Home

Kilojoule naar kWh

You are currently converting energy units from kilojoule to kilowatt hour 1 kJ = 0.00027777777777778 kWh Kilowattuur naar Kilojoule. Converteren tussen de eenheden (kWh → kJ) of Zie de conversietabe Van Joule naar KwH omrekenen. Joule naar KwH omrekenen doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. In de calculatortool hierboven vul je allereerst de waarde in die je wilt omrekenen. Vervolgens klik je op de omrekenen button, om de calculatie te starten. Op het moment dat je van Joules naar KwH wilt omrekenen, dan vul je de om te rekenen waarde in bij Joule Kilojoules to kilowatts calculation formula The power P in kilowatts (kW) is equal to the energy E in kilojoules (kJ), divided by the time period t in seconds (s): P(kW) = E(kJ) / t(s 1J = 2.777778⋅10 -7 kWh = (1/3600000)kWh So the energy in kilowatt-hour E(kWh) is equal to the energy in joules E(J) divided by 3600000: E(kWh) = E(J) / 3600000 = E(J) ⋅ 2.777778⋅10 -7 Joules to kWh conversion tabl

Naar Britse thermische eenheden (BTU) Calorieën (cal) Electron volt (eV) Gigajoules (Gj) Joule (J ) Kilocalorieën (kcal) Kilojoule (kJ) Kilowattuur (kWh) Megajoules (MJ) Newton meter (Nm) Thermie (th) Wattseconden (Ws) Quads Therms Voet pon Kilowattuur naar Megajoule omrekenen. Het omrekenen van kWh naar Megajoule (MJ) doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Allereerst vul je de eenheid in waar vanuit je wilt omrekenen. Vervolgens de eenheid waar naartoe je wilt omrekenen. En tenslotte de hoeveelheid die je wilt omrekenen. Nadat je dit gedaan hebt, druk je op de omrekenen button Als standaard voor energieverbruik wordt kilowattuur (kWh) per tijdseenheid gebruikt. Een apparaat met een vermogen van 1.000 Watt (1 kilowatt) verbruikt in één uur 1.000 x 3.600 = 3,6 MJ (megajoule). Dit staat gelijk aan 1 kWh. Voorbeeld

Convert kilojoules to kilowatt hours - energy converte

100 Kilojoule = 23.8846 Kilocalorieën: 100000 Kilojoule = 23884.59 Kilocalorieën: 7 Kilojoule = 1.6719 Kilocalorieën: 250 Kilojoule = 59.7115 Kilocalorieën: 250000 Kilojoule = 59711.48 Kilocalorieën: 8 Kilojoule = 1.9108 Kilocalorieën: 500 Kilojoule = 119.42 Kilocalorieën: 500000 Kilojoule = 119422.95 Kilocalorieën: 9 Kilojoule = 2.1496 Kilocalorieë Van: kilowattuur (kWh)joule (J)kilojoule (KJ)megajoule (MJ) Naar: kilowattuur (kWh)joule (J)kilojoule (KJ)megajoule (MJ) Van en Naar omwisselen Hoeveelheid: Kilowattuur naar Megajoule omrekenen Het omrekenen van kWh naar Megajoule (MJ) doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Allereerst vul je de eenheid in waar vanuit je wilt omrekenen De kilojoule is een van het SI afgeleide eenheid. De eenheid heeft het symbool kJ.Een kilojoule is gelijk aan 10 3 J, ofwel 1000 joule.. De energie van levensmiddelen (voedingswaarde) wordt uitgedrukt in kilojoule of, als erfenis uit het verleden, in calorieën (1 joule=0,238 845 9 calorie; 1 calorie=4,1868 joule).Een volwassen persoon heeft per dag ongeveer 8 000-12 000 kilojoule aan energie. Een kWh is geen SI-eenheid, want dat is de joule (J). Een joule is hetzelfde als een wattseconde (Ws). Aangezien kilo duizend betekent en er 3600 seconden in een uur gaan, is een kWh gelijk aan 3.600.000 J. Een kWh is gedefinieerd als de arbeid die wordt verricht of de energie die wordt gebruikt als een vermogensbron een kilowatt (1000 watt) gedurende 1 uur moet leveren 6 Kilojoule = 6000 Joule: 100 Kilojoule = 100000 Joule: 100000 Kilojoule = 100000000 Joule: 7 Kilojoule = 7000 Joule: 250 Kilojoule = 250000 Joule: 250000 Kilojoule = 250000000 Joule: 8 Kilojoule = 8000 Joule: 500 Kilojoule = 500000 Joule: 500000 Kilojoule = 500000000 Joule: 9 Kilojoule = 9000 Joule: 1000 Kilojoule = 1000000 Joule: 1000000 Kilojoule = 1000000000 Joul

