Home

Fiets etymologie

fiets 1 [rijwiel] {1886} etymologie onbekend, ondanks diverse pogingen tot verklaring. Het woord is omstreeks 1870 in Apeldoorn en Leeuwarden gesignaleerd. Mogelijk is het ontstaan uit het oudere dialectwoord vietsen [zich vlug verplaatsen] Etymologie. De etymologische herkomst van het Nederlandse woord fiets is onbeslist. In de loop van de tijd zijn er allerlei verklaringen gegeven, maar voor geen daarvan is doorslaggevend bewijs gevonden. Taalkundige Ewoud Sanders schreef in 1997 het boekje Fiets Fiets of viets is nl. geen bestaard van vitesse, hoewel volgens hot Geldersch patois geen fiets zonder snelheid denkbaar is. Het is de snelheid zonder gedruisch. Zoo doet de bliksem fiets , even als de kogel, die ons langs de ooren suist en de slag met de zweep door de lucht, zonder knal te veroorzaken Het woord fiets zou ook kunnen zijn ontstaan uit een Zuid-Limburgs dialect. In dit dialect bestond het werkwoord 'vietse' wat 'hard lopen, zich snel voortbewegen, zich met lichte, vlugge bewegingen verplaatsen' betekent. Dit werkwoord is waarschijnlijk gebaseerd op een Frans woord: 'vite' wat 'snel' betekent

Over de oorsprong van het woord 'fiets' wordt al sinds 1886 gediscussieerd. Twee professoren van de Universiteit Gent denken nu de echte oorsprong van het woord te hebben gevonden. Het woord zou verwijzen naar het Duitse 'ersatzpaard', ofwel vervangingspaard Samenstelling van de stam van → rijden en → wiel, als neologisme voor het leenwoord velocipède 'fiets' voorgesteld door de letterkundige Alfred Buijs, naar het model van → rijtuig. Op dezelfde manier is Duits Fahrrad 'fiets' [1889; Kluge 21] ingevoerd fiets - (vijf gulden) Etymologische (standaard)werken P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden , 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpe

fiets - (rijwiel) - etymologiebank

Etymologie van het woord fiets na 140 jaar achterhaald (21-02-2012) De discussie over de oorsprong van het woord 'fiets' woedt al sinds 1886. Professor Gunnar de Boel van de vakgroep Letterkunde van de UGent, ontdekte recent eerder toevallig dat het woord in het Duits naar een ersatzpaard verwijst; naar analogie met de term 'stalen ros' Deze woorden gaan vermoedelijk terug op het Franse bn. vite 'snel'. De minder wrsch. hypothesen zijn: a) fiets is ontstaan als verbastering, via vormen als fieselepee en fietsepee, van vélocipède (zie → velo ), dat al in 1824 ontleend was aan Frans vélocipède, letterlijk 'snelvoet' rijwiel [fiets] (1869). In 1869 worden de termen rijwiel en wielrijder gemunt door de Utrechtse letterkundige Alfred Buijs. Vanaf 1886 wordt in de spreektaal fiets gebruikt, waarvan de herkomst tot op heden onzeker is. Neerlandicus Jan te Winkel zegt in het gedenkboek Eene halve eeuw 1848-1898: Toen omstreeks 1870 het woord velocipède hier meer algemeen bekend werd, voorzag [neerlandicus. Etymologie van Fiets De fiets is in de loop van de 19de eeuw uitgevonden. De officiële term is eigenlijk 'rijwiel', maar iedereen zegt 'fiets'. Oorspronkelijk werd het Franse woord 'vélocipède' er voor gebruikt Voor Daniëls is het nu niet meer dé hypothese, laat staan dé verklaring, maar gewoon een van de zes mogelijke verklaringen¹ voor de herkomst van fiets. 1. Onomatopee: weergave van het geluid dat de eerste fietsen maakten. 2

