Home

Verwijzing gynaecoloog zwangerschap

Verwijzen naar de gynaecoloog Huisarts & Wetenscha

Verwijzing naar een gynaecoloog is niet altijd nodig: huisartsen kunnen voor het plaatsen van een IUD ook verwijzen naar een collega of naar een kaderhuisarts urogynaecologie Verwijzing gynaecoloog zwangerschap. Wanneer je zwanger bent ga je als eerste naar de verloskundige. Daar wordt de eerste echo gemaakt en wordt je begeleid. Als er een aanleiding is dan wordt je in sommige gevallen doorverwezen naar de gynaecoloog tijdens je zwangerschap. Dit kan ook pas vlak voor en tijdens de bevalling gebeuren De huisarts zou je dan kunnen doorverwijzen naar de gynaecoloog. Word je tijdens de zwangerschap doorverwezen naar een gynaecoloog, dan is dat lang niet altijd reden tot paniek. Ze verwijzen je vaak door uit voorzorg. Redenen voor verwijzing naar een gynaecoloog tijdens je zwangerschap. een te hoge bloeddruk; je bent in verwachting van een meerlin Als je tijdens je zwangerschap doorverwezen bent naar de gynaecoloog, zal hij of zij je vertellen in welke situaties je contact moet opnemen met het ziekenhuis. Als je onder controle bent bij de gynaecoloog neem je altijd direct contact op met het ziekenhuis. De dienstdoende gynaecoloog of arts assistent zal je dan helpen Bij een C-indicatie wordt de zwangere voor verdere begeleiding van de zwangerschap en partus verwezen naar een gynaecoloog. Bij een A-indicatie of bij het ontbreken van indicaties begeleidt de huisarts de zwangerschap zelf of wordt de zwangere verwezen naar een verloskundige

Goedemiddag allemaal, Gisteren had ik 2 positieve zwangerschapstesten! Helemaal blij!! Nu is mijn vorige kindje dmv spoedkeizersnede geboren en heb ik een stollingsstoornis waarvoor begeleiding door een gynaecoloog moet plaatsvinden ipv verloskundige. Nu vind ik het zo vroeg om nu al de huisarts te bellen voor ee Als u medische problemen krijgt tijdens de zwangerschap, zoals een hoge bloeddruk of zwangerschapssuiker, dan verwijst de huisarts of verloskundige u naar de gynaecoloog. Dat gebeurt ook als u een verhoogd risico heeft op medische problemen tijdens de zwangerschap of de bevalling Laat het paar voorafgaand aan het consult de ZwangerWijzer (digitaal of schriftelijk) invullen, of spreek af dat de praktijkassistente de vragenlijst afneemt. Items uit de ZwangerWijzer zijn: medische en obstetrische voorgeschiedenis, medicatie, foliumzuurgebruik, rubella, voeding, leefstijl, herkomst, erfelijke aandoeningen en arbeid Als je de zwangerschap wil stoppen, verwijst de huisarts je naar een kliniek (abortuskliniek). Je kan ook direct een afspraak maken bij de kliniek. Je hoeft niet eerst naar de huisarts. Met een echo-onderzoek is te zien hoeveel dagen overtijd je bent (of hoelang je zwanger bent)

Bij een primaire CMV-infectie in de zwangerschap is voor nadere diagnostiek verwijzing naar een gynaecoloog geïndiceerd. Indien er sprake is van een congenitale infectie met ernstige afwijkingen bij het kind kan het afbreken van de zwangerschap worden overwogen. Therapeutische mogelijkheden in de zwangerschap zijn er niet De eerste keer naar de gynaecoloog. Als je huisarts je doorverwijst naar de gynaecoloog of fertiliteitsarts voor vruchtbaarheidsonderzoeken, is dit best even spannend. Het is goed om te weten wat je te wachten staat tijdens dit eerste bezoek

