Home

Epiduraal hematoom

Een epiduraal hematoom is een medische spoedsituatie. Patiënten met een epiduraal hematoom worden intensief gecontroleerd (o.a. de toestand van het bewustzijn, de pupilreacties en belangrijke lichaamsfuncties zoals bloeddruk en ademhaling) en er vindt overleg plaats met de neuroloog en/of neurochirurg Wat is een epiduraal hematoom? Een hersenbloeding, zo wordt een epiduraal hematoom ook wel genoemd. Het gaat hierbij om een bloeding tussen het harde hersenvlies en het schedeldak. Het harde hersenvlies is het buitenste van de drie hersenvliezen. Het schedeldak of het schedelbot is het harde gedeelte en vormt de buitenkant van de gehele schedel. Oorzaa Epiduraal hematoom. Bij een Epiduraal hematoom is er sprake van een bloeduitstorting (hematoom) tussen het harde hersenvlies en het schedelbot. Situatietekening van een epiduraal hematoom bij een boorgat. De bloeduitstorting ligt bovenop de dura en direct onder het schedelbot Een epiduraal hematoom ook wel epidurale bloeding genoemd is een ernstig hoofd-hersenletsel dat ontstaat na een trauma.Een hematoom is een bloeduitstorting als gevolg van schade aan de bloedvaten.. Inleiding op onderwerp. Bij een ernstig trauma van het hoofd (trauma capitis), door een ongeval of klap op het hoofd kan ernstig letsel aan en in de schedel ontstaan Een epiduraal hematoom ontstaat doordat een slagader scheut in de ruimte tussen het schedelbot en het harde hersenvlies waardoor er bloed in deze ruimte terechtkomt. Deze bloeding ligt buiten de hersenen zelf, maar kan wel op de hersenen drukken waardoor belangrijke delen van de hersenen bekneld en beschadigd kunnen raken

Een epidurale bloeding wordt ook wel een epiduraal hematoom genoemd. De term epi betekent bovenop, dura is het medische woord voor het harde hersenvlies en hematoom het medische woord voor een bloeding. Hoe vaak komt een epidurale bloeding voor bij kinderen? Het is niet goed bekend hoe vaak een epidurale bloeding voor komt bij kinderen Epiduraal hematoom, ook bekend al een extraduraal hematoom, verwijt naar het verzamelbloed tuen het binnenoppervlak van uw chedel en de bechermende bedekking van uw herenen. Onmiddellijke interventie zijn nodig omdat een epiduraal hematoom kan leiden tot blijvende herenchade en zelf de dood, al het niet wordt behandeld. Epiduraal hematoom wordt vaak veroorzaakt door een gechiedeni van. Hoewel een epiduraal hematoom bij een kind zeldzaam is, vooral als men bedenkt dat een kind soms meerdere keren per dag op het hoofd valt of met het hoofd tegen iets valt, treedt toch minstens 20 van de epidurale hematomen op de kinderleeftijd op.4-6 Bij 2-5 van alle schedeltraumata bij kinderen is er een epiduraal hematoom.6 Dit percentage loopt op tot 10 bij zuigelingen

CT hersenen bloeding - StartpuntradiologieTraumatisch hersenletsel / Oorzaken Ziektebeelden

Epiduraal hematoom links temporaal met een communitief fracuur van het os temporale & multipele aangezichtsfracturen (blanco CT hersenen in hersensetting & botsetting). Intracerebrale bloeding. Betreft een bloeding in het hersenparenchym, ook wel bekend onder de term intra-axiale bloeding Ook wel bekend als een bloeduitstorting of de welbekende 'blauwe plek'.Een blauwe plek hebben we allemaal wel eens - als gevolg van een valpartij of doordat je je hebt gestoten. Deze plek wordt ook wel een bloeduitstorting of een hematoom genoemd. Deze aandoening is in het gros van de gevallen volstrekt onschuldig - een behandeling is dan niet nodig.Wat is een hematoom?Ee Situatietekening van een epiduraal hematoom bij een boorgat. De bloeduitstorting ligt bovenop de dura en direct onder het schedelbot. Het schedelbot vertoont een barst, die de oorzaak is van het verscheuren en het bloeden van het slagadertje in de dura. De bloeding gaat hard en leidt binnen enkele uren tot een levensbedreigende bloedophoping De hersenen worden omgeven door 3 hersenvliezen (van buiten naar binnen): het harde hersenvlies (de dura mater), het spinnenwebvlies (de arachnoidea) en het zachte hersenvlies (de pia mater). Bij een epiduraal hematoom is er sprake van een bloeduitstorting (hematoom) tussen het harde hersenvlies en het schedelbot epiduraal hematoom: rugpijn, zwakte, fecale incontinentie (ongewild verlies van de stoelgang) en urine-incontinentie hematoom aan milt, lever of peritoneale ruimte : buikpijn , flankpijn subduraal hematoom : hoofdpijn , neurologische problemen (zwakte aan de ene kant, problemen met spreken , vallen), verwardheid , toevalle