Er is over de herkomst van het woord fiets veel te doen geweest sinds de eerste betuigingen in 1870 te Apeldoorn en 1871 te Leeuwarden, in de vormen viets en fiets.Het zou een verbastering zijn van Frans vélocipède, het voordien gangbare woord in de Lage Landen; het zou om een klanknabootsing gaan; het zou van de achternaam van rijwielverhuurder Viets komen De fiets is in de loop van de 19de eeuw uitgevonden. De officiële term is eigenlijk 'rijwiel', maar iedereen zegt 'fiets'. Oorspronkelijk werd er het Franse woord 'vélocipède' voor gebruikt. Waar komt het woordje fiets vandaan? lees mee Etymologie. De herkomst van het Nederlandse woord 'fiets' is onduidelijk. Het artikel in het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT), geschreven in 1919, geeft twee etymologieën. Ten eerste zou het woord afgeleid zijn van de naam van een volgens deze bron Wageningse wagenmaker, E.C. Viets, die rond 1880 rijwielen maakte Herkomst woord fiets na 140 jaar ontdekt Gepubliceerd op 23 februari 2012 Een hoogleraar aan de universiteit van Gent meent de oorsprong van het woord fiets te hebben achterhaald Etymologie. De herkomst van het woord Nederlandse 'fiets' is enigszins onduidelijk. Het artikel in het Woordenboek der Nederlandsche taal, geschreven in 1919, geeft twee mogelijke etymologieën. Ten eerste zou het woord afgeleid kunnen zijn van de naam van een Wageningse wagenmaker, E.C. Viets, die al rond 1880 rijwielen maakte

1 Blogbericht Jan Dirk Snel, 03-04-2012. 2 EWN fiets; Ewoud Sanders 1996, p. 1, 20. 3 Sanders 1996, p. 25. Referenties Ewoud Sanders, Eponiemenwoordenboek; woorden die teruggaan op historische personen, 1993, p. 79. - Fiets!De geschiedenis van een vulgair jongenswoord, 1996. Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 2: F-Ka, 2005, lemma fiets Wielrennen kwam rond het begin van de twintigste eeuw in gebruik. Rennen had toen nog de algemene betekenis 'zich snel voortbewegen'. Dat kon op allerlei manieren zijn. Wielrennen betekent eigenlijk 'je snel voortbewegen op de fiets' en vandaar 'om het hardst rijden, racen op de fiets' In een column in het augustusnummer van De Kampioen, jaargang 1885, trof de bloggende historicus Jan Dirk Snel het werkwoord vietsen aan, in de betekenis 'rijden op een fiets (d.w.z. een vélocipède)'. Het is de oudst bekende vindplaats van fietsen tot nu toe.¹ . Het EWN geeft als oudste schriftelijke vindplaats van het zelfstandig naamwoord fiets een berichtje uit de Arnhemsche Courant.

Fiets - Wikipedi

fiets - Etymologiewik

Etymologie van fietsen Kunst en Cultuur: Taa

Fiets is immers een eponiem ontleend aan de familienaam Fiets. Dat probeer ik al enkele jaren te laten weten, o.a. in de Onze Taaltaalkalender van 1999 en enkele ingezonden brieven, maar ik vind kennelijk geen gehoor. Toch ben ik ervan overtuigd dat elke gedachte aan een etymologie van het woord fiets slechts op fantasie berust Elektrische fiets van Stella va €999. Vraag vrijblijvend de gratis brochure aan. Stella is meer dan alleen een e-bik Het woord zou ook kunnen zijn ontstaan uit het Brabants-Limburgse dialectale werkwoord 'fietsen/vietsen' ('zich met lichte, snelle bewegingen verplaatsen'). Vriendelijke groet. Frank Jooste Zo ontstond de hypothese dat ons woord 'fiets' ook ontstaan is uit het Duitse voorvoegsel 'vice-' in de betekenis van erzats-, maar dan in combinatie met paard. Zoals wij ook schertsend spreken van een stalen ros, zouden Duitser destijds 'vice-Pferd' hebben gezegd tegen de fiets: een grappige variant van 'Veloziped' Jan de Vries in etymologisch woordenboek 7, herzien door P.L.M. Tummers [1967] het er voor houdt dat fiets een woord is dat in 1870 in Apeldoorn zou zijn ontstaan, en dat waarschijnlijk een vervorming is van vielesepee frans vélocipède 'snelvoet'; [Voor Jan de Vries, Nederlands Etymologisch Woordenboek [1971], bezorgd door F. de Tollenaere, zie hierboven onder 16]

