Home

Opiumwet, harddrugs

Hoe werkt de Opiumwet? - Jelline

 1. e, MDMA (XTC), heroïne en LSD). Op lijst II staan drugs waarvan de risico's
 2. De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1928, die een eerdere Opiumwet uit 1919 verving, en die sindsdien vele malen is gewijzigd. In deze wet wordt sinds 1976 onderscheid gemaakt in harddrugs (lijst I, artikel 2 en 10) en softdrugs (lijst II, artikel 3 en 11). In beide gevallen is het in beginsel verboden om middelen die op de lijst staan
 3. e (speed). De wetgever heeft (onder andere) de in- en uitvoer, het bezit en het vervoer van harddrugs strafbaar gesteld in artikel 2 van de Opiumwet
 4. Verbod harddrugs (art. 2 Opiumwet) De delictsomschrijving Artikel 2 van de Opiumwet luidt als volgt: Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid
 5. e, LSD en XTC, zware pijnstillers en Ritalin. Op lijst II staan softdrugs zoals hennepproducten en slaap- en kalmeringsmiddelen
 6. De Opiumwet verbiedt het bezit, de handel, de verkoop, het vervoer en de productie van de middelen die onder die wet vallen. De Opiumwet bestaat uit twee lijsten: Lijst 1: drugs waarvan de overheid vindt dat ze een onaanvaardbaar/onacceptabel risico hebben voor de gezondheid ('harddrugs')

Opiumwet - Wikipedi

Harddrugs - FTW advocate

In Lijst I van de Opiumwet staan alle harddrugs die in Nederland verboden zijn. De wetgever heeft ervoor gekozen om een onderscheid te maken met softdrugs, nu harddrugs schadelijker worden geacht voor de gezondheid. De meest bekende harddrugs zijn Straffen volgens de Opiumwet (verdovende middelen) De illegale middelen worden in Nederland verdeeld over twee lijsten. Op de eerste lijst staan alle harddrugs weergegeven en op de tweede lijst staan alle softdrugs weergegeven

Verbod harddrugs (art

Harddrugs (invoer/uitvoer) - Strafrechtadvocaten Rotterdam

De Opiumwet maakt een onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Softdrugs zijn de drugs waarvan de Nederlandse overheid in principe vindt dat ze een toelaatbaar risico met zich meebrengen. Softdrugs worden ook wel lichte narcotica of lichte bedwelmingsmiddelen genoemd. In de Nederlandse wetgeving zijn deze drugs opgenomen in Lijst II van de. Bezit harddrugs. De Opiumwet heeft in artikel 2 bepaald dat het verboden is harddrugs te bezitten: Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I: binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen Opiumwet Wetsartikel Omschrijving Laatst gewijzigd Art. 2 onder A Opiumwet In- en uitvoer harddrugs 17-11-2017 Art. 2 onder B Opiumwet Dealen van harddrugs vanuit een pand en/of op straat 31-10-2008 Art. 2 onder B en D Opiumwet Telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en vervaardigen harddrugs

Opiumwet Als de politie een hennepkwekerij of (grote) hoeveelheden soft- of harddrugs aantreft in een woning of een pand, heeft dit in veel gevallen meerdere consequenties. Niet alleen kan iemand strafrechtelijk vervolgd worden, maar ook kan de burgemeester via het bestuursrecht optreden De Opiumwet bestaat uit lijst I en II. Op lijst I staan middelen die volgens de overheid een onaanvaardbaar groot risico met zich meebrengen zoals harddrugs, zware pijnstillers en Ritalin. Op lijst II staan softdrugs en slaap- en kalmeringsmiddelen. Wil je weten of je eigen medicijnen onder de Opiumwet vallen? Dat vraag je na bij je arts of. De Opiumwet heeft 2 lijsten met verboden middelen. Op lijst I staan drugs waarvan volgens de wet de risico's te groot zijn. Voorbeelden zijn: heroïne, cocaïne, XTC en GHB. Deze middelen worden ook wel 'harddrugs' genoemd. Op lijst II staan middelen zoals wiet en hasj, die ook wel 'softdrugs' worden genoemd Opiumwet. De drugsdelicten die strafbaar zijn gesteld in de Opiumwet zijn heel uiteenlopend. De wetsbepalingen zien op zowel soft- als harddrugs. Ficq & Partners heeft ruime ervaring in het verlenen van bijstand in zowel zeer omvangrijke drugszaken als bij ogenschijnlijk kleine opiumwetovertredingen

