Home

Videma factuur

Videma: betalen of niet? - Bed and Breakfast Nieuws Blog

Videma stuurt facturen naar bed & breakfasts die tv bieden aan gasten. Bed & Breakfast Nederland krijgt de laatste maanden veel vragen over Videma. Deze stichting stuurt B&B-eigenaren facturen omdat ze tv aanbieden aan hun gasten Adres Stichting Videma Grotewaard 9A 4225 PA Noordeloos. T: 0183 - 583 000 F: 0183 - 583 090 E: info@videma.n Videma beschikt over een non-exclusief mandaat van producenten van tv-programma's om auteursrechtelijke toestemming te verlenen voor de doorgifte en groepsvertoning van filmwerken. Videma regelt namens de producenten dus de toestemming voor het gebruik van filmwerken, zoals omschreven in artikel 10 lid 1 sub 10jo. 45a lid 1 van de Auteurswet (in gewone spreektaal: de tv-beelden) Overigens is Videma voortdurend actief de lasten verder te verminderen, bv door maatwerkafspraken te maken met brancheorganisaties en door intensievere samenwerking met Buma en Sena (waardoor inmiddels de gezamenlijke factuur mogelijk is). Waar vind ik meer informatie over de wetgeving waarop Videma haar activiteiten baseert Deze facturen lijken op de facturen van Buma/Stemra echter wijken af op onder andere de volgende punten: • De factuur wordt verzonden uit naam van Bureau/Stemra in plaats van Buma/Stemra • Er wordt verzocht om een betaling te verrichten naar bankrekeningnummer NL70INGB007029708 of naar DE21 3247 0024 0095 9056 00

Videma T.a.v. afdeling Backoffice Grotewaard 9a 4225 PA Noordeloos E-mail: info@videma.nl. Het indienen van een verzoek heeft geen opschortende werking (dat wil zeggen, de factuur dient wel binnen de gestelde termijn te worden voldaan). Wij zorgen er voor dat uw verzoek zo snel mogelijk - uiterlijk binnen twee maanden- is afgehandeld Als lid van KHN ontvang je tot 20% korting op het netto Videma-tarief voor jouw bedrijfstype. De KHN-korting staat op de Videma-factuur vermeld als 'branchekorting' en komt bovenop de 25% tot 33,3% aanmeld- en betalingskorting. Tip: betaal je Videma-factuur op tijd anders vervalt de aanmeld- en betalingskorting en mogelijk ook de branchekorting NB: de netto vergoeding bevat een korting van 33,3% en geldt bij aanmelding uit eigen beweging of binnen een door Videma gestelde reactieperiode, in combinatie met betaling van de verschuldigde vergoeding binnen de daartoe op de factuur gestelde termijn. Bonden met individuele regelingen zijn onder meer: Tennis, Rugby, Golf, Roei Videma Wij worden verplicht als bewoners van een recreatiepark betalen aan Videma? Kosten €47,00 per jaar,voor het signaal(?) Aangezien wij, en anderen een abonnement hebben van Canal Digital of een KPN pakket Dus wij betalen al voor een signaal. Graag uw antwoord. Vriendelijk groeten. Leon en Tonny Prins Videma. Alles wat op televisie wordt uitgezonden is door iemand gemaakt en heeft daarmee automatisch een rechthebbende. Volgens de Auteurswet heeft deze rechthebbende het exclusieve recht op openbaarmaking. Hij kan aan een derde toestemming geven voor openbaarmaking, en in ruil daarvoor een vergoeding vragen. Maakt u gebruik van televisiebeelden

Homepage Videma

Buma, Sena, Videma in schema. Download hier een schema waarin de verschillen tussen de organisaties zijn samengevat. Gecombineerde factuur. In 2008 is er een begin gemaakt met de invoering van een gecombineerde Buma/Sena factuur. Dorps- en buurthuizen die één factuur wensen kunnen dat kenbaar maken via mijnlicentie.nl

Videma verstrekt licenties voor het openbaar vertonen van televisiebeelden. FilmService en Videma zijn in hetzelfde pand gehuisvest. Account. U dient uw factuur binnen 30 dagen te betalen via bankoverschrijving. Het is niet mogelijk om de factuur via iDeal te voldoen.. Dan bent u verplicht om auteursrechten af te dragen aan bijvoorbeeld Videma, Buma en Sena. Binnenkort valt de rekening daarvoor weer op de deurmat. Het kan zijn dat u het niet eens bent met de factuur, bijvoorbeeld omdat het aantal vierkante meters van het pand dat op de factuur vermeld staat niet klopt Via Stichting VIDEMA doet u dit voor rechten op tv- en filmbeelden. Ik heb een licentie via mijnlicentie.nl. Hoe kan ik betalen? Op www.mijnlicentie.nl regelt u in één keer de licentie voor uw muziekgebruik met Buma/Stemra en Sena. U krijgt vervolgens één factuur van het Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten (SCAN)