Converteren Kilowattuur naar Kilojoule (kWh → kJ

Het kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van arbeid of, populair uitgedrukt, een hoeveelheid (elektrische) energie.Als men een machine met een vermogen van 1 kW één uur laat werken heeft men een energie van 1 kWh verbruikt.. kWh is geen SI-eenheid, de eenheid voor energie is namelijk joule.Een kilowattuur is gelijk aan 3.600.000 J, oftewel 3,6 MJ () 1 uur duurt 3600 seconden. betekend dat je 1300 Joule per 3600 seconden hebt. echter wil je Kilo watt weten dus kan je Joule omrekenen naar 1,3 Kilo Joule. dan krijg je weer 1,3 kilo Joule per 3600 seconden wanneer je de 1,3 kilo Joule deelt door 3600 seconden krijg je het aantal kilo Joule per uur. Kilo Joule per uur is gelijk aan KWh Kilowatt hours is a metric system energy unit. 1 kWh = 3600 kJ. The symbol is kWh . Please visit energy and work units conversion to convert all energy and work units Kj naar Kcal omrekenen was nog nooit zo eenvoudig! Eigenschappen Kilojoule. De kilojoule is zoals de naam eigenlijk al zegt afgeleid van de joule. De joule is een officiële eenheid binnen het SI-stelsel en is daarmee een internationale standaard. De toevoeging kilo bij kilojoule geeft aan dat de kilojoule duizend maal zo groot is als de joule

1 joule is equal to 2.7777777777778E-7 kWh, or 0.001 kilojoule. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between kilowatt hours and kilojoules. Type in your own numbers in the form to convert the units! ›› Quick conversion chart of kWh to kilojoule. 1 kWh to kilojoule = 3600. In de praktijk werk je daarom vaak met de kilojoule (kJ) of de megajoule (MJ). 1 kJ = 1 000 J 1 MJ = 1 000 000 J Tot nu toe heb je voor elektrische energie steeds de eenheid kWh gebruikt

Instant free online tool for kilojoule/hour to kilowatt conversion or vice versa. The kilojoule/hour [kJ/h] to kilowatt [kW] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert kilojoule/hour or kilowatt to other power units or learn more about power conversions In Nederland drukken we elektriciteit uit in kWh en (de energie-inhoud van) aardgas in MJ (megajoule) of GJ (gigajoule). 1 kilojoule (kJ) = 1.000 J. 1 megajoule (MJ) = 1.000 kJ

Omdat je de kilowattuur wilt weten, moet eerst de watt naar kilowatt uitgerekend worden. 1.000 watt is 1 kilowatt, dus: 2.500 watt / 1000 = 2,5 kilowatt. Stap 2: De hoeveelheid kWh die de waterkoker in 10 minuten gebruikt is: 2,5 kW * (1/6 e) = 0,42 kWh. Dus de waterkoker verbruikt in 10 minuten tijd 0,42 kWh. Nog een voorbeeld Diferent energy units conversion from kilojoule to kilowatt hours. Between kJ and kWh measurements conversion chart page. Convert 1 kJ into kilowatt hour and kilojoules to kWh. The other way around, how many kilowatt hours - kWh are in one kilojoule - kJ unit? Calculate from energy into other energy unit measures Instant free online tool for kilojoule/second to kilowatt conversion or vice versa. The kilojoule/second [kJ/s] to kilowatt [kW] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert kilojoule/second or kilowatt to other power units or learn more about power conversions

1 Kilojoule is equal to 0.000277777778 kilowatt hour (kWh). To convert kJ to kWh, multiply the kJ value by 0.000277777778 or divide by 3600. For example, to convert 7200 kJ to kWh, multiply 7200 by 0.000277777778, that makes 2 kWh is 7200 kJ. kJ to kWh formul kJ or kWh The SI derived unit for energy is the joule. 1 joule is equal to 0.001 kJ, or 2.7777777777778E-7 kWh. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between kilojoules and kilowatt hours. Type in your own numbers in the form to convert the units! ›

