Home

Brucellose rund

Brucellose (officiële naam: brucella melitensis) is een bacterie die de mens binnen kan krijgen door de ogen, inademen, voeding of via de huid als er wondjes zijn. De ziekte brucellose bij het rund wordt veroorzaakt door de bacterie Brucella abortus. Dit wordt ook wel abortus bang genoemd Brucellose is een bacteriële ziekte die bij het rund vooral besmettelijk verwerpen veroorzaakt. Daarom wordt brucellose ook 'besmettelijke abortus' of 'abortus bang' genoemd. Brucellose is een zoönose: ook mensen kunnen besmet raken Brucellose is een infectieziekte bij zoogdieren die wordt veroorzaakt door bacteriën uit het geslacht Brucella. In 1887 werd deze bacterie voor het eerst geïsoleerd door de Britse militair chirurg Sir David Bruce op Malta. Er zijn verschillende varianten van de brucella-bacterie: Brucella abortus veroorzaakt brucellose bij runderen. Dit wordt ook wel abortus bang genoemd naar de eerste die de ziekte beschreef, Bernhard Bang. Brucella melitensis en brucella ovis veroorzaken brucellose bij. Brucellose, Abortus Bang of besmettelijk verwerpen wordt veroorzaakt door Brucella abortus. Brucellose is een zoönose. Brucellose bij rundvee kan abortus in elk stadium van de dracht geven, doch meestal gebeurt dit rond de 6e of de 7e maand Brucellose kan voorkomen bij runderen, schapen en geiten en wordt veroorzaakt door de brucella-bacterie. Drachtige dieren aborteren en de placenta komt na de bevalling niet los. Mannelijke dieren kunnen ontstekingen krijgen aan hun testikels, alhoewel dat minder vaak voorkomt. Bij de meeste diersoorten komen varianten van de ziekte voor

Brucellose (maltakoorts) Brucellose is een infectieziekte welke verspreid over de hele wereld voorkomt. Andere namen voor deze ziekte zijn: Midde Brucellose: Bacteriële infectie met griepachtige symptomen Brucellose is een infectieziekte veroorzaakt door de brucella-bacterie, die vooral in rundvee in de landen rond de Midd Brucella abortus veroorzaakt brucellose bij herkauwers, zoals geiten, schapen of runderen. De ziekte komt vooral bij runderen voor, maar komt sinds 1997 niet meer in Nederland voor. In de melkproducten van deze dieren kan de bacteriën voorkomen. Door melk te verwarmen (pasteuriseren) kunnen de bacteriën gedood worden Brucellose komt in grote delen van de wereld enzoötisch voor: delen van Afrika, Zuid- en Midden-Amerika, Zuid-Europa, het Midden-Oosten en Azië. In West-Europa en Canada is brucellose een weinig voorkomende importziekte Brucellose wordt veroorzaakt door een bacterie van het geslacht Brucella. Brucella abortus veroorzaakt brucellose bij herkauwers, voornamelijk runderen en wordt ook wel abortus Bang genoemd. B. melitensis en B. ovis veroorzaken brucellose bij schapen en geiten, terwijl B. suis en B. canis brucellose veroorzaken bij respectievelijk varkens en honden Uit de onderzoeken van de recente winterscreening bleek op een van de Belgische contactbedrijven van de eerste brucellosehaard in maart 2012 een vrouwelijk rund besmet te zijn met brucellose

De ziekte brucellose bij het rund wordt veroorzaakt door de bacterie Brucella abortus. Brucellose is een zoönose, het geen betekent dat deze ziekte ook voor de mens besmettelijk is. Brucellose wordt ook wel besmettelijk verwerpen of abortus Bang genoemd. Voor het rund is Brucella abortus de meest ziekteverwekkende soort uit de Brucella familie Er werd geen enkel geval van brucellose vastgesteld. Begin maart 2012 werd een nieuwe haard van brucellose vastgesteld in de provincie Namen na het onderzoek van een verwerping. Op een bedrijf in Oost-Vlaanderen werd tevens een rund, afkomstig van deze haard, positief bevonden op 21 maart. Het bedrijf was reeds onder toezicht geplaatst