Deze medische indicatie kan aan het begin van een zwangerschap door uw huisarts of verloskundige worden vastgesteld. Hij of zij zal u dan doorverwijzen naar een gynaecoloog. Ook kan tijdens de zwangerschap of zelfs nog tijdens de bevalling een medische indicatie ontstaan, waarna de verwijzing naar de gynaecoloog volgt Verwijzing naar een gynaecoloog Soms word je doorverwezen naar een gynaecoloog. Dat is bijvoorbeeld nodig als je al een medische geschiedenis hebt die gevolgen kan hebben voor een zwangerschap. Bijvoorbeeld als er een erfelijke ziekte in de familie is, of als je een chronische ziekte hebt De POP-poli adviseert zwangere vrouwen met een (voorgeschiedenis van) een psychiatrische ziekte over (medicamenteuze) behandelingsmogelijkheden gedurende de zwangerschap en postpartum. Om dit advies zo passend mogelijk te maken voor iedere individuele patiënt en het toekomstige kind, vormen wij een multidisciplinair team bestaande uit een Psychiater, Obstetricus (gynaecoloog) en een Pediater. In beide gevallen moeten vóór en tijdens de zwangerschap de schildklierhormonen op het juiste niveau worden gehouden. Dit gebeurt meestal door middel van medicijnen. Hierbij moeten de gynaecoloog, de verloskundige, de huisarts, de internist en de kinderarts samenwerken In de landelijke richtlijn 'SSRI gebruik tijdens zwangerschap en lactatie' uit 2013 wordt echter nog genoemd dat paroxetine wel is geassocieerd met een licht verhoogde kans op een aangeboren hartafwijking (AVSD/VSD) en daarom een dosering hoger dan 20-25mg per dag liever wordt vermeden in de eerste drie maanden van de zwangerschap

Je verloskundige of gynaecoloog brengt je huisarts op de hoogte van je zwangerschap. Wat bespreek je met de verloskundige of gynaecoloog? Meestal word je bij het eerste bezoek aan je verloskundige of gynaecoloog kort onderzocht: je bloeddruk wordt gemeten en soms wordt de grootte van de baarmoeder beoordeeld Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor vrouwen die SSRI's gebruiken tijdens zwangerschap en/of de borstvoeding. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: Effecten van (onbehandelde) depressieve- en angststoornissen tijdens de zwangerschap en het kraambe Daarnaast zijn er vrouwen bij wie diabetes tijdens de zwangerschap wordt vastgesteld (zwangerschapsdiabetes), dit komt in ongeveer 3 tot 5% van alle zwangerschappen voor. Diabetes tijdens de zwangerschap kan leiden tot een verhoogde kans op overlijden van de moeder of het (ongeboren) kind en tot andere problemen zoals te vroege geboorte en afwijkingen bij het kind Verwijzing. Maak een afspraak bij de huisarts voor een verwijzing. Uw huisarts kan u meer vertellen over de uitslag. Hij of zij bespreekt met u naar welke gynaecoloog u gaat. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee. In deze brief staat voor de gynaecoloog belangrijke informatie uit uw patiëntendossier

Het kiezen van een Gynaecoloog | Algemeen | Menselijk

Wat doet een gynaecoloog? Taken bij zwangerschap of

Als de huisarts dat vermoedt, overlegt hij of/zij met de gynaecoloog over verwijzing naar het ziekenhuis. Bloedverlies en buikpijn hebben niet altijd met de zwangerschap te maken. Er zijn ook andere oorzaken van bloedverlies uit de vagina , zoals een seksueel overdraagbare aandoening (soa) , bijvoorbeeld een chlamydia-infectie Na alle onderzoeken is er een eindgesprek met de gynaecoloog of de fertiliteitsarts. Als er tijdens de onderzoeken iets is gevonden, dan zal daar verder op geanticipeerd worden. Is er niet gevonden en ben je nog steeds niet zwanger, dan wordt je toch vaak voor minimaal een half jaar naar huis gestuurd om het nogmaals te proberen