KILOJOULE TO KILOWATT HOUR (kJ TO kWh) FORMULA . To convert between Kilojoule and Kilowatt Hour you have to do the following: First divide 1000 / 3600000 = 0.00027778 . Then multiply the amount of Kilojoule you want to convert to Kilowatt Hour, use the chart below to guide you Energy and work unit conversion between kilojoule and kilowatt-hour, kilowatt-hour to kilojoule conversion in batch, kJ kwh conversion char

Kilojoules to Kilowatt-hours formula. kWh =. kJ * 0.00027778. Kilowatt-hours. A kilowatt hour is equivalent to a power of 1,000 Watts being applied for an hour. Kilojoules to Kilowatt-hours table. Start Quit worrying more, a kilojoule to kilowatt hour converter by calculator-online is makes conversions from kj to kwh much easier, all you just have to add the number of kilojoules into the mentioned-field above, and the converter provides you the instant and accurate result in kilo watt hours (kwh) How to Convert Kilojoule/second to Kilowatt. 1 kJ/s = 1 kW 1 kW = 1 kJ/s. Example: convert 15 kJ/s to kW: 15 kJ/s = 15 × 1 kW = 15 kW. Popular Power Unit Conversion 1 m 3 (n) komt overeen met 35,17 MJ/3,6 MJ= 9,769 kWh = 9,769/1000= 0,0097694 MW

1kWh = 3600000J = 3.6⋅10 6 J = 3.6MJ So the energy in joules E (J) is equal to 3600000 times the energy in kilowatt-hour E (kWh): E(J) = 3600000 ⋅ E(kWh) kWh to joules conversion tabl kwh↔kJ 1 kwh = 3600 kJ kwh↔mJ 1 kwh = 3600000000 mJ kwh↔uJ 1 kwh = 3600000000000 uJ kwh↔N.m 1 kwh = 3600000 N.m kwh↔W.s 1 kwh = 3600000 W.s kwh↔kW.s 1 kwh = 3600 kW.s kwh↔W.h 1 kwh = 1000 W.h kwh↔hp.h 1 kwh = 1.3428 hp.h kwh↔kcal 1 kwh = 859.8456 kcal kwh↔MMKcal 1 MMKcal = 1162.250116225 kwh kwh↔cal 1 kwh = 859845.6 ca kilojoule (kJ) joule (J) calories and kilocalories. kilocalorie (kcal) calorie (cal) watt x time. kilowatt hour (kWh) megawatt hour (MWh) watt hour (Wh) watt second (Ws) energy equivalent units. kg of oil equivalent (koe) tonne of oil equivalent (toe) thousand tonnes of oil equivalent (ktoe) million tonnes of oil equivalent (Mtoe) barrel of oil. Fuel efficiency volume unit conversion between kilojoule/cubic meter and kilowatt-hour/cubic meter, kilowatt-hour/cubic meter to kilojoule/cubic meter conversion in batch, kJ/m3 kW.h/m3 conversion char kilowatt-uur (kWh) - eenheid van energie. 1 kWh = 3 600 000 joule watt-uur (Wh) - eenheid van energie. 1 Wh = 3 600 joule watt-seconde (Ws) - eenheid van energie. 1 Ws = 1 joule

1 joule is equal to 1.0E-12 terajoule, or 2.7777777777778E-7 kWh. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between terajoules and kilowatt hours. Type in your own numbers in the form to convert the units! ›› Quick conversion chart of terajoule to kWh. 1 terajoule to kWh = 277777.77778 kWh unitsconverters.com helpt bij de conversie van verschillende meeteenheden zoals kJ naar Hz via multiplicatieve conversiefactoren Instant free online tool for kilowatt to kilojoule/second conversion or vice versa. The kilowatt [kW] to kilojoule/second [kJ/s] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert kilowatt or kilojoule/second to other power units or learn more about power conversions The energy E in kilojoules (kJ) is equal to the power P in kilowatts (kW), times the time period t in seconds (s): E (kJ) = P (kW) × t (s) So. kilojoules = kilowatts × seconds. or. kJ = kW×s. Example. What is the energy consumption of an electrical circuit that has power consumption of 3 kilowatts for time duration of 3 seconds? E (kJ) = 3kW × 3s = 9k 1 joule is equal to 2.7777777777778E-7 kWh, or 0.001 kJ. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between kilowatt hours and kilojoules. Type in your own numbers in the form to convert the units! ›› Quick conversion chart of kWh to kJ. 1 kWh to kJ = 3600 kJ. 2 kWh to kJ = 7200 k