NVN - Nederlandse Vereniging voor Neurologie :: Epiduraal

 1. Epidurale hematomen ontstaan door een klap op het hoofd. Er is meestal een behoorlijke klap voor nodig om een epiduraal hematoom te creëren, maar er zijn omstandigheden die het voor een persoon gemakkelijker kunnen maken om bloedingen buiten de dura mater te ontwikkelen
 2. Epidurale hematoom Letsel aan het hoofd door een ongeluk of val kan een bloeding in de hersenen, een zogenoemd epiduraal hematoom, veroorzaken. De bloeding ontstaat door een scheur van de slagader die loopt tussen het harde hersenvlies en het schedelbot. Een hematoom gaat vaak gepaard met een barst in de schedel
 3. EPIDURAAL HEMATOOM . Een bloeding in de epidurale ruimte. Dit is de ruimte tussen de schedelbeenderen en het harde hersenvlies (dura mater). De oorzaak is meestal een trauma
 4. dering van de hoeveelheid hersenweefsel, zoals bij het ouder worden gebruikelijk is. Vaak wordt er (soms bij navragen) een klein onbetekenend ongevalletje aangegeven, zoals b.v. een stoot met het hoofd tegen een kozijn of een kofferbak

Epiduraal hematoom, symptomen en behandeling Mens en

Een epidurale bloeding is een inwendige bloeding uit een hersenslagader, meestal de arteria meningea media (85-95%), die meestal ontstaat na hoofdletsel, soms met een fractuur van het slaap - of wandbeen. Bij deze bloeding hoopt zich bloed op in de ruimte tussen het schedelbot en de dura mater, het buitenste hersenvlies Een spinale epidurale bloeding wordt ook wel een spinaal epiduraal hematoom genoemd. Het woord spinaal geeft aan dat het gaat om een afwijking in de wervelkolom. De term epi betekent op, dura is het medische woord voor het harde vlies rondom het ruggenmerg. Het woord hematoom is het medische woord voor een bloeding Een epiduraal hematoom kan samen met andere traumatische hersenletsels voorkomen. Behandeling. U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u Een epiduraal hematoom is een ernstige aandoening die soms tot overlijden van de patiënt leidt. Ook kan de aandoening bij sommige patiënten tot langdurig coma of blijvende invaliditeit leiden. Het is van belang dat iemand met een epiduraal hematoom zo snel mogelijk wordt behandeld door een neurochirurg Epiduraal hematoom. Mogelijk helder bewustzijn bij binnenkomst, maar plotse achteruitgang in de uren na het trauma (lucide interval). De CT-scan laat een lensvormige bloedophoping zien die verschuiving van intracraniële structuren kan veroorzaken. Het gaat doorgaans gepaard met een schedelfractuur

Een subduraal hematoom kan gepaard gaan met een of meer van de volgende symptomen: hoofdpijn; misselijkheid (soms met braken) verlamming aan een arm of been; spraakproblemen; epileptische aanvallen met schokken van armen en benen; achteruitgang van geestelijke vermogens (verwardheid, vergeetachtigheid, gedragsveranderingen) incontinenti Uit dit overzicht het bereik van de gerapporteerde gevallen van epiduraal hematoom in de literatuur varieert van 0% tot 0,7% in studies waarin patiënten chemische antistolling en 0% en 1% ontvangen in alle opgenomen studies. In geen enkele studie was de incidentie van klinisch relevante epiduraal hematoom groter is dan 1% Sparacio et al. noemen een epiduraal hematoom chronisch als er een interval van 48-72 uur is tussen het trauma en het vaststellen van het hematoom.2 Over de duur van dit interval is geen overeenstemming in de literatuur,3 zodat men tegenwoordig van een chronisch epiduraal hematoom spreekt, als het hematoom wordt ontdekt zonder dat er opnieuw bewustzijnsverlies is opgetreden.4 5 Men. Epiduraal hematoom op afstand Wanneer de effecten van het bonzen van het hoofd nog uren later voelbaar zijn, kan er iets ernstigers spelen dan een blauwe plek. Ongeveer twee procent van alle hoofdletsel veroorzaakt epidurale hematomen of EDH, wanneer bloedstolsels ontstaan in de ruimte tussen de hersenen en de schedel