De gynaecoloog - Wat doet een gynaecoloog? Wanneer

 1. Jij en je partner mogen meekijken op het scherm. De echoscopist of gynaecoloog van Women's Healthcare Center zal proberen om de baarmoeder en baby te vinden. Eerste echo via de buikwand. Een eerste echo via de buikwand, uitwendig, wordt meestal gedaan vanaf 10 weken zwangerschap
 2. Ik zal mijn verhaal even verduidelijken: aangezien er, bij 24 weken zwangerschap, zwangerschapsdiabetes bij mij is geconstateerd, moet ik inderdaad voor de rest van mijn zwangerschap naar een gynaecoloog. Deze neemt de begeleiding over van de verloskundige, waar ik tot nu toe heen ging
 3. Standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed d.d. 12 januari 2021 Standpunt COVID-19 en zwangerschap, bevalling en gynaecoloog-perinatoloog, Erasmus MC, NVOG (voorzitter) verwijzing vanuit de eerste naar de tweede of derde lijn is niet nodig

Wanneer naar de gynaecoloog? Ouders van N

(gynaecoloog) B (MDL arts) Hepatitis C: Hepatitis C zwangerschap Hepatitis C partus Hepatitis C is een chronische leveraandoening en een langzaam progressieve ziekte waarbij de behandeling tijdens de zwangerschap aangepast moet worden. Verwijzing naar een specialist (MDL-arts en internist-infectioloog) is daarom aangewezen Zorgverzekering bij zwangerschap en bevalling. Bij een zwangerschap is het raadzaam om goed naar de dekking van de zorgverzekering te kijken. Veel wordt gedekt door de basisverzekering, maar soms maak je toch kosten, bijvoorbeeld omdat je gebruik maakt van zorg die niet (volledig) in het basispakket is opgenomen Een gynaecoloog richt zich met name op de uitwendige en inwendige geslachtsorganen, zoals de vulva, clitoris, baarmoeder (en baarmoederhals), eierstokken en vagina. Als je wordt doorverwezen raak dan niet in paniek: vaak gebeurt dit uit voorzorg. Redenen voor verwijzing naar een gynaecoloog tijdens je zwangerschap kunnen zijn

Zwangerschap en kraamperiode NHG-Richtlijne

Wanneer verwijzing gynaecoloog vragen

Gefeliciteerd met je zwangerschap! Ja, de gynaecoloog had het ook over eventueel clomid maar hij wilde afwachten wat fertiliteit verwachtte ik inderdaad ook niet maar de gynaecoloog stelde wat vragen en ik stond binnen 10 min weer buiten met een verwijzing voor een fertiliteitsarts. Populaire topics. 2e keer solo maar twijfel. Van TD125 In. Zwangerschap is geen ziekte. Toch laat u zich best opvolgen door een arts om te zorgen dat u en uw baby zich zo goed mogelijk voelen tot de geboorte. De eerste prenatale controle vindt gewoonlijk plaats tussen de 8ste en de 12de week amenorroe, dus in de 2de helft van het 1ste trimester Verwijzing naar gynaecoloog. Veel voorkomende redenen voor verwijzing naar een gynaecoloog zijn menstruatieproblemen, een afwijkend uitstrijkje, langdurige ongewenste kinderloosheid, verzakkingsklachten en buikpijn. Ook kunt u naar de gynaecoloog verwezen worden, wanneer zich tijdens de zwangerschap of bij de bevalling bijzonderheden voordoen Zwangerschap en bevalling U bent hier: Terug naar: Home Gynaecoloog Lees voor. Afdelingen. Versie spreekuur (stuitligging) Centrum Geboorte & Gezin; Hier kunt u terecht op verwijzing van uw verloskundige of huisarts. Ook dit spreekuur vindt volgens afspraak plaats