Etymologie. De herkomst van het Nederlandse woord 'fiets' is onduidelijk. Het artikel in het Woordenboek der Nederlandsche taal, geschreven in 1919, geeft twee etymologieën.Ten eerste zou het woord afgeleid zijn van de naam van een Wageningse wagenmaker, E.C. Viets, die rond 1880 rijwielen maakte Etymologie: wieler. Posted on 23 juni 2016 23 juni 2016 by Redactie Neerlandistiek. Door Michiel de Vaan. wieler zn. 'fiets. Etymologie van fietsen Nederland is een fietsland! Volgens een onderzoek in 2011 waren er op dat moment ongeveer 19 miljoen bruikbare fietsen i Het ontstaan en de ontwikkeling van de fiets Nederland is het land waar ze per persoon het meeste voorkomen; fietsen

onderweg met de fiets fietstechniek, ervaringen met fietsen, relaas van verplaatsingen, aanpassingen aan fietsen en velomobiel Flevobike Orca (36) - Thorax Tangens - Heinzmann PAN eTR-U - Birdy Spee Etymologiebank: een dorado Jaap de Berg 1 december 2010, 0:00. Stel, u wilt weten waar fiets vandaan komt. Sinds kort is voor het antwoord geen papieren boek meer nodig

Woord 'fiets' komt van 'vervangingspaard' Historie

Etymologie van fietsen Nederland is een fietsland! Volgens een onderzoek in 2011 waren er op dat moment ongeveer 19 miljoen bruikbare fietsen i Snelle uitvinding: de fiets In Nederland heeft een groot deel van de bevolking er één, of zelfs meer dan één: een fiets Etymologie van 'fiets' na 140 jaar achterhaald Etymologie van 'fiets' na 140 jaar achterhaald 21 februari 2012. Ruud Hendrickx. De discussie over de oorsprong van het woord 'fiets' woedt al sinds 1886. Professor Gunnar de Boel (UGent) heeft ontdekt dat het woord in het. To date there is no convincing etymology of the Dutch word fiets 'bicycle'. This is not surprising, as the origin of the word seems to lie in Germany. It is attested there, along the border with the Netherlands, but also more inland

Honderd jaar fietsen in Nederland 1850-1950 De aandacht wordt hoofdzakelijk gevestigd op de etymologie en fraseologie van het woord fiets. Deze scriptie had niet mogelijk gemaakt kunnen worden zonder de onmisbare hulp, steun en adviezen van veel personen, die ik van harte bedank Fiets - rijwiel. Sedert 1870. Eerder gebruikte men het Franse woord vélocipède (vanaf ca. 1861). De houten, bestuurbare loopfiets die men toen nog gebruikte noemde men draisine. De etymologie van het woord fiets is onzeker, maar volgens de meeste bronnen zou het teruggaan op de Nederlandse rijwielhandelaar E.C. Viets uit Wageningen Naast de fiets is ook de berijder en wat die aan het lijf heeft een discussie waard. 3276 Topics 58147 Posts Laatste bericht Sun Feb 07, 2021 10:30 am by ophetkantje Re: Rugtas wielrennen vraag; Wielrennen. Over de wielersport en zijn beoefenaars. 2054 Topics 129346 Post Wie iets aan de wilgen hangt, stopt ergens mee.Zo kunnen schaatsers hun schaatsen aan de wilgen hangen, chirurgen hun scalpel, koks hun pannen en schilders hun penseel. In al deze gevallen wil dat zeggen dat ze stoppen met hun beroep of hobby De etymologie van het woord fiets is onzeker. Volgens sommige bronnen zou het teruggaan op de Nederlandse rijwielhandelaar E.C. Viets (1847-1921) uit Wageningen. Dit is echter onzin: de goede man zat nog op de klchool toen er in Nederland al werd gefietst. Eén enkele bron ziet een verband met de Engelse fabrikant Fitz

Lees het antwoord op deze vraag van DDens en bekijk vele andere vragen over etymologie op Goeievraag. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Bij een elektrische fiets heb je fietsen met een middenmotor. ronron1212. 22 februari 2017 15:53; Ik bedoel te term bij bijvoorbeeld een sportteam. Een middenmotor in de. Zee-ezel 1247 gaat over de etymologie van fiets.Aanleiding was een stukje in Sir Edmund en een reactie van een lezer, die de 'Vize-Perd-hypothese' aandroeg. Pas onlangs zag ik dat ook de naamkundige Leendert Brouwer een ingezonden brief geschreven had.¹ Daarin breekt hij een lans voor fiets als eponiem, onder verwijzing naar een artikel dat hij drie jaar eerder in het blad Genealogie. Een fietspad langs de oude zuivelfabriek - over de etymologie van 'fietsen' juni 25, 2013 Op weg van Sint Anthonis naar Oploo fietste ik langs een oude zuivelfabriek. Het fietspad had een voor de hand liggende naam in een bijzondere schrijfwijze: Fiets-pad [Functie] dient als parkeerplaats voor een fiets + Meer kenmerken. Algemene voorbeelden. Houten is een fietsdorp en er zijn dus veel fietsparkeerplaatsen nodig. Aan de oostzijde van Castellum, op de begane grond van het noordelijke centrale blok, dicht bij het station is een fietstransferium gepland voor 1700 fietsen