Brucellose wordt veroorzaakt door een bacterie genaamd Brucella. Verschillende soorten komen voor, behorend bij verschillende diersoorten: Brucella melitensis (bij schapen en geiten), Brucella suis (varken), Brucella abortus (rund) en Brucella canis van de hond Het rund mag niet afgevoerd worden vóór de uitslag van het bloedonderzoek bekend is, omdat bij een niet gunstige uitslag er een heronderzoek moet plaatsvinden door de NVWA. De dierenartskosten voor visite, bloedtappen en onderzoek worden door de overheid vergoed en dus niet bij u in rekening gebracht Brucellose bij dieren De bacterie Brucella veroorzaakt de ziekte brucellose.Per diersoort verschilt de soort: Brucella melitensis en Brucella ovis (schapen en geiten), Brucella suis (varken), Brucella abortus (rund) en Brucella canis (hond). Ook dieren die in het wild leven en zee zoogdieren kunnen besmet raken met Brucella. Nederland is sinds 1999 officieel vrij van Brucella abortus Bovine tuberculose. Bovine tuberculose is een besmettelijke rundveeziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium bovis (M. bovis). Bovine tuberculose is een chronische ziekte die zich soms pas na jaren na infectie ontwikkelt. De eerste verschijnselen zijn vaak te zien in de lymfeknopen aan de kop van een dier; naarmate de ziekte zich.

brucellose. Elk aangekocht rund moest - afhankelijk van de leeftijd - getest worden op brucellose, net als alle geïmporteerde dieren. Daarnaast werden melkveebedrijven op regelmatige basis getest aan de hand van tankmelkonderzoek. In de winter werden vleesveebedrijven gescreend via bloednames. Ook toen was e Op een melkveebedrijf in de provincie Luxemburg in België is vorige week brucellose (Brucella suis biovar 2) vastgesteld bij een rund. Volgens Diergezondheidszorg Vlaanderen is een besmetting met brucellose uiterst zeldzaam. De bacterie werd ook in 2012 gevonden op een Belgisch melkveebedrijf 1 Aan de houder van een rund wordt ingeval een rund abortus ondergaat vrijstelling verleend van de verplichting tot kennisgeving van dit verschijnsel van brucellose, bedoeld in artikel 19 van de wet, indien wordt voldaan aan het tweede en derde lid

Brucellose - Veearts

Brucellose DG

 1. Brucellose: alles over deze hondenziekte Diereninternist Tjerk Bosje over de bacteriële aandoening brucellose. In deze video legt hij uit wat de verschijnselen zijn en hoe de ziekte wordt overgedragen (de hond in beeld heeft geen brucellose). <Bron: NOS>
 2. Brucellose Meer informatie. Hoe krijg je de ziekte? Verschillende dieren zoals geiten, schapen, runderen, honden en (wilde) varkens kunnen via hun zuivelproducten, speeksel of urine, brucellose overbrengen op mensen. De ziekte komt zelden voor in Nederland
 3. Artikel nr. BAS01: Onderzoek: Brucella abortus serologie CBR: Synoniemen: Brucellose, Brucellosis: Diersoort: Rund, Paard, Overig/algemeen: ISO17025: ISO 17025.
 4. Op 1 februari 2021 trad in België een nieuwe wetgeving rond de bestrijding van rundertuberculose in werking. Deze wetgeving brengt heel wat veranderingen.
 5. Een zoönose is elke ziekte of infectie die van nature overdraagbaar is van gewervelde dieren op mensen. Dieren spelen dus een essentiële rol bij het in stand houden van zoönotische infecties in de natuur. Zoönosen kunnen bacterieel, viraal of parasitair zijn of onconventionele agentia omvatten
 6. Rund aangetast door brucellose Het Wetenschappelijk ComitØ stelt voor om, in punt b, « een positieve ELISA bij serologisch onderzoek » te vervangen door « een door het Nationaal Referentielaboratorium uitgevoerde positieve ELISA ». Het is, behalve de isolatie van −
 7. Brucellose is een door een van de Brucella-spp. veroorzaakte aandoening bij mens en dier. Bij verschillende diersoorten komen verschillende brucella's voor: Brucella melitensis bij schapen en geiten, Brucella ovis bij schapen, Brucella abortus bij rund maar ook bij schapen en geiten, Brucella suis bij het varken en Brucella canis bij de hond