Nieuwe maatregelen in verband met Corona voor zwangerenPOP-expertisecentrum | OLVG

de zwangerschap zijn de dilatatie van ureter en pyelum en de verminderde peristaltiek in ureters en blaas, die 1. onder hormonale invloed reeds vanaf 7 weken zwangerschapsduur optreedt.2 Daarnaast zijn er ook mechanische factoren, zoals compressie en een toename in glomerulaire filtratie in de zwangerschap, met al In onderzoeken zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden dat een coronavaccinatie tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen heeft. Maar omdat er nog weinig over bekend is, raden we de vaccinatie tijdens de zwangerschap op dit moment voor de zekerheid nog af. Het advies is om je na de zwangerschap te laten vaccineren Als de huisarts dat vermoedt, overlegt hij of/zij met de gynaecoloog over verwijzing naar het ziekenhuis. Bloedverlies en buikpijn hebben niet altijd met de zwangerschap te maken. Er zijn ook andere oorzaken van bloedverlies uit de vagina , zoals een seksueel overdraagbare aandoening (soa) , bijvoorbeeld een chlamydia-infectie Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. De huisarts weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven

Als er tijdens de zwangerschap, de bevalling of in het kraambed complicaties optreden, dan zorgt de verloskundige voor een verwijzing naar een gynaecoloog of kinderarts. Een kraamverzorgster helpt de verloskundige tijdens de bevalling en biedt gedurende de kraamtijd zorg aan de kraamvrouw en de baby Leidraad huisartsen bij een onbedoelde zwangerschap De huisarts speelt een belangrijke rol bij ondersteuning aan ongewenst Zo nodig voert een gynaecoloog of abortusarts deze uit. Wettelijke beraadtermijn van 5 dagen is niet nodig verwijzing naar abortusverwerking.nl voor zelftest/verhalen lezen, eventueel onlin Maar ook transgenders krijgen te maken met gynaecologie voor bijvoorbeeld een baarmoederverwijdering. Voor een afspraak bij de gynaecoloog heb je meestal een verwijzing nodig van de huisarts of verloskundige tijdens de zwangerschap. Sommige mensen krijgen slechts één of twee keer in hun leven met een gynaecoloog te maken, maar anderen vaker

Zwangerschap en bevalling - ONV

Preconceptiezorg NHG-Richtlijne

Ik ben onbedoeld zwanger: wat kan ik doen? Thuisart

Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen - Verloskundig

Cytomegalovirusinfectie (CMV) en zwangerschap RIV

 1. Onze zorg Specialismen en poliklinieken Gynaecologie SKB Winterswijk. Route 4.7 Telefoonnummer 0543 - 54 46 50 Afspraak maken Wilt u een afspraak maken op de op de polikliniek Gynaecologie / Verloskunde of heeft u een vraag
 2. Zwangerschap. U kunt bij ons terecht voor extra controle na verwijzing door uw huisarts of verloskundige. Zo nodig kunt u opgenomen worden ter observatie met of zonder bedrust. Indien u zorg nodig heeft van een gynaecoloog, wordt u naast uw baby opgenomen als patiënt op de afdeling
 3. Als er geen specifieke klachten zijn op gynaecologisch gebied maar u voelt onzekerheid over uw gezondheid op gynaecologisch gebied dan kunt u een afspraak maken voor een gynaecologische check-up zonder medische indicatie (= zonder medische reden), en daarmee ook zonder verwijzing
 4. Zo wordt u bijvoorbeeld begeleid en gecontroleerd tijdens uw zwangerschap door een verloskundige. Ook bij de bevalling krijgt u alle zorg die nodig is. Jaar: U heeft geen verwijzing nodig voor verloskundige zorg door een verloskundige. U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts of verloskundige voor de gynaecoloog