Videma verstuurt vervolgens zowel de licentie als de factuur rechtstreeks naar de vereniging. (*) : voor het actuele overzicht van tv-zenders zie www.videma.nl onder Veel gestelde vragen. Videma vertegenwoordigt geen betaalkanalen zoals bijvoorbeeld Fox Sports Bedrijven die lid zijn van een brancheorganisatie ontvangen korting op het Videma-tarief. De korting staat op de Videma-factuur vermeld als 'branchekorting'. Bedrijven die 2020 al een Videma-licentie hadden met branchekorting en in 2021 nog steeds lid zijn van een brancheorganisatie, profiteren automatisch van de branchekorting

Op deze factuur wordt voor verenigingen die in aanmerking komen voor de compensatieregeling de compensatie verrekend. Het bedrag wordt op die factuur in mindering gebracht. Verenigingen hoeven hier zelf niets voor te doen. Meer informatie. Meer algemene informatie over Buma, Stemra en Videma vind je hier Het licentienummer vind je op de factuur van Videma. Let op! Het gaat bij deze inventarisatie dus alleen om de Videma licenties! Tekst grotendeels overgenomen van de website Dorpshuizen.nl waar veel informatie betreffende Buma, Sena en Videma is te vinden op de Vraagbaak van Dorpshuizen.nl. Aanleveren van de gegevens kan tot 7 december 2020

Praktische toelichting licentie Videma

 1. istratie en dat u wellicht liever de vergoedingen via een verzamelfactuur betaalt
 2. istratieve afhandeling van muzieklicenties verzorgt
 3. istrative costs are kept to a
 4. Videma beschikt over het CBO-kwaliteitskeurmerk. Dat betekent onder meer dat Videma transparant is, dat klachten snel worden behandeld en dat Videma zorg draagt voor onafhankelijke afhandeling van geschillen. Op voice-info.nl staat meer informatie over het CBO-keurmerk
 5. De verschillen tussen Buma, Sena, Videma in schema. Download hier een schema waarin de verschillen tussen de organisaties zijn samengevat. In 2008 is er een begin gemaakt met de invoering van een gecombineerde Buma/Sena-factuur. Buurthuizen die één factuur wensen kunnen dat kenbaar maken via muzieklicentie.nl
 6. Stichting Videma sluit zich aan bij de gecombineerde factuur van Buma/Stemra en SENA. De rechtenorganisatie start een pilot bij 150 horecaondernemers die de auteursrechtelijke vergoeding voor zakelijk gebruik van televisie en de muziekvergoeding op één factuur belast krijgen
 7. verschuldigde tarief binnen de daartoe op de factuur gestelde termijn. - Tarieven zijn op jaarbasis en excl. BTW. - Bedrijven die voldoen aan de tussen KHN en Videma gemaakte afspraken, kunnen aanspraak maken op de overeengekomen brancheverenigingskorting van 20%. - Bedrijven die voldoen aan de tussen VCHO en Videma

Veelgestelde vragen Videma

Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten is de serviceorganisatie van Buma, Sena en Videma. Wij verzorgen de administratieve afhandeling van muzieklicenties voor Buma en Sena. Zo kunt u via mijnlicentie.nl eenvoudig een licentie aanvragen en beheren of een verzamelfactuur aanvragen Nieuw account. Via deze pagina kunt een inlogaccount voor deze website aanmaken. Om u optimaal van dienst te zijn en uw administratie tot een minimum te beperken, bieden FilmService (rechten op dvd-films) en Videma (verantwoordelijk voor de uitvoering van rechten op tv-beelden) ook online de mogelijkheid van gecombineerde (kortings-)regelingen Wat is en doet SCAN? Service Centrum Auteurs- en Naburige rechten is de serviceorganisatie van Buma, Sena en Videma. Zij verzorgen de administratieve afhandeling van muzieklicenties. Zo kunt u via mijnlicentie.nl eenvoudig een licentie aanvragen en beheren of een verzamelfactuur aanvragen. SCAN is per e-mail te bereiken op info@mijnlicentie.nl en telefonisch via 020-7009099 Buma/Stemra, Sena en Videma facturen naar gelang het aantal maanden dat jouw B&B geopend is per jaar. Is je bed & breakfast het gehele jaar geopend (ook al is het enkel in de weekends) dan betaal je dus helaas voor het hele jaar. Jouw specifieke vragen kun je beter stellen aan de organisaties zelf: Videma tel: 0183-583 000, e-mail info@videma.n