Epiduraal hematoom - Medisch Spectrum Twent

In tegenstelling epiduraal hematoom, waarbij vermindering van het bewustzijn komen vooral stengeltype met subduraal hematoom, vooral in subacute en chronische, vaak punt het uiteenvallen van bewustzijn corticale type ontwikkelings amential, precise, deliriepodobnyh staten, geheugenstoornissen met kenmerken van het syndroom van Korsakov en frontale psyche met de vermindering van de kritiek. Epidural hematoma is when bleeding occurs between the tough outer membrane covering the brain (dura mater) and the skull. Often there is loss of consciousness following a head injury, a brief regaining of consciousness, and then loss of consciousness again. Other symptoms may include headache, confusion, vomiting, and an inability to move parts of the body Een epiduraal hematoom is de vorming van een massa bloed tussen uw schedel en uw hersenen. Het kan gebeuren wanneer u uw hoofd verwondt tijdens een val, een botsing of een ander ongeluk. U zult waarschijnlijk een operatie en medicatie nodig hebben om het te behandelen.. Gevolgen De symptomen, het beloop en de prognose variëren bij dit soort bloedingen. In tegenstelling tot acute subdurale bloedingen gaan epidurale bloedingen minder vaak gepaard met (ernstig) bijkomende hersenbeschadigingen zoals hersenkneuzingen. De symptomen zijn hierdoor vaak minder hevig en kennen bij epidurale bloedingen een typisch beloop Epiduraal hematoom is een zeer ernstige aandoening die kan gebeuren na een harde klap op het hoofd. Indien niet onmiddellijk gediagnosticeerd en behandeld, kan het fataal zijn. Epidurale hematomen ontstaan in 2 procent van alle letsels aan het hoofd, en zijn goed voor 5 tot 15 procent van alle dodelijke letsels aan het hoofd van een jaar

De aanwezigheid en ernst van al deze bijkomende hersenbeschadigingen in combinatie met het acuut subduraal hematoom bepalen grotendeels de symptomen, prognose en restverschijnselen. Zo kan een patiënt met een kleine subdurale bloeding (met beperkt of geen bijkomende hersenbeschadiging) 'slechts' hoofdpijnklachten hebben, verward zijn, misselijk zijn en mogelijk enige zwakte van arm of bee. 2,5 of 5 mg/ml: epiduraal (lumbaal, thoracaal, caudaal) en zenuwblokkade tot 150 mg (operatieve ingreep, epiduraal blokkade en keizersnede) en bij grote zenuwblokkade tot 175 mg. Vervolgens zo nodig elke 2 uur tot max 50 mg; tijdens een periode van 4 uur max 2 mg/kg lichaamsgewicht. Verlaag de dosering voor jonge, oudere of verzwakte patiënten Indien er complicerende factoren aanwezig zijn (schedelfractuur, sub- of epiduraal hematoom, contusiehaard), of als er sprake is van middelzwaar en ernstig hersenletsel, is de kans op persisterende klachten groter

Epiduraal hematoom - Eerste Hulp Wik

Als een epiduraal hematoom op tijd wordt geopereerd, is het herstel over het algemeen goed. De tijdspanne waarin de inklemming nog geen onherstelbare schade heeft veroorzaakt, is echter slechts kort. Daarom worden deze patiënten steeds op de afdeling Intensieve zorgen geobserveerd Epidurale hematoom Letsel aan het hoofd door een ongeluk of val kan een bloeding in de hersenen, een zogenoemd epiduraal hematoom, veroorzaken. De bloeding ontstaat door een scheur van de slagader die loopt tussen het harde hersenvlies en het schedelbot. Een hematoom gaat vaak gepaard met een barst in de schedel