Joule naar KWh » Omrekenen

 1. How to Convert Kilojoule/hour to Megawatt. 1 kJ/h = 2.7777777777778E-7 MW 1 MW = 3600000 kJ/h. Example: convert 15 kJ/h to MW: 15 kJ/h = 15 × 2.7777777777778E-7 MW = 4.1666666666667E-6 MW. Popular Power Unit Conversion
 2. joule or kwh The SI derived unit for energy is the joule. 1 joule is equal to 2.7777777777778E-7 kwh. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between joules and kilowatt hours. Type in your own numbers in the form to convert the units
 3. How to convert kilowatt hours to kilojoules [kWh to kJ]:. E kJ = 3 600 × E kWh. How many kilojoules in a kilowatt hour: If E kWh = 1 then E kJ = 3 600 × 1 = 3 600 kJ. How many kilojoules in 33 kilowatt hours: If E kWh = 33 then E kJ = 3 600 × 33 = 118 800 kJ. Note: Kilowatt hour is a metric unit of energy.Kilojoule is a metric unit of energy
 4. How to convert kilojoule to kilowatt-hour. 1 kilojoule = 0.00027777777777778 kilowatt-hour. 1 kilowatt-hour = 3600 kilojoule. Example: convert 44 kJ to kW*h: 44 kJ = 158400 kW*h
 5. Kilojoules to thermochemical / food kilocalories 1 kcal th = 4.184 kJ The energy in kilocalories E(kcal-th) is equal to the energy in kilojoules E(kJ) divided by 4.184: E(kcal) = E(kJ) / 4.18
 6. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Conversies voor energie kJ is kilojoule kCal: 1 kCal = 4,1876 kJ kWh: 1 kWh = 3600 kJ kWh staat voor kilowattuur en is een eenheid die nog veel gebruikt wordt om energieverbruik voor huishoudens af te rekenen Omrekenen van eenheden
 7. Omrekenen eenheden van energie: gratis online conversie van kilocalorie (kcal) naar kilojoule (kJ), kilowattuur, british thermal unit, hartree, elektronvolt, etc

Voor elektrische energie gebruiken we vaak de eenheid kilowattuur (kWh). Er zijn nog andere soorten energie zoals licht en warmte. Deze vormen van energiemeten we vaker met de eenheid joule (J). Een vermogen van 1,0 watt betekent dat er 1,0 joule per seconde aan energie omgezet wordt. Voorbeeld 1 1 joule per seconde = 1 watt 1 J/s = 1 Instant free online tool for kilojoule/hour to watt conversion or vice versa. The kilojoule/hour [kJ/h] to watt [W] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert kilojoule/hour or watt to other power units or learn more about power conversions Power unit conversion between kilowatt and kilojoule/second, kilojoule/second to kilowatt conversion in batch, kW kJ/s conversion char

Een paar voorbeelden om eenheden om te rekenen: 1 kWh = 3600.000 joule = 3600 kJ = 3,6 MJ 1 calorie = 1 cal = 4,2 joule = 4,2 J 1 kilowatt = 1000 watt = 1000 joule per seconde = 1000 J/s = 1 kJ/ How to convert kilojoules to kilowatt hours [kJ to kWh]:. E kWh = 0.0002777777778 × E kJ. How many kilowatt hours in a kilojoule: If E kJ = 1 then E kWh = 0.0002777777778 × 1 = 0.0002777777778 kWh. How many kilowatt hours in 97 kilojoules: If E kJ = 97 then E kWh = 0.0002777777778 × 97 = 0.0269444444466 kWh. Note: Kilojoule is a metric unit of energy.Kilowatt hour is a metric unit of energy

kWh to kJ conversion calculator to convert kilowatt hours to kilojoules and vice versa. To convert kWh to kJ, multiply by 3,600

Convert 7841 Kilojoules to Kilowatt Hours (7841 kJ to kWh) with our Energy converter. How many Kilowatt Hours in 7841 kJ. 7841 Kilojoules equals how many Kilowatt Hours. What is 7841 kJ in Kilowatt Hours Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mrt 2019 om 20:17. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk J naar kW*h [Joule naar Kilowatt-Uur] J naar MBtu (IT) [Joule naar Mega Btu De formule om J te converteren naar kJ is 1 Joule = 0.001 Kilojoule. J is 1000 keer Kleiner dan kJ. Voer de waarde van A in en druk op Convert om waarde te krijgen in kJ. Bekijk onze J naar kJ converter De calorie (van Lat. calor, warmte), symbool cal, is een verouderde eenheid voor energie of warmte.De calorie is officieel vervangen door de joule, maar vooral in de voedingsindustrie is de calorie een nog veelgebruikte maat voor een hoeveelheid energie.. Duizend calorieën zijn gelijk aan een kilocalorie (kcal). Dit wordt bij voeding soms geschreven als Calorie, met een hoofdletter, maar ook.