U heeft nog geen directe factuur van Videma ontvangen; Er is nog geen inspecteur van Videma langs geweest in uw zaak. Aanvragen Videma. Heeft u interesse of vragen over de Videma? Bel met VCHO op 020 - 34 58 202 of stuur een mail naar info@vcho.nl. Contact opnemen Aanmeld / wijziging / opzegformulier voor BUMA STEMRA / SENA / VIDEMA Wij willen graag persoonlijk contact en uitleg over de opbouw van onze factuur met: 0 BUMA STEMRA 0 SENA 0 VIDEMA Verantwoordelijkheid Als Atletiekunie verzorgen wij de aanpassingen naar de BUMA STEMRA, SENA, en VIDEMA toe, maa

Valse facturen - Buma/Stemr

Mijn Klacht: Ultimoo schrijft een aanmaning omtrent een factuur van de fa Videma( ook zo'n fris bedrijf) die allang betaald is.Ze vorderen een bedrag van € 791.89 zijn de rente en incassokosten,uiteraard niet gespecificeerd zoals vermeld in artikel 2 aan Videma een vergoeding verschuldigd als vermeld in het relevante Tariefblad en op de factuur die Videma aan Vertoner verstuurt . De verschuldigde vergoeding wordt vermeerderd met het geldende BTW-percentage. 4.2 De vergoedingen als bedoeld in artikel 4.1 worden aan het begin van ied er nieu

Klachten Videma

Videma heeft geen opsporingsbevoegdheid. Een kopje koffie in de receptie uit beleefdheid voor de Videma-inspecteur kan volstaan. 4. Leden die een factuur krijgen voor het doorgeven van TV-signalen aan kampeerplaatsen hebben de mogelijkheid om de (hoogte van de) vergoeding te betwisten door éérst te klagen bij Videma

Als u in 2020 heeft deelgenomen aan de regeling via KHN, profiteert u automatisch ook in 2021. U hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Als aan de voorwaarden is voldaan, ontvangt u van ons een factuur voor de Buma- en/of Senaheffing. Wie nog niet deelneemt, kan contact opnemen met de afdeling Ledenadministratie van KHN via 0348 48 95 74 De laatste factuur die ik ontving was bijzonder. Aangezien het aantal vertoningen voor een bepaalde locatie te hoog ingeschaald bleek vroeg ik Videma (via de site videma.nl) voor de betreffende locatie een nieuwe vergunning op te stellen. Tot mijn verbazing kreeg ik hierop antwoord van Filmservice BV Hoofdsom factuur videma 264,10 de incasso kosten van ultimoo 250,00!!!!! Bijna net zo hoog als de hoofdsom zelf, dit is gewoon te absurd voor woorden ; Hieruit worden additionele en winstgevende groei-modellen voorgesteld. Veelal blijven de kosten van de nieuwe verdienmodellen laag, vanwege het gebruik van de juiste data

factuur op tijd wordt betaald. Jaarlijkse indexering Een van de afspraken met het Platform Auteursrecht VNO-NCW/MKB-Nederland betreft het jaarlijks aanpassen van de tarieven volgens een uniforme indexeringsmethodiek. Sinds 2012 hanteren Buma, Sena en Videma dezelfde methodiek, het gemiddelde van de meest recente 12 maanden (juni/juni) CPI tabe Videma in rekening gebracht aan eigenaar recreatiewoning terwijl die woning nooit verhuurd wordt. Vraag gesteld door Recreatieparkbewoner op 31 oktober 2017 . Ik heb een vakantie woning op NNT Flevo Natuur te Zeewolde, en mij wordt door de campingeigenaar Videma-kosten in rekening gebracht Factuur van Buma/Stemra, Sena en Videma: betalen? 4 Reacties. Buma/Stemra en Videma Oproep: dien je klacht over Videma in! 5 Reacties. Buma/Stemra en Videma Scherper toezicht op Buma/Stemra en Videma. 2 Reacties. Buma/Stemra en Videma Eindelijk: Geschillencommissie Auteursrechten. Voeg reactie toe Het licentienummer vind je op de factuur van Videma. Klik hier voor het doorgeven van jouw gegevens. Aanleveren van de gegevens kan tot 7 december. Er is geen mogelijkheid om op een later moment voor de compensatie in aanmerking te komen. Veel informatie over Buma, Sena en Videma vinden jullie op de Vraagbaak van Dorpshuizen.nl Hoofdsom factuur videma 264,10 de incasso kosten van ultimoo 250,00!!!!! Bijna net zo hoog als de hoofdsom zelf, dit is gewoon te absurd voor woorden. Volgens de incasso wijzer mag dit niet eens en dit wilde ik melden want er zijn genoeg mensen die erin trappen en hun eisen dat je het betaald