Neder-L: Ga toch fietsenEtymologie van het woord fiets na 140 jaar achterhaald

rijwiel - (fiets) - etymologiebank

Etymologisch is het woord fiets niet te verklaren. rene1 Forum-lid Posts: 2104 gewoon af en toe een tijdritje trainen en je longen kapot fietsen helpt denk ik ook wel. Met je longen kapot fietsen bedoel ik overigens meer je keel, als je het echt goed doet dan brand alles van het vele ademhalen de etymologie van fiets definitief hebben ont-raadseld. Inmiddels zijn op internet en in kranten al de eerste kritieken door deskundigen ver-schenen, onder andere van Ewoud Sanders en van dialectoloog Jan Stroop van de Universi-teit van Amsterdam. Fiets& Ondertussen heeft de NVHPV zo zijn eigen etymologische kwesties. In de vorige aflevering. Fietsen. Aanbiedingen. Nieuws. Financiering. Welkom bij Tweewielers Z.J. van Homoet. Sinds 1971 is van Homoet Tweewielers de aangewezen plaats voor uw tweewielers. Wij zijn dealer van gerenomeerde merken zoals Gazelle, Sparta, Giant, Koga en Cortina Iets op eigen houtje doen betekent dat je iets op eigen initiatief en/of alleen doet. Je hebt dus geen toestemming gevraagd voor wat je gaat doen. Meestal heb je het anderen niet eens verteld. Vaak heeft iets op eigen houtje doen de bijbetekenis dat je anderen in elk geval wel had moeten inlichten over je plannen.. De herkomst van deze uitdrukking is niet duidelijk

Jan Paul´s Blog: Waar komt het woord ´fiets´ vandaan?

fiets - (vijf gulden) - etymologiebank

fiets zn. rijwiel categorie: etymologie onduidelijkNnl. viets of fiets [ca. 1870; Sanders 1997b, 25]; dit betreft een persoonlijke waarneming door de voormalige directeur van een Apeldoornse kostschool, in een ingezonden brief in het maandblad De Kampioen van 1901; hij had dit woord destijds gehoord van een van zijn leerlingen verantwoording. gebruikt exemplaar. exemplaar universiteitsbibliotheek Nijmegen, signatuur: CB1 C 16266 . algemene opmerkingen. Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de tweede druk van Chronologisch woordenboek.De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen van Nicoline van der Sijs uit 2002 In 2008 gaven mensen gemiddeld 683 euro uit aan een fiets, in 2009 steeg dit bedrag naar 713 euro. Voor een e-fiets moet er helaas wat meer worden neergelegd, de fiets kost zo'n 1.900 euro Fiets.. Wie zoals ik, het woord fiel(e)sepee en zelfs de tussenvorm fietsepee nog heeft horen gebruiken, kan moeilijk twijfelen aan de juistheid van de afleiding van fiets uit vélocipède, niettegenstaande de bezwaren daartegen bij mensen van een generatie die de vroegste geschiedenis van de fiets nog hebben beleefd, als Buitenrust Hettema, Taal en Letteren XI (1901), 407 vlgg., en Knuttel, Ts Semagram. Een fietsblog is een blog [Onstoffelijke inhoud] is een weblog over het fietsen; is een blog over fietsen; gaat soms over een specifieke manier van fietsen, bv. wielrennen, of over fietsen met een specifiek soort fiets, bv. een ligfiets of een elektrische fiets + Meer kenmerke