Opiumwet — KNMP.n

Art. 2 Opw - Artikel 2 Opiumwet - Artikel 2 Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;B. te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;C. aanwezig te hebben;D. te vervaardigen Artt. 2 en 10 Opiumwet. Verdachte heeft zich ruim twee maanden samen met zijn vader bezig gehouden met de internationale handel in harddrugs door poststukken, met daarin totaal ruim één kilogram ha.. Omdat softdrugs minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan harddrugs, gelden hiervoor soms andere regels. Coffeeshops kunnen onder strenge voorwaarden wiet en hasj verkopen. Zij worden daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd. Dit is de essentie van het gedoogbeleid

Opiumwet en straffen DRUGSinfo

 1. ele organisatie harddrugs (art. 11b Opiumwet) De delictsomschrijving. Artikel 11b van de Opiumwet luidt als volgt: 1. Deelne
 2. e (speed). De wetgever heeft (onder andere) de in- en uitvoe
 3. Harddrugs (invoer/uitvoer) Het bezitten, verhandelen, vervoeren, vervaardigen etc. van drugs is verboden bij de Opiumwet. De Opiumwet maakt daarbij onderscheid tussen 'harddrugs' en 'softdrugs'. Harddrugs zijn drugs die volgens de wetgever (de politiek) een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid hebben

Raad van State handhaaft bestendige lijn: bij meer dan 0,5

Art. 10 Opw - Artikel 10 Opiumwet - Artikel 10 1. Hij die handelt in strijd met:a. een in artikel 2, het in artikel 3b, eerste lid, of een in artikel 4, derde lid, gegeven verbod;b. een krachtens artikel 3c, tweede lid, of artikel 4, eerste of tweede lid, gegeven voorschrift;c. een krachtens artikel 8a, eerste lid, aan een ontheffing verbonden voorschrift; wordt gestraft met hechtenis van ten. De Opiumwet verbiedt het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen die genoemd worden op twee lijsten met illegale middelen. Op lijst I staan alle middelen met een onaanvaardbaar risico, harddrugs zoals opium, heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD en XTC Het gebruik van Opiumwet-middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden mag wel. Een arts of apotheker moet dan allerlei administratieve handelingen verrichten om het gebruik te verantwoorden. Lijst I van de Opiumwet: harddrugs Deze lijst omvat middelen die volgens de overheid een onaanvaardbaar groot risico met zich meebrengen De Opiumwet verbiedt het bezit, de handel, de verkoop, het vervoer, de vervaardiging etc. van de onder de wet vallende middelen. Gebruik op zichzelf is niet strafbaar. De Opiumwet bestaat uit twee lijsten: Lijst 1: drugs met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid (harddrugs). Bijvoorbeeld: cocaïne, XTC, amfetamine, LSD, heroïne In de bijlagen bij de Opiumwet staat om welke stoffen het gaat. De stoffen op lijst I worden gerekend tot de harddrugs. De stoffen op lijst II tot de softdrugs. Op overtreding staan zware straffen, die straffen zijn hoger als het om harddrugs gaat. De volledige regelgeving kunt u op deze website vinden. Opiumwetbesluit; Regeling opiumwetmiddele

In artikel 2 onder B van de Opiumwet is de handel in harddrugs (als cocaïne, heroïne, MDMA of amfetamine) strafbaar gesteld. Het is onder andere strafbaar om harddrugs te verkopen, af te leveren of te verstrekken Van voorbereidingshandelingen kan volgens artikel 13b Opiumwet sprake zijn bij het voorhanden hebben van bepaalde voorwerpen of stoffen die, vanwege de aard en hoeveelheid of gezien de onderlinge combinatie, geschikt zijn om harddrugs te vervaardigen of voor grootschalige hennepteelt

Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs? - Jelline

Opiumwet Artikel 9 1 De opsporingsambtenaren hebben, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is, toegang: a tot de vervoermiddelen, met inbegrip van woongedeelten, waarvan hun bekend is, of waarvan redelijkerwijze door hen kan worden vermoed, dat daarmede ingevoerd of vervoerd w Daarbij heeft zij overwogen dat de aanwezigheid van een handelshoeveelheid harddrugs kan worden aangemerkt als een ernstig geval dat bij een eerste overtreding sluiting van een woning op grond van artikel 13b van de Opiumwet rechtvaardigt. De last tot sluiting is in overeenstemming met het hiervoor beschreven beleid van de burgemeester