Epidurale anesthesie tijdens de bevalling is nooit zonder risico's. Er is altijd kans op complicaties en bijwerkingen. Bekijk hier het overzicht

Left Frontal Epidural Hematoma Evacuation by Craniotom Een bloeduitstorting is een inwendige bloeding waarbij bloed tussen omliggende weefsels terechtkomt. De kleur van een bloeduitstorting verandert naar verloop van tijd. Veelvoorkomende oorzaken zijn een val, stoot of operatie. Bepaalde medicatie kan spontane bloeduitstortingen veroorzaken Case report: epiduraal hematoom na staken DOAC In het kort Dit case-report beschrijft een vrouw met een epidurale bloeding als gevolg van epiduraal analgesie, hoewel ze vooraf gestopt was met rivaroxaban

Vertalingen van het uitdrukking EPIDURAAL HEMATOOM van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van EPIDURAAL HEMATOOM in een zin met hun vertalingen:hadden een dood door een epiduraal hematoom . Arachnoïdale bloeding en sub- en epiduraal hematoom. Door P. Bol. op 01-03-2002 Extracerebrale bloedingen bevinden zich tussen schedel en hersenschors. De sub)arachnoïdale bloeding - onder het spinnenwebvlies - ontstaat meestal door een scheur in een bloedvat, vrijwel altijd aan de basis van de hersenen. Heftige hoofdpijn en. Hematoom is de vakterm voor bloeduitstorting. De term subduraal duidt op de ligging van de bloeduitstorting ten opzichte van de hersenvliezen. Chronisch betekent, in tegenstelling tot acuut, dat het hematoom niet ineens, maar langzaam is ontstaan. Het is dus al enige tijd aanwezig. Het ontstaan van een chronisch subduraal hematoom

Epiduraal hematoom Definitie. een bloeduitstorting gelegen tussen het schedelbot en het harde hersenvlies. Ze ontstaan als gevolg van een klap tegen het hoofd waardoor een barst in de schedel is veroorzaakt die de oorzaak is van het verscheuren en bloeden van een slagader van de hersenvliezen (meestal de arteria meningea media) Een epidurale bloeding is een inwendige bloeding uit een hersenslagader, meestal de arteria meningea media (85-95%), die meestal ontstaat na hoofdletsel, soms met een fractuur van het slaap- of wandbeen.Bij deze bloeding hoopt zich bloed op in de ruimte tussen het schedelbot en de dura mater, het buitenste hersenvlies.. Een epidurale bloeding kenmerkt zich doordat na een hoofdtrauma, mogelijk. Epiduraal hematoom. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 . Subdural ya da epidural hematom yok. Geen subduraal hematoom. OpenSubtitles2018.v3 OpenSubtitles2018.v3 . T10 omur seviyesinde epidural hematom gelişmiş. Dus je had een spinale epidurale hematoom in de T10 wervels Epiduraal hematoom is een bloeding in de hersenen, waar het bloed zich ophoopt tussen de schedel en de dura mater. De dura mater is een taaie vlies dat de hersenen. Bloed blijft op te bouwen, terwijl de persoon zich niet bewust van hun aandoening epiduraal bijv.naamw. medisch buiten het harde hersenvlies en de ruimte aan de buitenzijde van het harde ruggenmergvlies Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist gespeld: 'epiduraal ' komt voor in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 10 definities op EncycloI.) op of.