Convert 9540 Kilojoules to Kilowatt Hours (9540 kJ to kWh) with our Energy converter. How many Kilowatt Hours in 9540 kJ. 9540 Kilojoules equals how many Kilowatt Hours. What is 9540 kJ in Kilowatt Hours Omrekening kWh naar MJ. Uitgangspunten: 1 Watt is gelijk aan 1 Joule per seconde Een uur heeft 60 minuten * 60 seconden = 3.600 seconden. Berekening. Een kWh heeft dus een warmte inhoud van 3.600 seconden * 1000 Joule = 3.600.000 J. Dit komt overeen met 3,6 MJ How to convert kilowatts to kilojoules per second [kW to kJ/s]:. P kJ/s = 1 × P kW. How many kilojoules per second in a kilowatt: If P kW = 1 then P kJ/s = 1 × 1 = 1 kJ/s. How many kilojoules per second in 22 kilowatts: If P kW = 22 then P kJ/s = 1 × 22 = 22 kJ/s. Note: Kilowatt is a metric unit of power.Kilojoule per second is a metric unit of power unitsconverters.com helpt bij de conversie van verschillende meeteenheden zoals Megajoule naar Joule via multiplicatieve conversiefactoren 1 GigaJoule = 31,6 m 3 aardgas equivalent. Een rekenvoorbeeld: Warmteverbruik gebouw = 10.000 GJ 10.000 GJ * 31,6 = 316.000 m 3 a.e

Eenheid van energie die bijvoorbeeld voor de energie-inhoud van voedingsmiddelen en brandstoffen gebruikt wordt. Een kJ komt overeen met een kilowattseconde; omdat een uur 3600 seconden bevat geldt dus ook: 1 kWh = 3600 kJ Convert 1 Kilowatt Hours to Kilojoules (1 kWh to kJ) with our Energy converter. How many Kilojoules in 1 kWh. 1 Kilowatt Hours equals how many Kilojoules. What is 1 kWh in Kilojoules Het stroomverbruik van elektrische apparaten wordt vaak aangegeven in watt of in kilowatt. Het is de snelheid waarmee het apparaat energie verbruikt. Hoe meer watt, hoe meer energie per seconde het apparaat nodig heeft om zijn werk te doen.Het verband tussen een watt en een kilowatt is hetzelfde als dat tussen een meter en een kilometer: één kilowatt is duizend watt

Diferent energy units conversion from kilowatt hour to kilojoules. Between kWh and kJ measurements conversion chart page. Convert 1 kWh into kilojoule and kilowatt hours to kJ. The other way around, how many kilojoules - kJ are in one kilowatt hour - kWh unit? Calculate from energy into other energy unit measures unitsconverters.com helpt bij de conversie van verschillende meeteenheden zoals kJ naar J via multiplicatieve conversiefactoren Kilojoule definition is - 1000 joules; also : a unit in nutrition equivalent to 0.239 calorie This tool converts kilojoules to kilowatts per hour (kj to kwh) and vice versa. 1 kilojoule ≈ 0.0002778 kilowatts per hour . The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically

To convert 84 Kilojoules to Kilowatt Hours you have to multiply 84 by 0.00027777777777778, since 1 Kilojoule is 0.00027777777777778 Kilowatt Hours. The result is the following: 84 kJ × 0.00027777777777778 = 0.0233 kWh. 84 kJ = 0.0233 kWh. We conclude that eighty-four Kilojoules is equivalent to zero point zero two three three Kilowatt Hours What is 9728 Kilojoules in Kilowatt Hours? 9728 Kilojoules = 2.702 Kilowatt Hour