Opiumwet Artikel 10 1 Hij die handelt in strijd met: a een in artikel 2, het in artikel 3b, eerste lid, of een in artikel 4, derde lid, gegeven verbod; b een krachtens artikel 3c, tweede lid, of artikel 4, eerste of tweede lid, gegeven voorschrift; c een krachtens artikel 8a, eerste lid, aan een ontheffin De Opiumwet maakt een onderscheid in verschillende handelingen die strafbaar zijn waaronder bereiding/productie, verkoop alsmede export van drugs. Voor zowel softdrugs als harddrugs geldt dat rekening wordt gehouden met de hoeveelheid verdovende middelen In de Opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Trubendorffer - Hulp bij verslaving en dubbele diagnose legt uit wat het risico is van harddrugs en wat voor soorten harddrugs er in omloop zijn

Wat zijn harddrugs? Mens en Gezondheid: Verslavin

Staatssecretaris Blokhuis gaat lachgas voor oneigenlijk recreatief gebruik verbieden door het op lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Dit besluit volgt op een risicobeoordeling van lachgas door het CAM. De afgelopen jaren wordt lachgas steeds vaker als recreatief roesmiddel gebruikt, wat leidt tot risico's voor de volksgezondheid, overlast en verkeersongevallen. Lachgas is oorspronkelijk. De Opiumwet heeft het bezit van harddrugs voor eigen gebruik of voor handel strafbaar gesteld, indien u meer in uw bezit heeft dan de zogenaamde 'gebruikershoeveelheid'. Uit de Richtlijn voor strafvordering Opiumwet en rechtspraak (jurisprudentie) is gebleken dat u maximaal 0,5 gram harddrugs in uw bezit mag hebben, dit maximum wordt de gebruikershoeveelheid genoemd Drugs zijn middelen die worden gebruikt om een fijn gevoel te krijgen en soms voor een betere prestatie bij het sporten, maar ook als pijnstillers bij ziektes.De meeste drugs zijn bij meervoudig gebruik verslavend. Drugs hebben invloed op je geest en op je gevoel. Dat gevoel heet hallucineren.Je hebt twee soorten drugs: harddrugs en softdrugs Harddrugs - heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD, XTC en GHB. Deze middelen staan op lijst I van de Opiumwet

De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1928, die een eerdere Opiumwet uit 1919 verving, en die sindsdien vele malen is gewijzigd. In deze wet wordt sinds 1976 onderscheid gemaakt in harddrugs (lijst I, artikel 2 en 10) en softdrugs (lijst II, artikel 3 en 11) De Opiumwet maakt onderscheid tussen harddrugs en softdrugs, maar zowel de harddrugs als de softdrugs die op de lijst(en) van de Opiumwet staan zijn verboden middelen. Dat geldt dus ook voor wiet en hasj, maar hoewel deze middelen gewoon te kopen zijn in de coffeeshop, is het juridisch niet toegestaan deze middelen op zak te hebben

In de Opiumwet wordt een onderscheid gemaakt tussen bezit van drugs en de handel erin. In de richtlijnen wordt bij het toekennen van straf een onderscheid gemaakt tussen bezit bestemd voor eigen gebruik en bezit met dealerindicatie. Bezit voor eigen gebruik is bij harddrugs meestal de hoeveelheid die men voor een keer gebruike De politie heeft maandag rond 21.30 uur een 31-jarige man uit Utrecht en een 42-jarige man uit Geleen aangehouden voor overtreding van de Opiumwet. Surveillerende agenten constateerden dat de verlichting van de auto waarin de mannen reden niet in orde was

Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs

(Opiumwet lijst II) En nu hebben we het over lijst I drugs, xtc ofwel coke. Dat ligt toch wel anders. Het bezit van harddrugs is domweg verboden. Tref je een verkeerde wetshandhaver, dan kom je hier zomaar niet mee weg Met andere woorden: bij de vondst van meer dan 0,5 gram harddrugs wordt ervan uitgegaan dat het een handelshoeveelheid betreft. Als gevolg daarvan is de burgemeester bevoegd om over te gaan tot sluiting van de woning. De rechtbank geeft vervolgens aan dat zij bekend is met de rechtspraak over de toepassing van artikel 13b Opiumwet De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1919, die sindsdien vele malen is gewijzigd. In deze wet wordt sinds 1976 onderscheid gemaakt in harddrugs (lijst I, artikel 2 en 10) en softdrugs (lijst II, artikel 3 en 11). In beide gevallen is het in beginsel verboden om middelen die op de lijst staan