Epiduraal Hematoom - TN

Kinderneurologie.e

 1. Wat zijn epiduraal injecties?De wervelkolom is opgebouwd uit wervels (1) en tussenwervelschijven. Hierdoor kunnen de wervels onderling bewegen. Aan de achterzijde van de wervel zitten de doornuitsteeksels (2), en in de wervel zit het wervelkanaal. In dit wervelkanaal zit het ruggenmerg (3) dat omgeven is met hersenvocht en dit wordt omgeven door een hard vlies (dura) (4).D
 2. epiduraal hematoom Extracerebrale bloedingen bevinden zich tussen schedel en hersenschors. De (sub)arachnoïdale bloe-ding onder het spinnenwebvlies - ontstaat meestal door een scheur in een bloedvat, vrijwel altijd aan de basis van de hersenen. Heftige hoofdpijn en bewustzijnsverlies zijn belangrijke kenmerken
 3. epiduraal, hematoom Clipart - LifeART. hemaepid Fotosearch Stock Fotografie helpt u bij het snelle vinden van de perfecte foto! Onze zoekmachine omvat 66.600.000 royalty-vrije foto's, 337.000 stock footage clips, digitale video's, vector clip-art beelden, clip-arts, achtergrond grafieken, medische illustraties en landkaarten
 4. Vertalingen in context van epiduraal hematoom in Nederlands-Engels van Reverso Context: Jouw vriend Brad heeft wat wij noemen een epiduraal hematoom gekregen
 5. Epiduraal hematoom Bloeding tussen de schedel en het buitenste hersenvlies na een val of slag op het hoofd. Kan gepaard gaan met een schedelbreuk.Op korte termijn kan het volume van de bloeding sterk toenemen, waardoor deze aandoening levensbedreigend kan zijn
 6. Wat is het? In de schedel zitten onze hersenen. Ze worden omgeven door 3 beschermende vliezen. Bloedingen in de schedel kunnen voorkomen tussen de schedel en de vliezen (extraduraal hematoom), tussen de vliezen en de hersenen (subduraal hematoom) en in de hersenen zelf (intracerebraal hematoom of hersenbloeding).. De oorzaak is meestal een trauma (auto-ongeval, slag op het hoofd), maar ook.
 7. Vertalingen in context van epiduraal hematoom in Nederlands-Frans van Reverso Context: Kijk we hadden een dood door een epiduraal hematoom

Epiduraal hematoom: symptomen en behandeling - Gezondheid

 1. Hersenbloedingen 1. Het chronische subdurale hematoom Hematoom is de vakterm voor bloeduitstorting, terwijl subduraal duidt op de ligging van de bloeduitstorting ten opzichte van de hersenvliezen, en tenslotte betekent chronisch, in tegenstelling tot acuut, dat het hematoom niet ineens, maar langzaam is ontstaan. Het is dus al enige tijd aanwezig. Ontstaan van chronische subdurale hematomen E
 2. Een intracerebraal hematoom is een bloeding welke zich in de hersenen zelf bevind. -> epiduraal - infectie CZS - massa CZS - TIA - luchtembool - tood paralyse . 2. Elektrolytenstoornis . 3. Zuur-base stoornis . 4. Intoxicatie . 5. Migraine . 6. Kinderen.
 3. uten tot binnen 24-48 uur). Je verliest het bewustzijn op het moment van het hoofdletsel, maar dit gebeurt niet altijd
 4. Chronisch subduraal hematoom. Dit is een gevolg van meerdere verwondingen die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Deze verwondingen hebben namelijk steeds kleine bloeduitstortingen veroorzaakt. Als het bloed vervolgens niet wordt gereabsorbeerd, dan ontstaat er een hematoom. Dit komt zelfs veel voor bij ouderen

Op een CT-scan was een epiduraal hematoom aan de linkerzijde zichtbaar. Craniotomie liet een diffuse en actieve bloeding van het bot en de dura mater zien. Er waren geen tekenen van trauma, infectie, een arterioveneuze fistel of een tumorlaesie Als een epiduraal hematoom op tijd wordt geopereerd, is het herstel over het algemeen goed. De tijdspanne waarin de inklemming nog geen onherstelbare schade heeft veroorzaakt, is echter slechts kort. Daarom wordt er door de neurologen die mensen met een schedelletsel onderzoeken,. Na een ernstig ongeval (trauma capitis) kan een subduraal hematoom zowel bij jonge (gezonde) mensen als bij ouderen voorkomen, het wordt vaker gezien dan het epiduraal hematoom. Het chronisch subduraal hematoom onstaat vaak na een minimaal trauma en klachten ontwikkelen zich in de loop van enkele dagen tot weken