Videma: licenties voor zakelijk tv-gebrui

Compensatie sportverenigingen BUMA/SENA/Videma. dicht zijn geweest is er in 2020 een compensatieregeling voor beeld en geluid opgezet. Op de factuur van 2020 wordt voor verenigingen die in aanmerking komen voor de compensatieregeling de compensatie verrekend. De afspraken omvatten een compensatieregeling. Aan Buma, Sena en Videma is dit najaar gevraagd om een aanbod te doen voor een brancheregeling waarbij de deelnemende leden zelf het (eigen) debiteurenrisico dragen Buma en Sena willen dat inregelen via een portal van de ledensite. Leden kunnen dan via de portal een muziekgebruik opgeven, waarna ze individueel een factuur krijgen

NOC*NSF Videma

Videma - Kass

Als u een rekening niet betaalt, mogen incassokosten worden gerekend. Deze mogen niet te hoog zijn. Bekijk of de kosten voldoen aan de regels Laat me ingelogd blijven Gebruik deze optie niet op gedeelde computers. Inloggen. Wachtwoord vergeten? | Registrere

Videma mijnlicentie

Onderstaand artikel van de hand van mr. Philippine Hoyng verscheen dinsdag 3 september jl. in het Haarlems Dagblad en in de IJmuider Courant.. Daarin schrijft zij over de facturen die instanties, zoals Buma/Stemra of Videma, versturen aan ondernemers, voor bijvoorbeeld het ten gehore brengen van muziek in de winkelruimte Een factuur die erg lijkt op de facturen die bedrijven ontvangen van Buma Stemra, Sena en Videma. Navraag leerde snel dat het om een spookfactuur gaat. Onze contactpersoon bij Buma laat hun juridische afdeling er direct naar kijken en zou ons op de hoogte houden. Dus ondernemers opgelet! Betaal deze factuur niet en informeer je collega's Als je muziek draait in je onderneming, moet je ervoor betalen. Of je nu een eenmanszaak hebt, of dertig mensen in je pand hebt zitten. Lees in dit artikel welke licenties er zijn en hoeveel je per jaar moet betalen voor muziek in je dansschool, restaurant of kantoorruimte VGN heeft met Buma/Stemra en Videma overeenkomsten afgesloten ten behoeve van de auteursrechten. De (jaarlijkse) bijdrage hiervoor wordt, na ontvangst van de facturen van beide organisaties door de VGN omgeslagen over al haar leden. Ook hier vormen de GHZ gerelateerde inkomsten contributiejaar -/-2 de basis Voor het inloggen op deze site wordt een cookie gebruikt. Klik hier voor meer informatie. Stel direct je vraa

Tot 20% korting op licenties voor zakelijk tv-gebruik [Videma

Videma fysiotherapie Homepage Videma . Videma is, net als Buma en Sena, Heb je een radio, tv of laptop in je bed & breakfast staan, dan ontvang je mogelijk een factuur van de auteursrechtenorganisties Buma/Stemra, Sena en Videma ; Stichting Videma Eén website Mijnlicentie.nl is een initiatief van de auteursrechtenorganisaties Buma-Stemra, Sena, Videma en Stichting Reprorecht.. Aan Buma-Stemra en Sena betaalt u voor het draaien van muziek in uw bedrijf, aan Videma voor het vertonen van tv-programma's, terwijl Stichting Reprorecht u geld in rekening brengt voor het maken van kopietjes uit onder meer boeken en kranten Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / Sociaal Werk

Videma hoeft derhalve de factuur niet te herzien en de klacht wordt ongegrond verklaard. Wordt het geschil niet binnen drie maanden bij de rechter aanhangig gemaakt, wordt de uitspraak geacht te zijn overeengekomen tussen partijen in de vorm van een bindend advies Wij regelen de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van ons een vergoeding als hun muziek in het openbaar gedraaid wordt. Die vergoeding krijgen zij dankzij muzieklicenties die bedrijven en organisaties bij ons afsluiten Videma. Ook auteursrechterlijke organisatie Videma (zakelijk gebruik van TV-beelden) hanteerde tijdens de lockdown in het voorjaar een dergelijke restitutieregeling. Videma heeft echter besloten dit niet nogmaals te zullen doen, omdat zij jaarlicenties verstrekken die los staan van het aantal dagen per jaar dat TV-beelden worden getoond