Brucellose - Wikipedi

Op 1 februari 2021 is in België een nieuwe wetgeving rond de bestrijding van rundertuberculose in werking getreden. Deze wetgeving brengt heel wat veranderingen met zich mee gevallen van brucellose die in 2002 en 2003 in Duitsland werden gemeld werden vaker complicaties gevonden dan bij patiënten met brucellose in enzoötische gebieden, B. abortus is vooral pathogeen voor het rund en kan met name bij eerstekalfskoeien abortus veroorzaken. Stieren kunnen epididymitis of orchitis krijgen Op 1 februari 2021 trad in België een nieuwe wetgeving rond de bestrijding van rundertuberculose in werking. Deze wetgeving brengt heel wat veranderingen met zich mee. Wat wordt er nu verwacht van de veehouder en de bedrijfsdierenarts bij aankoop van een rund? Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) maakte een overzicht

Informatie over Brucella abortus - Royal G

 1. Een rund test positief: wat nu? Indien een rund een positief tuberculoseonderzoek heeft, zal het FAVV de veehouder en de dierenarts op de hoogte brengen van de verdere stappen. Officieel vrij van rundertuberculose. Sinds 2003 is België officieel vrij van rundertuberculose. Dat betekent echter niet dat er geen nieuwe gevallen meer worden.
 2. g, voeding of via wondjes in de huid. Bij een rund wordt de ziekte brucellose veroorzaakt door de bacterie Brucella abortus,.
 3. Brucellose is een typische zoönose (d.i. ziekte die van dier op mens overgaat), veroorzaakt door bacteriën behorende tot het geslacht Brucella. Deze bacteriën zijn naar gelang de soort afkomstig van de geit, het schaap, het varken of het rund
 4. Elk rund dat van eigenaar verandert, moet onderzocht worden op tuberculose en brucellose. Momenteel loopt er een officieel bestrijdingsprogramma tegen IBR (infectieuze boviene rhinopneumonie) en BVD (boviene virale diarree) waaraan ook hobbyrunderen onderworpen zijn

Brucellose Levende Hav

 1. Het rund mag niet worden afgevoerd voor de uitslag van het bloedonderzoek bekend is. [levendehave.nl] Brucellose 09 mei 2019 14:55 Aangepast: 09 mei 2019 17:25 Een hond wordt onderzocht door een dierenarts. Beeld ter illustratie. [rtlnieuws.nl
 2. dering van eetlust en daardoor gewichtsverlies ontstaan. Mogelijke complicaties zijn endocarditis (ontsteking van het hartzakje), nefritis (nierontsteking), meningitis (hersenvliesontsteking), orchitis (teelbalontsteking) en osteomyelitis (botontsteking). Symptomen bij paarde
 3. Sinds maart 2003 is België officieel vrij van brucellose. Brucellose is een bacteriële ziekte die bij het rund vooral besmettelijk verwerpen veroorzaakt. Daarom wordt brucellose ook 'besmettelijke abortus' of 'abortus bang' genoemd. Brucellose is een zoönose: ook mensen kunnen besmet raken. De gevolgen waren verschrikkelijk
 4. Brucellose wordt beschouwd als een beroepsziekte voor mensen die met dieren werken (landbouwers, veeartsen, transporteurs enz.). In 2003 is België vrij van runder-, schapen- en varkensbrucellose verklaard, maar sindsdien zijn er haarden van brucellose opgetreden in landbouwbedrijven, meer bepaald in 2012 en 2013 in de provincie Namen
 5. o Brucellose (runder-, varkens-, schapen-) is uitgeroeid in België en Luxemburg. Jaarlijks worden nog enkele gevallen gemeld (importpathologie). o Manifestaties. Niet gefocaliseerde ziekte (koorts, rillingen, transpiratie, anorexie, malaise, asthenie, gewichtsver
 6. Brucella abortis (rund), brucella melitensis (schaap, geit), Brucella suis (varken), Brucella canis (hond). Bij CZS betrokkenheid, endocarditis en/of zwangerschap: overleg met de consulent infectieziekten
 7. België blijft officieel vrij van tuberculose en wil dit Europese statuut ook behouden. Het detecteren van sporadische gevallen zoals bij deze twee uitbraken in 2016 brengt dit niet in gevaar. Hetzelfde kan je zeggen over het brucellose-statuut dat niet in het gedrang komt door een besmet rund op een melkveebedrijf in de provincie Luxemburg