Richtlijn voor strafvordering opiumwet, harddrugs - Wetten

Deze middelen staan op lijst II van de Opiumwet. Ook de plant qat staat sinds 5 januari 2013 op lijst II. Middelen zoals heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD, ecstacy en GHB worden 'harddrugs' genoemd en staan op lijst I van de Opiumwet. Omdat deze middelen in de Opiumwet staan zijn ze illegaal Een woning waar een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Een loods waar een grote hoeveelheid harddrugs wordt ontdekt. Dit zijn voorbeelden van gevallen waarin de burgemeester onder omstandigheden bevoegd is om deze woning of loods op grond van artikel 13b van de Opiumwet te laten sluiten Sluiting woning harddrugs (art. 13b Opiumwet) Het artikel. Artikel 13b van de Opiumwet luidt als volgt: 1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is De sluitingsbevoegdheid van artikel 13b van de Opiumwet kan sinds 1 januari 2019 ook worden ingezet als alleen voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die bestemd zijn voor het bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs of voor grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt

Drugs algemeen: Opiumwet en straffen DRUGSinfo

Onder harddrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst I en stoffen die aangewezen zijn bij Algemene maatregel van bestuur overeenkomstig art. 2, lid 2 van de Opiumwet. Bij de beoordeling van de basisdelicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de harddrugs als beoordelingsfactor te worden beschouwd Opiumwet. Het gebruik van drugs is in Nederland niet verboden. Het bezit, de productie en de handel erin wel. De Opiumwet stelt de volgende zaken strafbaar voor middelen die een risico zijn voor de volksgezondheid: import en export; productie en teelt; aanwezigheid en het bezit; handel Dit mag alleen als er wordt voldaan aan strikte voorwaarden De Opiumwet kent de mogelijkheid om middelen aan de Lijsten toe te voegen of van deze Lijsten te halen (artikel 3a, lid 1 Opiumwet). Het kan nodig zijn om een middel aan de toe te voegen als het middel onder de werking van de internationale verdragen wordt gebracht De Opiumwet. In de Opiumwet staat beschreven welke drugs verboden zijn en welke handelingen vervolgd moeten en hoe deze bestaft moeten worden. Strafbaar zijn: productie/teelt, bezit, verkoop, import en export. In de richtlijnen behorende bij de Opiumwet staat beschreven welke straffen opgelegd mogen worden De Drugs Infolijn (0900-1995) geeft betrouwbare informatie en adviezen over drugs en druggebruik. Iedereen kan bellen op kantooruren. De Drugs Infolijn is neutraal. Er wordt dus geen oordeel geveld en geen mening opgedrongen

Opiumwet De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1919, die sindsdien vele malen is gewijzigd. In deze wet wordt sinds 1976 onderscheid gemaakt in harddrugs (lijst I, artikel 2 en 10) en softdrugs (lijst II, artikel 3 en 11) Drugszaken (hennepteelt - import/export harddrugs) Wat zijn drugsdelicten? Productie, handel en bezit van drugs zijn in Nederland verboden. Het verbod van de gedragingen bezit, handel, verkoop, vervoer, vervaardiging etc. van drugs is opgenomen in de Opiumwet.De wetgever gebruikt zelf niet de term 'drugs', maar spreekt over 'verdovende middelen'

Harddrug - Wikipedi

Voorbereidingshandelingen harddrugs (artikel 10a Opiumwet

Opiumwet reguleert verkoop en bezit van drugs Het ministerie van VWS stelt de Opiumwet op en het ministerie van Veiligheid en Justitie is belast met de handhaving ervan. In de Opiumwet zijn de belangrijkste algemene bepalingen over bezit, handel, verkoop en productie van drugs vastgelegd Bij de enkele aanwezigheid van 0,5 gram harddrugs in een pand kan een burgemeester dat pand met toepassing van artikel 13b Opiumwet sluiten. Het is dan aan de bewoner om aannemelijk te maken dat de aangetroffen hoeveelheid bestemd is voor eigen gebruik Opiumwet Wet van 12 mei 1928, tot vaststelling van bepalingen betreffende het opium en andere verdoovende middelen Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overw Aan de hand van de in 1974 aangepaste opiumwet heeft de Nederlandse overheid drugs meer in detail gedefinieerd, er wordt onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs. Dit onderscheid komt er in de praktijk op neer dat er bij harddrugs een groter gevaar voor de gezondheid is dan bij softdrugs. Uiteindelijk ligt het aan de mate van gebruik hoe gevaarlijk een drug daadwerkelijk is