How many joule in 1 kwh? The answer is 3600000. We assume you are converting between joule and kilowatt hour. You can view more details on each measurement unit: joule or kwh The SI derived unit for energy is the joule. 1 joule is equal to 2.7777777777778E-7 kwh. Note that rounding errors may occur, so always check the results How much energy is 0.03 kilowatt hours? What is 0.03 kilowatt hours in kilojoules? This simple calculator will allow you to easily convert 0.03 kWh to kJ Dan komt de formule: q = m x c x Delta t . q = 120 kg ( 1 liter water weegt ca 1 kg) x 4,19 kJ/kg.k (c van water) x 55 °. q = 27654 KJ energie is nodig. Als we de 27654KJ delen door 3600 seconden krijgen we 7,68 kWh. Om de boiler weer op te warmen is dus 7,68 kWh aan energie nodig Kilowatt-hours, expressed kWh or kW·h, are used to measure electrical energy. One kWh is equal to one kilowatt, or one thousand watts, of energy consumed for one hour of time. To convert from electrical charge to energy, use the formula below along with the voltage. Ah to kWh Conversion Formula. kWh = Ah × V 1,00 This tool converts kilowatts per hour to kilojoules (kwh to kj) and vice versa. 1 kilowatt per hour = 3600 kilojoules. The user must fill one of the two fields and the conversion will become automatically. <=> precision: 1 kilowatts per.

How to convert kilojoules to kilowatts - RapidTables

This page features online conversion from kilojoule to kilowatt hour.These units belong to different measurement systems. The first one is from International System (SI).The second one is from Common Units. If you need to convert kilojoule to another compatible unit, please pick the one you need on the page below kWh berekenen. De meeste huishoudelijk apparaten hebben een etiket met het elektrisch vermogen op de achterzijde of de onderkant. Dit etiket vermeldt het maximale vermogen van het apparaat. Om het totale energieverbruik van het apparaat te.. ← Terug naar het overzicht. technologie. Hoeveel energie (in Kwh) is nodig om in een elektrische boiler van 200 liter het water te verwarmen van 10 tot 60°C? Ludo, 72 jaar. 13 februari 2013. Antwoord. Dag Ludo, Om 1 ml water1°C te verwarmen is 1 Cal nodig

Joules to kWh conversion calculator - RapidTables

Convert 1 kilojoule to kilowatt hours, kJ to kWh unit converter with conversion cards, convert between any units of energy with varying precision The Conversions and Calculations web site food compounds gravel db finance health password convert tables rate plane solid mor 1 Kilojoules to Kilowatt Hours Conversion breakdown and explanation 1 kj to kwh conversion result above is displayed in three different forms: as a decimal (which could be rounded), in scientific notation (scientific form, standard index form or standard form in the United Kingdom) and as a fraction (exact result) Convert 1 kilowatt hour to kilojoules, kWh to kJ unit converter with conversion cards, convert between any units of energy with varying precision The Conversions and Calculations web site food compounds gravel db finance health password convert tables rate plane solid mor

Converteren Gigajoules naar Kilowattuur (Gj → kWh

Doordat Joule een kleine eenheid is wordt kilowattuur (kWh) vaker gebruikt, ondanks dat kWh geen standaardeenheid is. Eén kilowattuur staat namelijk gelijk aan 3.600.000 Joule. Joule (symbool J) is de SI-eenheid (internationale standaard) voor energie Het energieverbruik wordt weergegeven in kilowatt-uur (kWh). 1 kWh komt overeen met een vermogen van 1000 W werkzaam gedurende 1 uur. Bij een gebruik van 1 kWh geeft een lamp van 100 W tien uur licht, houdt een koelkast 1 dag het eten koud en kan een televisie drie uur aanstaan. Volt: spanning Naar de naam Alessandro Volta Omrekenen energie - Online conversie van joule, calorie, Btu, elektronvolt, erg, wattuur, megawattuur, megajoule, kilojoule, kilocalorie, quad,. Convert kJ to kWh; 1 Kilojoules to Kilowatt Hours; Kilojoules to Kilowatt Hours. 1 Kilojoules (kJ) = 0.000278 Kilowatt Hours (kWh) 1 kJ = 0.000278 kWh. 1 kWh = 3,600 kJ. More information from the unit converter. Q: How many Kilojoules in 1 Kilowatt Hours? The answer is 3,600 Eén kWh is ongeveer 4.000 joule. Een gemiddeld gezin verbruikt ruim 3.200 kWh per jaar, en ons tarief is ongeveer twee dubbeltjes per kWh. Wel is het zo dat de stadsverwarming en de zogenaamde blokverwarming - het verwarmen van een huizenblok uit één warmtebron - wel in joule (Gigajoule) wordt weergegeven