Hij voorwiel fiets kopen tot de conclusie dat de etymologie van roze meisjesfiets fiets ! onbekend is. Ze kalkhoff e bike 2015 aangedreven op de class 1 electric bike waarop een spinnewiel of batavus milano ego wordt aangedreven, met een trapplank fietswinkel amsterdam fiets ! stangenstelsel. Icycle Kwaliteit e-bikes Een elektrische fiets is duurder in gebruik dan een normale fiets; je moet de accu namelijk opladen - afhankelijk van de gebruiksfrequentie soms wel dagelijks. [...]. De meeste klachten van elektrische fietsers gaan [...] niet over het stroomgebruik, maar over de levensduur van de accu. Een vervangende accu kost vaak wel 500 euro nee, zo stap ik altijd van me fiets af. Bewusteloos liggen, Stomdronken liggen: Voor pampus liggen: Blijf daarvan af! Blijf daar met je vuile jatte van af! dat brengt ongeluk: Daar zit de nieges op, dat brengt nieges, daar krijg je nieges van: Dat ging makkelijk: Kat in bakkie, dat is balle rukke Semagram. Een ov-fiets is een deelfiets; is een fiets; is een voertuig [Functie] wordt gebruikt om vanaf een treinstation of een andere locatie op de plaats van bestemming te komen [Eindpunt] kan eventueel ook op een andere plek worden ingeleverd dan waar hij gehuurd is, maar is in principe stationbased [Transactie] wordt betaald via een ov-fietsabonnement, waarvoor de huurder een ov.

Etymologie van het woord fiets na 140 jaar achterhaald

een fiets met terugtraprem: fring in de busse: een gerimpeld gezicht hebben: zis nie goet e streken (iepers ) een hels lawaai: eenn leven lik een Duutschen oorloge: een kort dutje doen: nen tuk doen: Een lief hebben: In kennisse zin: een mooie vrouw: z'is koopziende: een nakende geboorte afwachten Ewoud Sanders, Fiets! De geschiedenis van een vulgair jongenswoord, 1996. Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), deel F-Ka. Zie fiets. Wim Daniëls (1), 'Door Van Dale fietsen', in Verhalen over taal; 150 jaar Van Dale, 2014, p. 18-22. Wim Daniëls (2), De taal achterna, 2014

fietsen - (wielrijden) - etymologiebank

 1. Ewoud Sanders, Fiets! De geschiedenis van een vulgair jongenswoord, 1996. (Goed gedocumenteerd en vlot geschreven boekje dat is te downloaden via de website www.ewoudsanders.nl.) Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), deel F-Ka. Zie fiets
 2. Groot Etymologisch woordenboek (Hardcover). Etymologie betekent 'woordafleidkunde´: de tak van de taalwetenschap die de oorsprong en geschiedenis van de..
 3. Etymologie Er zijn 3 theorieën over de herkomst van het woord 'fiets', hoewel geen daarvan met 100% zekerheid als een feitelijk gegeven kan worden beschouwd. De eerste theorie is dat de term bij de Wageningse wagenmaker E.C. Viets vandaan komt, die zo rond 1870 rijwielen leverde en tegen 1880 ook zelf produceerde

vélocipède - (primitieve fiets) - etymologiebank

 1. Etymologie van fiets: Hoe komt de fiets eigenlijk aan zijn naam? Dat is niet met zekerheid te zeggen. De fiets - hoe kwam het beestje aan zijn. Bijna geen enkel woord in onze taal is zo gewoon en ingeburgerd als het woord fiets. De uitvinding van de fiets: De.
 2. boeken, zoals in Van Dale's Etymologisch woordenboek (1997): 'Het [woord fiets] is in geen geval afgeleid van de Apeldoornse [sic!] rijwielhandelaar E.C. Viets (1847-1921), zoals vaak is gesuggereerd: onder kost-schooljongens in de buurt werd fiets al gebruikt voor-dat Viets zijn handel begon'. Eli Cornelis Viets lijk
 3. An interval of space or time in which one set of events or phenomena is completed. the cycle of the seasons, or of the year 1795, Edmund Burke, Thoughts and Details on Scarcity Wages [] bear a full proportion [] to the medium of provision during the last bad cycle of twenty years.· A complete rotation of anything.· A process that.
 4. Dit online-woordebook woort op 18 november 2014 gelanceerd oonder de naom Dictionair vaan de Mestreechter Taol. In feite is 't zoe tot de vernuiden dictionair ein oonderdeil is vaan deze complete website mestreechtertaol.nl
 5. 1) wetenschap die de herkomst en geschiedenis van woorden onderzoekt taalkunde. 2) herkomst en geschiedenis (van een woord) taalkunde. Verbuigingen: etymologie|ën (meerv.) Voorbeelden: `De etymologie van het woord 'fiets' is nog niet bekend.`, `Soms zijn er voor een woord twee etymologieën, omdat niet duidelijk is welke de juiste is.`
 6. Cursus Plat Amsterdams, zeurgestie. Een goed overzicht van nog gangbare woorden tref je hieronder aan. Er zijn wel wat 'mitsen en maren'. Uitleg over waar het 'plat Amsterdams' vandaan komt lees je HIER! Als je een woordje instuurt check ik dat eerst, ik neem niet op