Brucellose: symptomen, diagnose, behandeling en oorzaak

 1. Uit de onderzoeken van de recente winterscreening bleek op een van de Belgische contactbedrijven van de eerste brucellosehaard in maart 2012 een vrouwelijk rund besmet te zijn met brucellose.Het betrokken dier bevindt zich op een zoogkoeienbedrijf in de provincie Namen. Alle dieren van dit bedrijf zullen geslacht worden, meldt het voedselagentschap FAVV
 2. Brucella abortis (rund), Brucella melitensis (schaap, geit), Brucella suis (varken), Brucella canis (hond) Medicatie: rifampicine po 10mg/kg 1dd 6 weken + Brucellose is een aangifteplichtige ziekte groep C: melden binnen één werkdag na vaststellen van de ziekte
 3. [1 Wordt beschouwd als een rund geïnfecteerd met het BoHV-1: een rund bedoeld in artikel 3, § 1, 13°, van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis. ] 1 ----- (1)<Ingevoegd bij KB 2019-07-19/02, art. 2, 008; Inwerkingtreding : 10-08-2019> Art. 4bis

Federaal minister van Landbouw, Sabine Laruelle, kondigt aan dat na overleg met de betrokken partijen besloten werd dat vanaf morgen 27 juni 2012 alle analyses 'Brucellose' verplicht worden bij aankoop van runderen ouder dan 18 maanden of voor elke wedstrijd en expositie Opmerking: Brucella abortis (rund), Brucella melitensis (schaap, geit), Brucella suis (varken), Brucella canis (hond) Medicatie: rifampicine po 10mg/kg 1dd 6 weke

Brucellose RIV

Download STAND VAN ZAKEN BRUCELLOSE 2012 Download Document. Karolien Verlinden; 4 jaren geleden ; Aantal bezoeken: Transcriptie. 1 Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen STAND VAN ZAKEN BRUCELLOSE. 2 Inhoud Historisch overzicht runderbrucellose in België Haarden Epidemiologische. - 10/02/2011: laatste normale kalving van rund waarvan de kalving op 23/02/2012 een positief resultaat opleverde. - 25/11/2011: laatste abortus waarvan het analyseresultaat negatief bleek te zijn. - 13/01/2012: vertrek van een rund besmet met Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen brucellose Contextual translation of het rund from Dutch into French. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory Opmerking: Brucella abortis (rund), Brucella melitensis (schaap, geit), Brucella suis (varken), Brucella canis (hond) Medicatie: rifampicine Vermeld indicatie in Klinicom bij informatie voor de apotheek po 10mg/kg 1dd 6 weke Als gevolg van de uitbraak van brucellose in de provincie Namen werden de runderen van 200 landbouwbedrijven geblokkeerd. Het gaat om bedrijven in de buurt van het getroffen bedrijf of om bedrijven die in direct of indirect contact zijn gekomen met dieren van het bedrijf waar brucellose werd aangetroffen

Vertalingen brucellose NL>EN . brucellose: brucellosis: Bron: MWB. Voorbeeldzinnen met `brucellose` Voorbeeldzinnen laden.... Download de Android App Download de IOS App. Ook in de database brucellose bij schapen brucellose bij varkens brucellosetiter brucellosevrij beslag brucellosevrij rund brucellosevrij rundveebeslag brucellosevrij varken. Brucellose Adviezen; Opmerkingen; Bronnen; Adviezen ≥ 18 jaar gentamicine iv 5mg/kg 1dd 14 dagen + doxycycline po 100mg 2dd 6 weken. Opmerking: Brucella abortis (rund), Brucella melitensis (schaap, geit), Brucella suis (varken), Brucella canis (hond) Medicatie: rifampicine po 10mg/kg 1dd 6 weken. Er zijn verscheidene risicofactoren voor mastitis, waaronder beschadigde tepels, met name als er sprake is van een besmetting met Staphylococcus aureus en ziekte of stress. Andere factoren die borstontsteking kunnen veroorzaken, zijn bijvoorbeeld lange perioden tussen de borstvoedingen of onregelmatige voedingen, het verkeerd aanleggen van de baby, waardoor er onvoldoende melk wordt verwijderd. Remarks: Brucella abortis (rund), Brucella melitensis (schaap, geit), Brucella suis (varken), Brucella canis (hond) Medication: rifampicine po 10mg/kg 1dd 6 week Study 24 Zoönosen rund flashcards from Anouk O. on StudyBlue