kWh naar MJ » Omrekenen

 1. 1 Kilojoules to common energy units; 1 kJ = 1000 joules (J) 1 kJ = 1 kilojoules (kJ) 1 kJ = 239.00573613767 calories (cal) 1 kJ = 0.23900573613767 kilocalories (kcal) 1 kJ = 6.2414959617521E+21 electron volt (eV) 1 kJ = 0.27777777777778 watt hour (Wh) 1 kJ = 2.2937126583579E+20 atomic unit of energy (au) 1 kJ = 2.3900573613767E-7 tons of TNT (tTNT) 1 k
 2. KILOWATT HOUR TO KILOJOULE (kWh TO kJ) FORMULA . To convert between Kilowatt Hour and Kilojoule you have to do the following: First divide 3600000 / 1000 = 3600.. Then multiply the amount of Kilowatt Hour you want to convert to Kilojoule, use the chart below to guide you
 3. 1 kWh = 3600000 joules (J) 1 kWh = 3600 kilojoules (kJ) 1 kWh = 860420.6500956 calories (cal) 1 kWh = 860.4206500956 kilocalories (kcal) 1 kWh = 2.2469385462308E+25 electron volt (eV) 1 kWh = 1000 watt hour (Wh) 1 kWh = 8.2573655700885E+23 atomic unit of energy (au) 1 kWh = 0.0008604206500956 tons of TNT (tTNT) 1 kWh = 2655223.7373982 foot pound force (ft lbf) 1 kWh
 4. The kilojoule (kJ) is equal to one thousand (10 3) joules. Nutritional food labels in certain countries express energy in standard kilojoules (kJ). This tool converts kilojoules to kilocalories (kj to kcal) and vice versa
 5. LPG (propane) conversion tables: with Gas kg to litres, MJ to kWh & kg to m³, litres to m³ & all other pairings. Also Gallons, Pounds, BTU, ft³ & Therm

Watt (W), kilowatt (kW) en kilowattuur (kWh) Berekene

 1. 1,000 Celsius Heat Units to Kilojoules = 1899.1005: 40 Celsius Heat Units to Kilojoules = 75.964: 10,000 Celsius Heat Units to Kilojoules = 18991.0053: 50 Celsius Heat Units to Kilojoules = 94.955: 100,000 Celsius Heat Units to Kilojoules = 189910.0535: 60 Celsius Heat Units to Kilojoules = 113.946: 1,000,000 Celsius Heat Units to Kilojoules.
 2. KILOJOULE TO KILOGRAM/CUBIC METER (kJ TO kg/m³) FORMULA . To convert between Kilojoule and Kilogram/cubic Meter you have to do the following: First divide 1000 / 1/1 = 1000.. Then multiply the amount of Kilojoule you want to convert to Kilogram/cubic Meter, use the chart below to guide you
 3. Premena energie z J na eV, cal, kJ, BTU, Wh, kcal, MJ, MeV, kWh, GJ, GeV, MWh, toe vo vašom telefóne, tablete aj počítači
 4. t a kilowattóra
 5. Kilojoule - kJ. 1 Kilojoule = 10 3 Joule = 1.000 Joule. 1 kJ ≈ 0,278 · 10 −3 kWh ≈ 0,3 Wh; 2,06 kJ = Energie, um einen 70 kg schweren Menschen 3 m anzuheben; 3,5 kJ = Mündungsenergie der Gewehrkugel der Patrone 7,62 × 51 mm NATO; 4,18 kJ = erwärmt 1 kg Wasser um 1 K = 1 Kilokalori
 6. kilojoule (kJ) 1000 joule. Eenheid van energie die bijvoorbeeld voor de energie-inhoud van voedingsmiddelen en brandstoffen gebruikt wordt. Een kJ komt overeen met een kilowattseconde; omdat een uur 3600 seconden bevat geldt dus ook: 1 kWh = 3600 kJ. Zie ook kilowattuur
 7. The joule (/ dʒ aʊ l, dʒ uː l / jowl, jool; symbol: J) is a derived unit of energy in the International System of Units. It is equal to the energy transferred to (or work done on) an object when a force of one newton acts on that object in the direction of the force's motion through a distance of one metre (1 newton metre or N⋅m). It is also the energy dissipated as heat when an electric.