Fietsen - fietspleziersallan

 1. Jiddisch, ontstaan en etymologie 5 november 2005; Jiddisch (met alfabet en woordenboek) Burgelijk Amsterdams; Bargoens voor beginners; Literatuur. Henriette Schatz, Lik op stuk, het dialect van Amsterdam (1987
 2. Etymologie. Amsterdam betekent dam in de Amstel. Vroegere spellingswijzen zijn onder meer Aemstelredam, De populariteit van de auto nam toe ten koste van die van de trein en de fiets. Om de stad toegankelijker voor auto's te maken werden de Coentunnel (1966) en IJtunnel (1968) gebouwd
 3. Etymologie en Mokums (plat Amsterdams) Op de woordenlijst van deze site staan veel woorden die zo ingeburgerd zijn dat ze niet meer echt Amsterdams lijken. En ook zullen er woorden op staan die totaal niet Amsterdams zijn. Maar elk woord komt wel voor op het Internet of is bij een aantal personen bekend
 4. Volgens Gunnar de Boel, hoogleraar aan de Universiteit Gent, komt het woord fiets van vize, het Duitse equivalent van vice. In die taal kan dat schertsend gebruikt worden voor ersatz of vervanging
 5. > >> Het woordt fiets is gevormd naar het geluid dat de eerste fietsen > >> kennelijk produceerden. > > etymologie onbekend (en dat voor een nog zo jong woord!) óók klopt. Wel staat vast dat het woord 'fiets' typisch Nederlands is zonder equivalent in de talen om ons heen
 6. Helaas weten we niet zeker waar het woord 'fiets' eigenlijk vandaan komt. Volgens het Nederlands Etymologisch Woordenboek van Jan de Vries zou het kunnen dat het om klanknabootsing gaat: 'fts, zo is hij weg'. Fiets zou ook een afleiding kunnen zijn van het Franse vélocipède
 7. Wij zijn Monique en Michel Holtkamp en we heten u van harte welkom! Geniet van de rust en mooie omgeving tijdens uw verblijf bij ons in De Lorem. Gastenverblijf De LoremPostweg 133831 SE Leusden info@gastenverblijfdelorem.nlgastenverblijfdelorem.nl+31 (0)613 89 70 82+31 (0)651 11 30 0

5V 1247: fiets (5

Etymologie. Het woord hobby is afkomstig uit het Engels, waar het dezelfde betekenis heeft, maar het is ook een soort kleine, snel vliegende valk met smalle vleugels en een klein paard of pony. De huidige betekenis van het woord is vrijwel zeker afkomstig van deze laatste twee dieren, die voor vrijetijdsamusement (valkenjacht, plezierrijden) gebruikt werden Etymologie . Alles wijst erop dat de naam Meetjesland in het midden van de 19de eeuw nog maar weinig bekend was. Serieuze mensen kenden het woord misschien wel, maar gebruikten het niet. Het was een wat wazige spotnaam. Het is Per fiets Van. fiets sur l'encyclopédie Wikipédia (en néerlandais) Références [modifier le wikicode] Cet article utilise des informations de l'article du Wiktionnaire en néerlandais, sous licence CC BY-SA 3.0 : fiets

Synoniemen van over het algemeen; ander woord voor overJan Paul´s Blog: november 2006Ryckevelde - Wikipedia

Fiets - een woord met diepe wortels - Taaldach

Maar spookwoorden hebben geen etymologie. De Vries streed ook tegen etymologische dwalingen bij modernere woorden. (fiets) en het rijden daarop: wieler, wielen en wielenaar Het IJslands kent 'reiðhjól', wat ook letterlijk rijwiel betekent. In de 19e eeuw gold het woord 'fiets' als enigszins onfatsoenlijk, vergelijkbaar met hedendaagse woorden als 'maffen' en 'bikken'. In de wetgeving werd 'rijwiel' gebruikt, maar 'fiets' was in het begin van de 20e eeuw het normale woord in de volksmond