Ziekten van de hond. Telefonisch bereikbaar op 050-5252697 Op maandag t/m donderdag 8:00 - 19:00 uur, vrijdag tot 17.00 uur Brucellose Federaal minister van Landbouw, Sabine Laruelle, kondigt aan dat na overleg met de betrokken partijen besloten werd dat vanaf morgen 27 juni 2012 alle analyses Brucellose verplicht worden bij aankoop van runderen ouder dan 18 maanden of voor elke wedstrijd en expositie

Richtlijn 79/9/EEG van de Raad van 19 december 1978 tot wijziging van Richtlijn 77/391/EEG betreffende een gemeenschappelijke actie met het oog op de uitroeiing van brucellose, tuberculose en leukose bij runderen. Publicatieblad Nr. L 006 van 10/01/1979 blz. 0027 - 0027. Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 10 blz. 016 Deze vordering moet ingediend worden bij de vrederechter van de plaats waar het rund zich bevindt. In het geval van een positieve reactie voor tuberculose, brucellose en leucose wordt voor het aangekochte rund geen identificatiedocument afgeleverd. De andere ziekten hebben echter geen invloed op de registratie van het rund in het beslag van de. Geen verplichte onderzoeken brucellose en leucose meer 22-02-2010 Vanaf 19 februari zijn de verplichte onderzoeken voor brucellose en leucose bij binnenlandse aankoop in België officieel afgeschaft Controleer 'brucellose' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van brucellose vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica 4 Historisch overzicht runderbrucellose in België 1 alleenstaande haard in november 2010 B abortus biovar 3: - Gemengd bedrijf in de provincie Luik (104 runderen) - Ontdekt via analyse na een abortus - Alle runderen geslacht - Reiniging en ontsmetting - Epidemiologische enquête :137 contactbedrijven, allen negatief - Opvolging van de bedrijven tijdens volgende winterscreenings + andere.

brucellose bij schapen brucellose bij varkens brucellosetiter brucellosevrij beslag brucellosevrij rund brucellosevrij rundveebeslag brucellosevrij varken Zojuist vertaald NL>EN: brucellose NL>EN: aanhankelijk NL>EN: staal-betonelement NL>EN: Plaatbewerking NL>EN: plaatbewerking NL>EN: onschendbaar NL>EN: pupinspoel voor aftakking NL>EN. Het statuut vrij van brucellose werd bevestigd door de Europese Commissie op 11/01/2011 na het voorleggen door België van de getroffen maatregelen en de correcte afhandeling van het dossier. Gedurende de winterperiode 2011-2012 werden 810 bedrijven bemonsterd (19.549 monsters) in het kader van de epidemiologische bewaking en geen enkel ander geval van brucellose werd aangetoond Vertalingen in context van het rund in Nederlands-Frans van Reverso Context: De houders hoefden als reden voor onttrekking slechts slagerij of fokkerij aan te geven, zonder enige informatie over de feitelijke bestemming van het rund (Franse markt of buitenland) Tochtig; in oestrus zijn van een rund (z.o. tochtig, oestrus).. Brullen Roepen of schreeuwen van een dier, b.v. een leeuw.. Brucella Geslacht van gram-negatieve bacteriën (z.o. gram-kleuring).. Brucella abortus Bacterie die de ziekte van Bang (brucellose, besmettelijk verwerpen) veroorzaakt, m.n. bij runderen; zoönose.. Brucellose