Epiduraal katheters worden geplaatst voor pré-, per- en postoperatieve pijnbestrijding, maar ook voor pijnbestrijding in de verloskunde of bij patiënten met chronische pijn of pijn ten gevolge van kanker. De epiduraal katheter zal na verloop van tijd verwijderd moeten worden Acuut subduraal hematoom. Bloeding tussen de hersenvliezen en de hersenen, meestal als gevolg van een slag of val op het hoofd, zeldzaam spontaan. De bloeding drukt op de hersenen en is schadelijk voor de hersenschors, waardoor deze aandoening levensbedreigend kan zijn en tot ernstige neurologische handicaps kan leiden 1. Epiduraal hematoom. Meest voorkomende bloeding bij kinderen. Bloeding tussen de schedel en het hersenvlies. Een operatie middels trepanatie is vaak nodig. Figuur: CT schedel bij een kind met en groot epiduraal hematoom (hyperdense witte zone) met verdringen van de hersenen. 2. Subduraal hematoom. Een bloeding tussen de hersenvliezen en de. Synoniemen: epidurale bloeding en epiduraal hematoom als de laesie van het ruggenmerg is. Een extradurale bloeding (EDH) is een verzameling bloed in de potentiële ruimte tussen de dura en het bot. Meestal is dat bot de schedel, maar een extradurale bloeding kan in de wervelkolom voorkomen

Hematoom Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Supinatieletsel. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen Controleer 'epiduraal' vertalingen naar het Spaans. Kijk door voorbeelden van epiduraal vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Het epiduraal hematoom (EDH) treedt meestal op bij een ernstig schedeltrauma (craniocerebraal trauma of CCT) waarbij naast een schedelbreuk ook een scheur van een (slag)ader optreedt. Een bloedklonter ontwikkelt zich tussen de schedel en het buitenste hersenvlies (dura mater) Een epiduraal hematoom is een zeer ernstige aandoening die kan gebeuren na een harde klap op het hoofd. Als het niet onmiddellijk gediagnosticeerd en behandeld, kan het fataal zijn. Epidurale bloeding optreden in 2 procent van alle letsels aan het hoofd, en zijn goed voor 5 tot 15 procent van alle dodelijke letsels aan het hoofd per jaar Epidural hematoma (EDH) is a traumatic accumulation of blood between the inner table of the skull and the stripped-off dural membrane. EDH results from traumatic head injury, usually with an associated skull fracture and arterial laceration.The inciting event often is a focused blow to the head, such as that produced by a hammer or baseball bat

Drie zuigelingen met een epiduraal hematoom Nederlands

 1. Oorzaken van chronisch epiduraal hematoom (1) Oorzaken van de ziekte. De letselfactoren van chronisch epiduraal hematoom hebben geen speciaal verschil met acute, het verschil is dat de patiënt hematoom nog lang kan verdragen na letsel, en de klinische symptomen zijn erg traag, wat verband kan houden met de grootte van het hematoom
 2. Epiduraal hematoom Een ernstiger hematoom is een epiduraal hematoom, ook wel een extraduraal hematoom genoemd, waarbij een bloedvat in het hoofd scheurt, vaak als gevolg van een schedelbreuk, en een bloeding optreedt tussen de schedel en de beschermende bedekking van de hersenen (de dura)
 3. Epiduraal hematoom. 2019; Schakel JavaScript in om de functies voor delen op deze pagina te gebruiken. Een epiduraal hematoom (EDH) bloedt tussen de binnenkant van de schedel en de buitenste bedekking van de hersenen (de dura genoemd). Oorzaken
 4. Hoofdletsel vereist onmiddellijke medische hulp. Als bloedvaten scheuren, kan een persoon interne bloedingen rond de hersenen ontwikkelen. Dit wordt een epiduraal hematoom genoemd. Symptomen zijn onder meer braken en epileptische aanvallen. Het is potentieel levensbedreigend. De behandeling hangt af van de ernst, maar een operatie kan noodzakelijk zijn
 5. Risico's plaatsen epiduraal katheter Ernstige neurologische complicaties kunnen ontstaan door het plaatsen van een epidurale katheter, zoals een epiduraal abces en epiduraal hematoom. Hoe vaak komen deze ernstige neurologische complicaties peri-operatief voor? - bij 1:1.026 ontstaat epiduraal abces / hematoom; bij 1:8210 chirurgisch
 6. Een hematoom, ofwel een bloeduitstorting, is een ophoping van bloed dat uit een beschadigd bloedvat of ader gestroomd is. In tegenstelling tot bij een blauwe plek gaat een hematoom meestal gepaard met een behoorlijke zwelling. Hoe ernstig een hematoom is hangt volledig af van de plek waar het hematoom zich bevindt