Videma. Als je jouw gasten tv aanbiedt, op hun kamer of in het café of restaurant, moet je volgens de Auteurswet toestemming hebben van de rechthebbenden van tv-programma´s. Hiervoor neem je contact op met Videma, die de licenties verstrekt voor de vertoning van de tv-beelden van nagenoeg alle Nederlandse publieke en commerciële zenders Volgens Videma zijn de administratieve lasten van een compensatie onevenredig hoog. Facturatie 2021. Vakvereniging ProFri start begin november met de facturatie van de auteursrechterlijke licenties voor 2021. Leden doen er goed aan hun factuur uiterlijk 31 december te betalen. Wie dat niet doet, verliest zijn ledenkorting Vraag de licentie dan aan via khn.nl/videma. Daar staan nu nog de tarieven voor 2018. De tarieven voor 2019 publiceren we zodra die bekend zijn. De datum dat Videma de aanvraag van je licentie ontvangt, geldt in principe als meldingsdatum. Vanaf dat moment mag je tv-beelden vertonen, mits je de factuur die later volgt (op tijd) betaalt De centrale ondernemersorganisaties hebben zich gemengd in de twist over beeldrechten in cafés en restaurants. De horeca ruziet daarover met Videma, de organisatie voor auteursrechten Als u inkomsten hebt uit de verhuur van uw woning, moet u die opgeven in uw belastingaangifte. Hoe u dat doet, hangt af van uw situatie. Lees meer

Video: GeenStijl: Het smerigste bedrijf van Nederland heet Videma

De leden ontvangen de factuur via WiZZ over het jaar 2021. Sena en Videma met elkaar in gesprek gegaan. Buma stemra, Sena en Videma hebben besloten om ondernemingen met een licentie voor muziek in commercieel publiekstoegankelijke ruimten een compensatie te bieden Videma en Filmservice, die licensies uitgeven voor het vertonen van films en televiesieprogramma's in de klas, hebben onlangs hun tarieven aanzienlijk verhoogd. De PO-Raad heeft Filmservice laten weten hierover ontevreden te zijn en zal in overleg treden om tot afspraken te komen over de tarieven voor volgend schooljaar Geen facturen Buma/Sena We zijn blij om jullie te kunnen melden dat de ANKO voorlopig geen Buma/Sena facturen zal versturen. Mede door onze eigen directe contacten en door de overlegstructuur die wij via MKB Nederland en belangorganisatie Voice hebben, hebben Buma (muziek: tekstschrijvers), Sena (muziek: artiesten) en Videma (beeld) besloten de facturen tot een nader te bepalen datum uit te.

 • Voorversterker aarde.
 • Hoge tafel Weba.
 • Wat is verliefdheid wetenschappelijk.
 • Anatomie leren HBO.
 • Jon Gosselin.
 • Vaak op tong bijten tijdens eten.
 • Viskwekerij Rotterdam.
 • Noah film samenvatting.
 • Voedselketen lieveheersbeestje.
 • Zwembad Bree aquazumba.
 • Ours Taylor Swift.
 • Geen erfbelasting betalen.
 • Bergfex kaarten.
 • Grappig VOETBAL.
 • Top 10 serial killers Netflix.
 • Verzonden mail intrekken Thunderbird.
 • Hindoeïsme opvoeding.
 • Nikon 1 J5 kopen.
 • Waar woont Yolanthe Amsterdam.
 • Sinterklaas Knutselen Action.
 • Autobiografie en biografie.
 • Copacabana Palace Hotel.
 • SUITSUIT Roze.
 • Klappende kaak.
 • Behandeling CVA.
 • Duits voetbalelftal spelers.
 • Foamboard gamma.
 • Bruinvis informatie.
 • Vegetarisch gelooid leer.
 • Rode wijn vlekken verwijderen uit zijde.
 • Soorten lijnen meetkunde.
 • Kinderjas met Bont.
 • Foster 200/6.
 • Wanneer innesteling.
 • Comcast Koers.
 • Rotterdamse uitspraken tas.
 • Veerpromenade 13 Papendrecht.
 • Torquay FC.
 • Heimwee synoniem.
 • Goudsmid polijstmachine.
 • Duitstalige tijdschriften.