Wat zijn de regels rondom drugsgebruik en -bezit

De middelen van lijst 1 van de Opiumwet worden wel harddrugs genoemd. Hasj en wiet staan bekend als softdrugs. Harddrugs zijn volgens de wet gevaarlijker dan softdrugs en dat uit zich in de strafmaat Kruimelmenu. Home; Nieuws; Ga naar content Harddrugs in schuur Laatste update: 04-01-2020 | 10:07 Woordvoering: Zeeland-West-Brabant. Vlissingen - De politie hield vrijdag 3 januari 2020 rond 15u00 een 23-jarige verdachte (v) uit Vlissingen aan na overtreding van de Opiumwet Van voorbereidingshandelingen kan volgens het nieuwe artikel 13b Opiumwet alleen sprake zijn bij het voorhanden hebben van bepaalde voorwerpen of stoffen die, vanwege de aard en hoeveelheid of gezien de onderlinge combinatie, geschikt zijn om harddrugs te vervaardigen of voor grootschalige hennepteelt Tabak valt onder de noemer harddrugs, maar doordat het al zolang bestaat en genuttigd wordt is het maatschappelijk geaccepteerd en dus legaal. Tabak (en met name nicotine) heeft stimulerende eigenschappen en wordt daardoor onder de opwekkende drugs gerekend. Tabak bestaat uit de gedroogde bladeren en delen (vermalen tot pulp) van de tabaksplant (. De middelen van lijst I van de Opiumwet worden wel 'harddrugs' genoemd. Hasj en weed staan bekend als 'softdrugs'. Harddrugs zijn volgens de wet gevaarlijker dan softdrugs en dat uit zich in de strafmaat. In de werkelijkheid is de grens tussen 'harddrugs' en 'softdrugs' niet zo makkelijk te trekken

Voor de bestuursrechtelijke handhaving van de verboden in de zin van artikel 2 (verbod op handel in en aanwezigheid van harddrugs, Lijst I) en artikel 3 (verbod op handel in en aanwezigheid van softdrugs, Lijst II) Opiumwet, is in de Opiumwet het artikel 13b opgenomen. Artikel 13b Opiumwet luidt als volgt: 1 In de Opiumwet wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Softdrugs zijn drugs waarvan de Nederlandse overheid vindt ze een toelaatbaar risico met zich meebrengen.. Voorbeelden van softdrugs zijn hasj, wiet, slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen.Harddrugs zijn middelen met een veel te groot gezondheidrisico zoals XTC, cocaïne en heroïne Ingevolge artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien uit de feiten volgt dat aannemelijk is dat in woningen of lokalen drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel dat de drugs daartoe aanwezig zijn Opiumwet Artikel 3 Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid: a binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; b te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken o Harddrugs hebben een grotere negatieve invloed op het woon- en leefklimaat dan (de handel in) softdrugs. De handel van harddrugs vindt vaak plaats in een harder en crimineler milieu. Daarom geldt een langere sluitingstijd van panden bij handel in de middelen op lijst 1 (harddrugs) van de Opiumwet

De Opiumwet verbiedt productie, bezit en verkoop van harddrugs. Wat niet in de Opiumwet staat is het gebruik van harddrugs. Gemeentes kunnen het gebruik zelf verbieden door het op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) De Opiumwet is de officiële wet waar het drugsbeleid onder valt. Het gedoogbeleid is echter niet opgenomen in de Opiumwet, hetgeen voor enige verwarring zorgt. Het gedoogbeleid zoals dit gehanteerd wordt door de overheid is te vinden in de Aanwijzing Opiumwet, zijnde een serie beleidsregels met betrekking tot het opsporen en vervolgen van de feiten vermeld in de Opiumwet Voorbeelden van harddrugs welke zijn opgenomen in lijst één van de Opiumwet zijn cocaïne, heroïne en XTC. Harddrugs zijn verslavend en brengen een groot gezondheidsrisico met zich mee. Een groot risico is ook versnijding. Versnijding betekent het mengen van bepaalde harddrugs met andere middelen Onderscheid tussen harddrugs en softdrugs Uitgangspunt van het beleid is het onderscheid dat in de Opiumwet is gemaakt tussen verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid (harddrugs) en andere middelen (softdrugs) artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet. 4. Harddrugs: middelen vermeld op lijst I behorend bij de Opiumwet, dan wel een krachtens artikel 3a, vijfde lid Opiumwet aangewezen middel; 5. Handelshoeveelheid: een hoeveelheid drugs die de geringe hoeveelheid voor eigen gebruik (zoals vastgelegd in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar.