CT hersenen bloeding - Startpuntradiologie

Subepiduraal of epiduraal hematoom. Hoofdpijn met atypische aura > 1 uur (arbitrair), motorische zwakte. Beroerte. Hoofdpijn met aura na start hormonale anticonceptie (combinatiepreparaat) Beroerte. Hoofdpijn in zwangerschap (3e trimester) (Pre-)eclampsie. Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, lethargie. CO-intoxicati Epiduraal hematoom Een epiduraal hematoom is een dreigende beknelling van het ruggenmerg door een bloeduitstorting rond het ruggenmerg na een ruggenprik. Dat kan zijn een spinale anesthesie, waarbij geen katheter/slangetje wordt achtergelaten, of een epidurale anesthesie, waarbij wel een slangetje in de rug wordt achtergelaten. Dit kan leiden to Epiduraal hematoom rechts parietotemporaal, maximale dikte 8 mm. Meer naar anterior rechts temporaal dunnere schil extra-axiaal bloed waarbij lastig is te differentieren of dit sub- of epiduraal is gelokaliseerd. Meerdere focale bloedingen in de.

Hematoom (blauwe plek) Gezondheidsne

Maar een hematoom op de knie kan ook erg vervelend zijn, zeker als deze op het punt zit waar de knie buigt. In het begin is de plek vaak erg gevoelig, maar na een tijdje voel je er bijna niets meer van en kun je alles weer doen. Een hematoom kan vervelend zijn. Je kunt een hematoom krijgen op een vervelende plaats Traumatisch: subduraal- of epiduraal hematoom; Anamnese. Focale cerebrale uitvalsverschijnselen? Wanneer begonnen? Duur symptomen van belang in verband met indicatie voor trombolyse ('door-to-needle-time' is gerelateerd aan prognose). Hoofdpijn en/of braken (passen meer bij een bloeding)

Kinderneurologie

Video: Hersenbloedingen - NVv

Slaapstoornis en CSAS / Niet-zichtbare gevolgen / GevolgenDe fornix / Gevolgen per hersengebied / Gevolgen

Door een breuk in de schedel scheurde deze slagader en ontstond een epiduraal hematoom. Wat is de zgn. Boxer's fracture? Antwoord: breuk van het middenhandsbeentje van de pink of sub-capitale fractuur MC Epiduraal hematoom (hematoom= bloeding) Er zijn drie hersenvliezen, van binnen naar buiten: het zachte hersenvlies (pia mater, ligt direct om de hersenen), het spinnenwebvlies (arachnoidea) en het harde hersenvlies (dura mater). De hersenvliezen dienen ter bescherming van de hersenen Epiduraal hematoom van de hersenen Een bloeding op deze plek wordt voornamelijk geassocieerd met beschadiging (ruptuur) van de middenwandarterie. Epiduraal hematoom is zeer gevaarlijk, omdat de bloeding vanuit het arteriële systeem onder hoge druk staat, met als resultaat dat de intracraniale druk binnen een korte tijd aanzienlijk toeneemt (minuten, uren)

 • Mango invriezen.
 • Senioren koopwoningen Apeldoorn.
 • Sovon dode vogels.
 • Lettertang HEMA.
 • Eetbare essentiële olie.
 • Bandidos Amsterdam.
 • Boter baby.
 • Founders Club Maastricht.
 • Ninjago taart HEMA.
 • Gerudo Valley Orchestra.
 • Plospan houtkorrels HORNBACH.
 • Rode vlekken uit wit shirt.
 • Beschermengeltje betekenis.
 • Long shot betekenis.
 • Gender reveal cupcakes recept.
 • Hoeveel puppies Pomeranian.
 • Japie Krekel beeldje.
 • Steelbladdiagram Excel.
 • Schattige Puppies.
 • Vetorecht VN.
 • Groningse schrijver van de buurt.
 • Bakker Prins aanbiedingen.
 • Leren tas riem.
 • Methylfenidaat HCl Sandoz.
 • Kinderdans Utrecht.
 • Goedkoop laminaat leenbakker.
 • Wat is Cholecalciferol 800 IE.
 • GAMMA plafond.
 • Industry 4.0 wiki.
 • Symbool 3.
 • Q1 Sanitair.
 • Canon lite 120.
 • Meervoud botsauto.
 • Aardetinten palet.
 • Laadkuil ontwerp.
 • Lariks boom.
 • Parketvloer Karwei.
 • Feyenoord Heracles 2017 Rijnmond.
 • Kunststof kozijnen Duitsland nordhorn.
 • Roofkunst NOS.
 • Wilde zalm prijs per kilo.