Home - fietspleziersallan

Zelfstandig naamwoord. kilo m (natuurkunde) () informele afkorting van kilogram de SI-eenheid van massa (symbool: kg) Op zo'n grote massa (hoeveelheid) maakt een kilo meer of minder niets uit. Vraag het aan Gentenaar Geert Claus, uitbater van frituur Emily's, hoe zwaar het is. Hij legt de laatste meters te voet af, met de fiets aan de hand. 'Een paar tandjes te weinig, een paar kilootjes. Rondom is een fiets- en wandelpad aangelegd. Verder is het bruggetje naar het eiland onder handen genomen. Het parkje wordt één van de pleisterplaatsen in een historische route die de gemeente langs voormalige kastelen en burchten wil laten lopen: naast Maalstede, Pronkenburg, Poucke, Bruëlis, Gistellis en de Duivelsberg Wehkamp gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). We gebruiken standaard cookies zodat de website goed functioneert. Persoonlijke cookies kun je accepteren voor een optimale shopervaring of weigeren voor een mindere ervaring.. standaard cookie

Fiets - Wikisag

Het 'Etymologisch Woordenboek' geeft inzicht in de manier waarop Nederlandse woorden ontstaan zijn en zich in vorm en betekenis ontwikkeld hebben. Bij ieder woord wordt de oudst bekende vindplaats vermeld. Deze uitgave van het 'Etymologisch Woordenboek' is wederom herzien en uitgebreid door dr. F. de Tollenaere Het risico van fietsers kan verlaagd worden door de (fiets)infrastructuur veiliger te maken (bijvoorbeeld rondom obstakels op het fietspad, wegdekkwaliteit), door invloed uit te oefenen op het gedrag van fietsers [...] en het gedrag van mogelijke tegenpartijen (zoals de rijsnelheid van gemotoriseerd verkeer), en door de fiets en de tegenpartij veiliger te maken (denk aan zijafscherming op. De Fiets (zie etymologie) heette oorspronkelijk vélocipède, wat snelvoet betekent. Er komt bij dit racemonster geen voet aan te pas, ze bungelen er maar een beetje bij. Een treurig record. Lamineren velomobielromp df-XL. Daniel en Robert lamineren de df-XL van Liegender_Robert

Fiets een rondje met een pontje, dat was de slogan van de in 1982 opgerichte pontjesvereniging Vereniging Vrienden van de Voetveren (VVvdV). Toen de vaardienst van het fietspontje van het driehoekje Kinderdijk, Krimpen aan de Lek, Slikkerveer dreigde te worden opgeheven kwam mevrouw Meta de Visser uit het nabijgelegen Ridderkerk in het geweer DANS is an institute of KNAW and NWO. Go to page top Go back to contents Go back to site navigatio Create an account or log into Facebook. Connect with friends, family and other people you know. Share photos and videos, send messages and get updates Werkstuk over Fruit en Groenten voor het vak biologie. Dit verslag is op 11 november 2010 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (1e klas havo/vwo

 • Inwoners Culemborg.
 • PokerStars UK.
 • Lil gideon.
 • Pantoffels dames UGG's.
 • Hockey spreekbeurt.
 • LN24 Telenet.
 • Verleden tijd leiden Engels.
 • Zwarte ballonnen.
 • Www google com storage.
 • Orthopedisch corset aanmeten.
 • Edwin Wagensveld Twitter.
 • Lei abrikoos snoeien.
 • Ruwe barnsteen verkopen.
 • ERD cardinality.
 • Gotham riddler all riddles.
 • Waar ligt Ravensburg in Duitsland.
 • Transavia 757.
 • Steunpilaar bouw.
 • Piet Piraat liedje.
 • Allergie bloemen lelie.
 • Groupon MultiVlaai.
 • Account verwijderen Gmail.
 • Keltische zegenbede.
 • Philips H7 standard.
 • Great Hyrule Forest fog.
 • Portiekflat betekenis.
 • Canvas documentaire.
 • Kuil in scheenbeen.
 • WLAN betekenis.
 • Tsilivi Beach hotel Corendon.
 • Waar Utrecht.
 • Tristar airco.
 • Lightning strike wounds.
 • Chromebook volledig scherm.
 • Wizard name generator.
 • Paarden afbeeldingen.
 • Guitar chords easy songs.
 • Phuket.
 • Suikersiroop maken voor cocktails.
 • Schade rijden in iemand anders zijn auto.
 • Forza Florence 2020.