Hennep - Strafrechtadvocaten Rotterdam - Seebregts & SaeyBurgemeester Weerwind sluit bedrijfspand na overtreding

Op grond van artikel 13b Opiumwet kan een burgemeester tijdelijk een woning sluiten wanneer er een hoeveelheid drugs wordt aangetroffen die bestemd is voor verkoop, aflevering of verstrekking. Volgens de aanwijzing Opiumwet ligt de 'handelsgrens' bij 0,5 gram harddrugs of 5 gram softdrugs. Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is over deze. Onder harddrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst I en stoffen die aangewezen zijn bij Algemene maatregel van bestuur overeenkomstig art. 2, lid 2 van de Opiumwet. Bij de beoordeling van de basis-delicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de harddrugs als beoordelingsfactor te worden beschouwd Harddrugs is alles dat op lijst 1 staat van de Opiumwet, bekende voorbeelden hiervan zijn GHB, cocaïne en XTC. Alle legaal verkrijgbare drugs is softdrugs en staat op lijst 2 van de opiumwet, hieronder vallen onder andere wiet en hasj. Officieel gezien is tabak ook een softdrugs maar toch is het legaal Producenten en handelaars in drugs zijn creatief in het vinden van manieren om de Opiumwet te omzeilen. Dat doen zij bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS), ook wel designerdrugs genoemd. Dit zijn nieuwe stoffen die sterk lijken op harddrugs die al op lijst I van de Opiumwet staan, maar in ons land nog niet verboden zijn. Deze stoffen bootsen de werking na van. Drugsdelicten (Opiumwet) Het is volgens de Opiumwet strafbaar om drugs te bezitten, smokkelen, produceren en te verhandelen. Dat geldt zowel voor softdrugs als voor harddrugs. Bent u in aanraking gekomen met politie of justitie vanwege een drugszaak Op basis van artikel 13b Opiumwet kunnen burgemeesters panden sluiten indien er drugs wordt aangetroffen. De motivering blijft belangrijk bij het uitoefenen van de bevoegdheid

 • Goedkope kerstballen Action.
 • Adres Duitsland.
 • Decimale breuk.
 • Star Wars Mouth Mask.
 • Pizzeria Bruinisse.
 • Gmail importeren.
 • Strijkrobot kopen.
 • Confederate States.
 • Youtube the story of my life one direction.
 • Bouwtekening overkapping aan huis.
 • Aden wiki.
 • Electrabel Kluisbergen.
 • Adobe DNG Converter 11.0 download.
 • Condylomata acuminata man.
 • Postnatale infectie.
 • Camping stroompaal.
 • Overeenkomsten tussen geloven.
 • Hoogste toren Bangkok.
 • Zuivelboerderij Lelystad.
 • Efteling abonnement kind wordt 4.
 • Speelgoed uit de oudheid raadsel.
 • Imprint wolf.
 • Ik hou van je in het Hebreeuws.
 • Voordelen waterkoeling pc.
 • Screen Mirroring Samsung tablet to TV.
 • Naar mijn mening.
 • Camping Dobbiaco.
 • Lubbers webshop.
 • Eminem Mockingbird vertaling.
 • Brandwonden verzorgen vaseline.
 • Camping corvara in Badia.
 • Nieuwe vriendin Tiger Woods.
 • Lau Sinke.
 • Bijziend en verziend tegelijk.
 • Rijmende moppen.
 • CHEVROLET S10 onderdelen.
 • Bedwantsen in knuffels.
 • Excel timeline plugin.
 • Polycarbonaat glas.
 • Acteur holiday.
 • ICI PARIS stempelkaart.