De eerste keer naar de gynaecoloog - Frey

 1. U heeft een verwijzing nodig. Voor een medische bevalling in het ziekenhuis heeft u een verwijzing nodig van een verloskundige of gynaecoloog. Waar kunt u terecht? U kunt naar een ziekenhuis. Vind een gecontracteerde ziekenhuis bij u in de buurt. Wij maken met zorgverleners afspraken over prijs en kwaliteit
 2. Ingrepen en verwijzingen tijdens de zwangerschap: de ins en outs. Als tijdens je zwangerschap of bevalling een medisch risico ontstaat verwijst je verloskundige je naar de gynaecoloog ('tweede of derde lijn'). Afhankelijk van de conditie van jou en de baby en de voortgang van je bevalling kan het nodig zijn bepaalde ingrepen toe te passen
 3. Na een eventuele verwijzing door je huisarts of gynaecoloog kan een diëtiste je zo nodig helpen met een voedingsplan op maat, zodat jij en je kindje je zwangerschap zo gezond mogelijk doorkomen. Bedoeld afvallen tijdens zwangerschap. Begin je je zwangerschap al met overgewicht, dan ben je wellicht niet zo blij met de extra kilo's die eraan.
 4. Bij de nacontrole gaf de gynaecoloog aan dat ik bij een volgende zwangerschap weer bij hem onder behandeling moet vanwege verhoogde kans op herhaling. Ik ben nu weer zwanger, maar vraag me af of de bezoeken aan de gynaecoloog dan nu wel onder mijn eigen risico vallen

De behandeling Om voor de POP-poli in aanmerking te kunnen komen, heb je een verwijzing nodig van je huisarts, gynaecoloog of behandelaar van Emergis. Na je verwijzing kom je voor een consult bij de psychiater. Hij bespreekt de behandelmogelijkheden met je en jullie stellen samen het behandelplan op. Tijdens de behandeling houden we contact met [ Een zwangerschap voorkomen. Bekijk uw vergoedingen voor. Bekijk uw vergoedingen voor Vergoeding per verzekering. Basisverzekering. 100% tot 21 jaar in bepaalde gevallen ook boven 21 jaar U moet een verwijzing hebben als u naar de gynaecoloog gaat Verwijs bij normale bevindingen volgens het predictiemodel: verwijs bij een zwangerschaans < 30% naar de gynaecoloog, overleg bij een kans tussen de 30 en 40% met het paar. Verwijs paren met subfertiliteit die langer dan twee jaar bestaat en vrouwen die ouder zijn dan 38 jaar met een uitblijvende zwangerschap meteen

Wij zijn naar de huisarts gegaan. Zij heeft vragen gesteld (of je weet wanneer je je ovulatie hebt, wanneer die was, hoelang je al bezig bent etc). Dan stuurt zij je weer door naar de gynaecoloog. Je moet een verwijzing hebben van de arts voor je naar de gynaecoloog mag. Dus als eerst naar de huisarts :) heel veel succes.. Op deze pagina geven wij links naar websites van patiëntenverenigingen en andere voorlichtingswebsites, die wij als betrouwbaar beschouwen

een algemene termijnecho (eenmaal per zwangerschap, rond de 12e week) de '20 weken echo' (officieel Structureel Echoscopisch Onderzoek) specifieke diagnose echo (ook bekend als echo op medische indicatie) combinatietest op basis van een medische indicatie (hiervoor is een verwijzing nodig van een verloskundige, huisarts of gynaecoloog Zo'n medische indicatie kan vooraf bekend zijn. In dat geval kom je meestal direct bij de gynaecoloog terecht voor de controles van de zwangerschap. Wat ook kan, is dat de medische indicatie ontstaat tijdens de zwangerschap. Dan regelt de verloskundige de verwijzing naar de gynaecoloog Zwangerschap en zwanger worden; Als je langer dan 1 jaar bezig bent om zwanger te raken en met de onregelmatige cyclus, is dat zeker een reden om een verwijzing te vragen voor de gynaecoloog. Reageer. Gemarkeer als spam. Geschreven door joanna15 . Beantwoord door 7 juni 2017 15 58