Brucellose LCI richtlijne

 1. Brucellose 2016 (1 haard Brucella suis) Vrij van ziekte ~ EU (Beschikking 2003/467/EG) sinds 2003: Nodulaire dermatose (Lumpy skin disease) X Boviene spongiforme encefalopathie (BSE) 2006: Officieel statuut Verwaarloosbaar risico ~ OIE sinds 2012 (= de meest gunstige status) Enzoötische runderleukose 199
 2. Contextual translation of het rund from Dutch into French. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory
 3. In afwijking van artikel 7 , lid 2 , van Richtlijn 77/391/EEG kan het Europees Oriëntatie - en Garantiefonds voor de Landbouw , afdeling Oriëntatie , aan het Koninkrijk België op verzoek van dit land , met het oog op de uitroeiing van brucellose een bedrag uitkeren van ten hoogste 120 rekeneenheden per koe en ten hoogste 60 rekeneenheden per ander rund dan een koe , voor elk van deze dieren.
 4. Brucella - een bacteriegeslacht, behorend tot de familie Brucellaceae, genoemd naar de Australische medicus D.Bruce.Brucella melitensis werd het eerst gevonden op Malta bij de mens en de geit (maltakoorts); B. abortus komt voor bij het rund, B. suis bij het varken.. Alle drie soorten, die zeer nauw verwant zijn, zijn ziekteverwekkend voor de mens. zie brucellose

Tussen maart en mei van dit jaar werden in België 6 haarden van Brucellose ontdekt in veehouderijen. Vijf haarden zijn rechtstreeks gerelateerd aan elkaar, de zesde is te wijten aan een ander type van Deze controles stellen ook alle betrokken actoren bij aankoop van een rund gerust en garanderen eveneens de continuïteit van wedstrijden Brucellose en tuberculose Terug naar thema overzicht > Het grootste gevaar voor zoönosen bij koeien gaat uit van brucellose en tuberculose omdat deze ziekten niet alleen besmettelijk zijn voor koeien, maar dus ook voor mensen Rund Kudde Parthenais te koop, , Frankrijk - Alle informatie over Kudde Parthenais op Agriaffaires Uw ervaring op onze site is een prioriteit. Wij gebruiken daarom cookies onder het legitieme belang om de gebruikerservaring te verbeteren, om statistieken op te stellen en om u gerichte reclame-aanbiedingen voor te stellen in uw omgeving en met uw instemming

Brucellose Bovine; avortement epizootique des bovins

Rund Vaars Limousin te koop, , Frankrijk - Alle informatie over Vaars Limousin op Agriaffaires Uw ervaring op onze site is een prioriteit. Wij gebruiken daarom cookies onder het legitieme belang om de gebruikerservaring te verbeteren, om statistieken op te stellen en om u gerichte reclame-aanbiedingen voor te stellen in uw omgeving en met uw instemming

Rund | Dierenartsenpraktijk de WoldenInfektionskrankheiten bei KRANKHEITENLieber keine Rohmilch für Kinder und SchwangereHerdenmedizin - LandVet
 • Dental depot Nederland.
 • Ocean City Brugge menu.
 • Time 2 Leuven.
 • Strandhuisje huren Corona.
 • Opiumwet, harddrugs.
 • Polly Fry.
 • IQ test kind gratis.
 • Documentary about gun control.
 • Toverspreuken.
 • Hoogteverschil percelen.
 • Action stickers Container.
 • Deen bezorgen.
 • Weer Lloret de Mar mei 2019.
 • Zelfcompassie meditatie tekst.
 • 8 weken echo niet goed.
 • 360 stitch.
 • Camera beveiliging buiten.
 • Globe College.
 • Trefbal sportclub.
 • Anatomie leren HBO.
 • Villeroy en Boch toilet mat wit.
 • Hielbeschermers voor in bed.
 • Kleine camping met zwembad Nederland.
 • Add manager To YouTube channel.
 • RD Gateway website.
 • Art 74 lid 1 gw.
 • Oldambt nieuws 112.
 • Amoudara winkels.
 • Oogziekenhuis Rotterdam artsen.
 • Anna Woltz.
 • Kazerne Weiden.
 • Liefde zoekt list.
 • Fosfaatrechten leasen prijs.
 • Schoonenberg Hoofdkantoor.
 • Name it SHORT.
 • Kosten bruidskapsel en make up.
 • Budget Hotel Vrouwenpolder.
 • Gemberlelie Kopen.
 • Wie is de Mol kinderfeestje Den Haag.
 • Funda Poppelseweg Goirle.
 • Copacabana Palace Hotel.