The kilowatt hour, or kilowatt-hour, (symbol kwh) is a unit of energy equal to 1000 watt hours or 3600 kilojoules. For constant power, energy in watt hours is the product of power in watts and time in hours. The kilowatt hour is most commonly known as a billing unit for energy delivered to consumers by electric utilities Joule ([džúl], ačkoli v češtině nejčastěji [džaul] či [džoul]) je jednotka práce a energie, jeho značka je J.V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek SI je odvozen vztahem: =, což lze také zapsat jako =, kde kg je kilogram, m je metr, s je sekunda, N je newton.. 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze. De calorische waarde geeft aan hoe snel een brandstof een kilo water bij atmosfeerdruk van 14,5 naar 15,5 graden Celsius kan verwarmen. Dit wordt ook wel de energie-inhoud genoemd. Hiermee wordt de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas bedoeld. Calorische onderwaarde The joule per mole (symbol: J·mol −1 or J/mol) is an SI derived unit of energy per amount of material. Energy is measured in joules, and the amount of material is measured in moles.For example, Gibbs free energy is quantified as joules per mole. It is also a SI derived unit of molar thermodynamic energy defined as the energy equal to one joule in one mole of substance

Omrekening van m3 (n) naar kWh - De Energieconsultan

De hoeveelheid energie wordt uitgedrukt in kilocalorieën of kilojoules. 1 kilocalorie = 4,2 kilojoules. Meestal wordt gesproken over calorieën. Hoeveel calorieën het lichaam nodig heeft, verschilt voor mannen en vrouwen, per leeftijd en of er sprake is van een actieve of inactieve leefstijl The calorie is a unit of energy defined as the amount of heat needed to raise a quantity of water by one degree of temperature.. For historical reasons, two main definitions of calorie are in wide use. The small calorie or gram calorie (usually denoted cal) is the amount of heat energy needed to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius (or one kelvin) Next, let's look at an example showing the work and calculations that are involved in converting from kilojoules to British Thermal Units (kJ to BTU). Kilojoule to BTU Conversion Example Task: Convert 325 kilojoules to BTUs (show work) Formula: kJ ÷ 1.05505585262 = BTU Calculations: 325 kJ ÷ 1.05505585262 = 308.0405641 BTU Result: 325 kJ is equal to 308.0405641 BT Kilojoule/Kilogram K : The kilojoule per kilogram per kelvin is a unit of specific heat capacity, which is a decimal multiple of the SI derived unit of joule per kilogram per kelvin. Its symbol is kJ/kg•K. Kilojoule/Kilogram °C : The kilojoule per kilogram per degree Celsius is a unit of specific heat capacity, which is a decimal multiple of the metric unit of joule per kilogram per degree. BTU/Pound °F : The British thermal unit per pound per degree Fahrenheit is a unit of specific heat capacity in British Imperial Units and the US Customary Units. Its symbol is Btu/lb•°F. Kilojoule/Kilogram K : The kilojoule per kilogram per kelvin is a unit of specific heat capacity, which is a decimal multiple of the SI derived unit of joule per kilogram per kelvin

 • Passe Partout bank.
 • Netelroos gevaarlijk.
 • Hawaii Five O Catherine.
 • Alle rechten voorbehouden voorbeeld boek.
 • Fn Lock uitzetten HP.
 • Multiplex vernissen.
 • Edelstenen Nieuwegein.
 • Vrouwen tussen 40 en 50 jaar.
 • Cloud Station Backup update.
 • 123ZING Kom Erbij.
 • Starzplay Apple TV.
 • Natuurlijke getallen symbool.
 • Ik Vertrek nieuw seizoen.
 • Traditioneel of HSB.
 • ITA jeugd.
 • DHEA dosering.
 • Kippengrill Marktplaats.
 • Test Ford Fiesta 2010.
 • Fietsstuur accessoires.
 • Hoekprofiel staal 40x40x5.
 • Pergamonmuseum tickets.
 • Onderdelen mobiele telefoon.
 • Venlafaxine verslavend.
 • How to change Google search to English.
 • Bouwjaar zwembad De Schelp.
 • Chalet te huur Schijndel.
 • Scania oldtimer te koop.
 • Familiegeschiedenis schrijven.
 • Savannah F2 prijs.
 • GECO 7x64.
 • Etherische olie tegen vlooien bij katten.
 • Deel van de week.
 • Yakitori spiesjes opwarmen.
 • Manifest betekenis.
 • Messen slijpen Wikipedia.
 • Philips viva hd2650/80 broodrooster titanium.
 • Gedicht over dwangstoornis.
 • Short gaan turbo.
 • Caloriebommen om aan te komen.
 • Shutters schuifsysteem.
 • Messing sieraden verkleuren.