Als je na een jaar proberen nog niet in verwachting bent en nog steeds graag zwanger wilt worden, is het verstandig om een afspraak te maken met je huisarts of een verloskundige. Als de huisarts of verloskundige geen oorzaak vindt voor een uitblijvende zwangerschap, zal hij of zij je doorverwijzen naar een gynaecoloog Extra-uteriene graviditeitBloedverlies en/of buikpijn in het eerste trimester van de zwangerschap kan duiden op een extra-uteriene graviditeit (EUG). In deze standaard wordt meer aandacht besteed aan herkenning hiervan om zo de kans op een gunstig beloop te vergroten. Bij een vermoeden van een EUG is verwijzing naar de gynaecoloog geïndiceerd, waarbij de mate van spoed i Een gynaecoloog is gespecialiseerd in het vrouwenlichaam en is daarom de aangewezen persoon om vrouwen te begeleiden in hun zwangerschap en bij hun bevalling. Het is altijd aan te raden om direct na vaststelling van de zwangerschap naar een gynaecoloog te gaan, maar dit geldt des te meer wanneer u een medische indicatie heeft Om de 6 à 8 weken is ook een bezoek aan de gynaecoloog aan te raden. Vanaf 30 weken gaat u het best om de twee weken naar de arts (afwisselend huisarts en gynaecoloog). Na 36 weken zwangerschap kan het noodzakelijk zijn om wekelijks op controle te gaan. Bij eventuele problemen moet u zo snel mogelijk uw huisarts/vroedvrouw of gynaecoloog. Daarnaast begeleidt de gynaecoloog vrouwen tijdens de zwangerschap als er bijzondere omstandigheden zijn. Bijvoorbeeld als de aanstaande moeder een te hoge bloeddruk of -suiker heeft. Dit deelgebied van de gynaecologie wordt verloskunde genoemd. Ook vrouwen bij wie het niet lukt om zwanger te worden kunnen bij de gynaecoloog terecht

Gynaecologie - Alrijne Ziekenhui

 1. Vooralsnog is er bij ACIBADEM International Medical Center geen mogelijkheid om te bevallen, vandaar dat wij niet het gehele traject van een zwangerschap kunnen begeleiden van A tot Z. Voor een bezoek aan de afdeling Gynaecologie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist
 2. De gynaecoloog behandelt u op de polikliniek of tijdens een (dag)opname. U kunt behandeld worden met o.a. medicijnen of een operatie. Denk aan bijvoorbeeld een baarmoederoperatie. Hierbij gebruikt de afdeling de nieuwste behandelmethoden. → Begeleiding zwangerschap en bevallen in Bernhove
 3. Een gynaecoloog wordt daarom ook wel een vrouwenarts genoemd. Binnen de gynaecologie bestaan nog de vruchtbaarheid poli, de incontinentie en verzakking poli en de oncologie poli. Verloskunde richt zich op zwangerschap en bevalling
 4. Voor abortus hulpverlening kunt u met de verwijzing van een arts (bv huisarts, gynaecoloog, bedrijfsarts, etc.) direct een behandelafspraak maken. Heeft u geen verwijzing, dan moet u éérst een consult afspreken in onze kliniek. AGB code: 49-493202. Lid van: Werkgroep Anticonceptie Nederland, NGvA, ESC(RH) en Dutch Menopause Society
 5. Verwijzingen naar andere websites; Een arts die is gespecialiseerd in de gynaecologie wordt gynaecoloog of vrouwenarts genoemd. In het IJsselland Ziekenhuis kunt u terecht voor de volgende behandelingen: Hysterosalpingografie; Klik hier voor meer informatie over zwangerschap en bevallen
 6. Gynaecoloog Rode Kruis Ziekenhuis Gynaecoloog RKZ Gynaecologie Rode Kruis Ziekenhuis Gynaecologie RKZ Problemen zwanger worden Rode Kruis Ziekenhuis Problemen zwanger worden RKZ Problemen zwangerschap RKZ Miskraam Rode Kruis Ziekenhuis Miskraam RKZ Zwangerschap Rode Kruis Ziekenhuis Ga naar de pagina Afspraak maken als u een verwijzing.
Vergoeding zorgverzekering IVF en vruchtbaarheidsbehandeling

