Er staan ook ten minste 528 windturbines op het vasteland in Vlaanderen, goed voor 1208 MW. Voor het volledige overzicht van 2018 is het echter nog even wachten op definitieve cijfers van de netbeheerders Hoeveel molens telt Nederland? Om precies te zijn: 1.048 windmolens en 108 watermolens. Worden ook de kleinere windmolens (tjaskers en weidemolens) en Amerikaanse windmotoren meegerekend dan zijn het er ruim 1200. Zuid-Holland is de grootste molenprovincie (220 windmolens), Utrecht de kleinste (33 exemplaren)

in india en china zijn er gebieden met 70% man en 30% vrouw dit komt door de cultuur, in china mag men maar 1 kind krijgen, veel meisjes worden hierom gedood want elk gezin wil een jongen. in india is het zo dat een familie een bruidsschat moet afstaan aan de familie van de man. vaak kan dit moeilijk betaald worden dus wil men graag een jongen zodat ze juist een bruidsschat kunnen ontvangen In 2018 waren er volgens de doodsoorzakenstatistiek van het CBS 7 gevallen van acute sterfte door GHB (1). XTC/amfetamine. Ook bij XTC en amfetamine wordt de sterfte veroorzaakt door een overdosis of vergiftiging. XTC verhoogt de lichaamstemperatuur Ik wil uitrekenen hoeveel zorg geld er binnenkomt bij de verzekeringen. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Uit onderzoek van vergelijkingssite Independer eerder dit jaar blijkt dat ongeveer 450.000 mensen met recht op zorgtoeslag in 2018, deze niet hadden aangevraagd. We hadden niet verwacht dat het er zoveel zouden zijn'', zegt een woordvoerder Hoeveel politiek ingegeven 'medische' missers heeft de Nederlandse regering alleen al dit jaar op haar naam staan? Missers die vooral de midden- en onderklasse raken, want de wachtlijsten ten gevolge van de griepgolf in de winter van 2017 - 2018 toonden al aan dat medische zorg ten allen tijde afkoopbaar is voor wie geld heeft, al zijn de wachtlijsten nog zo lang

 • Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull cast.
 • Tocht zichtbaar maken.
 • Lego tijdschrift Bruna.
 • Vogelkaart Biesbosch.
 • Papa louie bakeria flipline studios.
 • Houthavens, Amsterdam (funda).
 • Ooglidcorrectie ervaringen mislukt.
 • Vissen met dood aas mag dat.
 • IMVU Mobile.
 • Dekbedovertrek met instopstrook IKEA.
 • How to use Homebrew Wii.
 • Christofle Perles.
 • Jacques yves cousteau f.
 • Pony herplaatsing.
 • Foto omzetten naar geometrisch.
 • Wohnung mieten Bad Bentheim.
 • Schooltas meiden.
 • Fossil dw4a.
 • Adele lyrics someone like you.
 • Huisartsenpost AMC.
 • UU tentamen regels.
 • Boosheid laten zakken.
 • HARTJE tekening.
 • Microsoft Cortana beschikbaar in.
 • Creeper skin skindex.
 • Zonnebankcreme over datum.
 • Jeroen Scholten van Aschat.
 • 3D echo Rotterdam.
 • Phase One XF.
 • Afrikaanse roos.
 • Rare containers warframe.
 • Offset kalea Marie Cephus.
 • Wijkgezondheidscentrum Ledeberg.
 • Forget me not flower Wikipedia.
 • Schoonenberg Hoofdkantoor.
 • Niet dystrofische myotonie.
 • Ska Kinderopvang locaties.
 • Bosch koelvriescombinatie XXL.
 • Ekoplaza Groningen.
 • De Lutte natuurgebied.
 • Esschert FF13.