Kinderwensconsult - Alles over zwange

Is een zwangerschap niet gewenst en wil je overstappen op een andere vorm van anticonceptie, dan moet je hier dus al een week voor je het spiraaltje laat verwijderen mee beginnen. Laat je opnieuw een spiraaltje zetten, en laat je deze in hetzelfde consult vervangen, dan hoef je je hier geen zorgen over te maken De abortuspil- t/m 8 weken zwangerschap (medicamenteuze abortus in het eerste trimester) Ben je ongewenst zwanger? Dan is het mogelijk de zwangerschap af te breken met een zgn. abortuspil. Dit kan tot en met acht weken, na de eerste dag van je laatste menstruatie. Hoe werkt de abortus pil? Bij de behandeling neem je twee medicijnen zwangerschap: miskraam; buitenbaarmoederlijke zwangerschap; vloeien. vruchtbaarheidsbehandelingen. Inwendige of uitwendige echo. De echoscopist of gynaecoloog zal u uitleggen waarom er een inwendige of uitwendige echo wordt gekozen. Met de inwendige echo wordt een scherper beeld met meer details verkregen

Het is ook mogelijk dat een gynaecoloog bij u in de regio gevraagd wordt de controles van de zwangerschap over te nemen van de verloskundige. Als de waarde van de ADCC hoger is dan 50% zullen de controles van de zwangerschap, eventueel afwisselend met uw eigen gynaecoloog, in het LUMC plaatsvinden Gynaecoloog Roeland Odijk over Gynaecologie en Geboortecentrum Anna; Wij begeleiden u ook als een kinderwens heeft maar de gewenste zwangerschap uitblijft (voortplantingsgeneeskunde). Na verwijzing door uw huisarts krijgt u snel een afspraak op de polikliniek Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Indien u geen verwijzing heeft en een afspraak wilt maken met de gynaecoloog dan dient u het consult zelf te betalen. Hiermee kunnen de baarmoeder en eierstokken en een eventuele jonge zwangerschap in beeld gebracht worden De incidentie van pelvic inflammatory disease in de huisartsenpraktijk is laag, 0,6 per 1000 vrouwen per jaar, en daalt de laatste jaren. De diagnose is lastig te stellen. De herziene NHG-Standaard Pelvic inflammatory disease geeft handvatten hoe de huisarts door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek toch zo goed mogelijk d Verwijzing. Na verwijzing door de huisarts kunnen we bij de polikliniek Fertiliteit onderzoeken of er sprake is van bepaalde stoornissen - bij de vrouw, bij de man, of bij beiden - die de kans op een natuurlijke zwangerschap verkleinen of in de weg staan

Vaginisme Behandeling Overzicht: Inhoud, Kosten en

Als een zwangerschap uitblijft, is de eerste stap dat je naar de huisarts gaat. Wat doet de huisarts? De huisarts beoordeelt in eerste instantie of er sprake is van verminderde vruchtbaarheid en stelt vragen over de lengte en regelmaat van je cyclus, het aantal maanden van onbeschermd vrijen, hoe vaak je vrijt en op welke momenten tijdens je cyclus Gynaecologie is het specialisme dat zich bezig houdt met ziektes en problemen van de vrouwelijke geslachtsorganen, maar ook met zwangerschap en kinderwens. In het Bravis ziekenhuis werken 14 gynaecologen. Zij werken in een team samen met verpleegkundigen, verloskundigen, echoscopistes en secretaresses. Naast algemene gynaecologie en verloskunde hebben alle gynaecologen hun eigen. De gynaecoloog is gespecialiseerd in vrouwenziekten en begeleidt vrouwen tijdens zwangerschap en bevallen. De gynaecologen hebben specifieke aandachtsgebieden, zoals bekkenbodemproblematiek, echoscopie, oncologie, fertiliteit (vruchtbaarheid), kindergynaecologie, menopauze, seksuele problemen en minimaal invasieve chirurgie (kijkoperaties)

Intake en zwangerschapscontroles - De Singel

Gynaecologie werkt samen met: Naast de gynaecologen werken er binnen het specialisme Gynaecologie en Verloskunde arts-assistenten niet in opleiding, arts-assistenten in opleiding tot tropenarts en tweedelijnsverloskundigen en echoscopisten.Het IJsselland Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis, waar ook co-assistenten (studenten in opleiding tot basisarts) werken De gynaecoloog kijkt met echo's hoe het met je kind gaat en of het kind goed groeit. De gynaecoloog bespreekt ook met je of je klachten hebt door de zwangerschap. Verder kun je bij de gynaecoloog terecht voor praktische informatie over de bevalling. Bespreek je vragen met je gynaecoloog. Hieronder staan voorbeelden van vragen die je kunt stellen Al vroeg in de zwangerschap worden hieruit het ruggenmerg en de hersenen... 20 feb 2020. Over gynaecologie.nl. Gynaecologie is het medische specialisme dat over de vrouwelijke geslachtsorganen gaat en daaraan gerelateerde aandoeningen en ziektes. Er worden. U kunt algemene informatie opvragen over . het UMC Utrecht via: E-mail info@umcutrecht.nl of via Telefoonnummer 088 75 555 55 Website www.umcutrecht.nl of vul het contactformulier hieronder in Uw verloskundige verwijst u door naar de gynaecoloog/ klinisch verloskundige. Het kan zijn dat uw zwangerschap vanaf het begin gecontroleerd wordt door de gynaecoloog en klinisch verloskundige. Tijdens de eerste afspraak stelt de gynaecoloog of klinisch verloskundige u veel vragen om uw zwangerschap goed in kaart te brengen Heb ik een verwijzing nodig? Voor een vergoeding vanuit de FBTO Zorgverzekering heb je geen verwijzing nodig. Goed om te weten: Laat je een spiraal of een hormoonstaafje plaatsen door een gynaecoloog? Dan heb je een verwijzing nodig van de huisarts. De gynaecoloog regelt het spiraaltje of hormoonstaafje. Je hoeft het niet zelf op te halen

 • Lange afstand fietsen trainen.
 • Rode tong bij hond.
 • Real Madrid roze tenue.
 • Waals Brabant avondklok.
 • Papa suzanne en Freek.
 • Living met open keuken.
 • Adidas Superstar Maat 26.
 • Salsa verde ingrediënten.
 • Zomer fruitsalade.
 • Is epilepsie te genezen.
 • Eendelever.
 • Fietsvereniging.
 • Where is snooker popular.
 • Sony RX100 Accu.
 • Tabpositie Word.
 • Waar Utrecht.
 • Loesje teksten.
 • Restaurant Kotten.
 • DCR extern.
 • Klassieke trouwauto huren.
 • Rouwauto leasen.
 • Kastanjeblad.
 • Oxidatie verwering.
 • Jacques yves cousteau f.
 • Baby 9 weken voedingsschema.
 • Gezonde salade met appel.
 • Zwarte raamlijsten BMW E46.
 • Janosh Energetische Therapie.
 • Livedo reticularis huidziekten.
 • Sms doorschakelen naar ander nummer.
 • Enkellaarsjes met hak cognac.
 • The Cure Lovesong.
 • KEP Italia Cromo Matt.
 • Purdys Baileys chocolate.
 • Blauwe mannen groep.
 • Poster op aluminium.
 • Arctische toendra.
 • SAL Lier.
 • Wizard name generator.
 • Rijmende moppen.
 • Limbisch systeem en basale ganglia.